Alla kurser

Webinarer

SBG SoDiDay Nov 2021 Kurser med nya möjligheter

Webinarer

SBG SoDiDay Nov 2021 Kurser med nya möjligheter

2021-11-30

Då vi utvecklar och lägger till nya lösningar till våra produkter så är det ju också viktigt att att vi kan stötta er i hur bäst använda dem i det dagliga arbetat. I dagsläget använder vi i huvudsak fyra kanaler: Software Day,  Torsdagswebinarierna, Support och Utbildningar. De strukturerade utbildningarna är något som är under utveckling båda vad gäller kursutbudet, och hur ni kan delta och få tillång till dessa. Glenn kommer under detta pass att berätta mer om det området och tar gäran emot er återkoppliung och förslag om hur ni skulle vilja se det i framtiden.

Ämne:

Innehåll:
SBG SoDiDay Nov 2021 Kurser med nya möjligheter