Alla kurser

Webinarer

FAQ GeoPad

GeoPad FAQ

Underhållsavtal

Vid köp av en licens på GeoPad följer ett års underhållsavtal.

Under detta året har ni support på programmet samt möjlighet att installera de versioner vi släpper, även om det sker en namnbyte på grund av årskifte.

Om underhållsavtalet löpt ut eller är på väg att löpa ut kan en förlängning beställas via den här länken:

Uppdatera befintlig licens

Programmet kommer heller inte sluta fungera efter att underhållsavtalet löpt ut, det är endast möjligheten att installera nya versioner samt rätten till support som påverkas.

Licenshantering

Geopad kan användas med 3 olika licenstyper

 • SD-kort
 • Hårdvarulås (En USB-plats tas i anspråk)
 • Hårddisk (Endast för tablets/PC med Win 7 och uppåt

Kod fyller man i första gången man starta programmet, i dialogen visas även hårdvaru-ID.

För alla licenstyper läses det ut ett hårdvaru-ID, till vilken man sedan skapar en kod, som läggs in vid uppstart av GeoPad

Vilken licens man har kan man utläsa under Hjälp > Om GeoPad

Vid nedladdning av programmet från vår hemsida så väljer man handdator. När man installera programmet så väljer man hur licensen ska hanteras.

-Windows Tablet/PC

Observera: SD eller microSD inte fungerar på tablets eller där man använder vanligt windows (Win7-)

Om ett meddelande om ”Sida vid sida konfiguration” visas när man starta GeoPad, så har man inte installerat MFC-paketet som behövs i windows. Länk till MFC-paket . Välj vcredist_x86.exe

Installation/Uppgradera

För att läsa om hur man installera/uppgradera Geopad, klicka på länken nedan

Att installera GeoPad på handdator

Vilka instrument och handdatorer stöds

Språk som stöds:

 • Danska
 • Estniska
 • Engelska (Default, Alltid)
 • Finska
 • Franska
 • Nederländska
 • Norska
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Tyska
Backup för byta handdator

Nedan följer en lista för att kunna byta handdator om olyckan skulle vara framme och man behöver byta handdator

 • Licens. Licensen finns i en fil som heter ”license.ini”. Filen lagrar Hårdvaru_ID och Koden som är kopplad till ID.
  • Windows 7-11 > C:\Users\Public\Documents\Sbg\Cfg
  • Leica CS20 > ”MyDevice” > \Program Files\GeoPadCE\
 • Skapa backup-filer för sina instrumentprofiler under Inställningar > Instr.
  • GNSS Rover > Filtypen heter *.rov. Filen lagras i aktuellt projekt. Sökvägen går att ändra
  • Totalstation > Filtypen heter *.tsn. Filen lagras i aktuellt projekt. Sökvägen går att ändra
 • Program. Det är alltid bra att ha installationspaketet i rooten på minneskortet.
Bilder vill inte sparas i Win10 Felkod: 0xA00F424F (0x80004005)

Felet här är lite oklart, men det ska handla om rättigheter för att skriva och läsa i den katalogen som du vill spara bilderna i. Extra konstigt med tanke på att det är standardkatalogen för detta.

Felmeddelandet ser ut så här

Man kan hitta fix på denna sida: Windows-10-camera-error-0xa00f424f

En lösning verkar att Återställa kameran

 1. Gå till C:\Users\”WindowsAnvändarNamn”\Pictures och Radera katalogen Kamerabilder eller Camera Roll
 2. Skapa nu katalogen Kamerabilder eller Camera Roll igen
 3. Gå sedan till Inställningar > Appar. Leta upp Kamera i listan > Klicka på Avancerade alternativ och välj Återställ eller Reset.
 4. Nu ska det, enligt fixen, fungera igen
Mörka färger i dialoger efter uppgradering?

Om man uppdaterat sin GRS-1 (Windows mobile) och dialoger är så mörka att text inte går att läsa.

Ändra tema under följande adress: Settings > Today > Apperance > Theme. Välj ”Windows default”

Frågor om 3D

-Ytor syns inte i 3D

 • Lite plattformsberoende. Fungerar på vanliga Windows (Tablets med win7-10) och Leica CS20.
 • Visa trianglar är inte förbockat
 • Visa ytor (3D) är inte förbockat
Leica ConX

– Leica ConX slutade att fungera och är utgråat

 • Det behövs en giltig prenumeration för att detta ska vara aktivt.
 • Ett projekt behöver vara valt.

– Det fungerar inte att skicka filer mellan ConX och GeoPad-projektet

 • Det fanns en bugg i en version runt 2022 att projektnamnet på disk innehöll åäö, och gäller antagligen andra specialtecken.
 • Det kan vara så att WiFi behöver stängas av för att mobilt internet ska kunna användas.

– Fil är uppladdad men jag hittar inte filen i min GeoPad

Troligen har man taggat typen fel, as-built, man måste tagga filen som Referensmodel för att den ska visa sig i GeoPad

Modeller/Referenser (Multireferens)

Valet ”Multireferens” gäller när du väljer en Punktreferens, Baslinjereferens eller en Polylinje, då du kan göra referensvalet med att peka i grafiken i mätläget och slipper alltså att göra nytt referensval när du bara jobbar med koordinatpunkter och koordinatlinjer

-Val av punkter i Multireferens (t.ex. Baslinjereferens)

Valet att välja punkter ur en punktlista baserat på Punktnummer har tagits bort. Numera väljer du punkt direkt i grafiken genom att göra på följande sätt:

 • Välj ikon för referenstypen (Punkt, Baslinje, Polylinje)

Gör en rektangelmarkering runt punkter i området man vill leta efter punkter att använda. Hittar vi flera inom markerat område så visar vi en lista.

Modeller/Referenser (Referensvärde)

I mätlägets grafiska 2D-vy kan man tända upp olika värden som beräknas från vald referens

De svarta värdena är låsta och beräknas

De ljusblåa värdena är klickbara, t.ex Punkt:1 och Stångh.:1,500 i exemplet ovan

Pekar man på värde, visas en dialog där värdet fylls i och uppdateras

Mer om de olika referensvärdena hittar du genom att klicka här

Internt tangentbord

– Leica CS20: Tangentbord visas automatiskt när man inte vill, t.ex. efter en service då man återställer denna inställning

Gå till windows inställningar: Start –> Settings –> Control panel –> Input panel: Rullgardinsval: No input panel

– GeoPad interna tangentbord når man genom att man dubbelklicka i en inmatningsruta

Man kan använda dialogen som en miniräknare om man vill

– Windows 10/Tablets (LeicaCS30, MESA3) kan ha 2 lägen: Surfplatta och Desktop

Man väljer läge under Åtgärdscenter, längst ner till höger på skärmen, välj vilket som passar. Har man problem med det interna tangentbordet, kan man stänga av detta på lite olika sätt. Under följande länk så kan få hjälp med olika metoder LÄNK

Tunnelutsättning

– ”Golv” fungerar inte vid utsättning av ”Längsgående linje i tak/golv (Sektion, Sida)

Man måste definiera golvet i tun-filen på sidomåtten, som ska sättas ut. Om man börjar på -0,01 och går till 0,01 och får ett mellanrum vid noll (0) så går det inte sätta ut sidomått noll (0)

Vanliga felmeddelanden för GNSS

Visas när man starta mätning

 • Kunde inte få position
  • Nyare GNSS-mottagare kräver en position för att skicka till RTK-service och då gör vi en kontroll i GeoPad. Se till att mottagaren kan skapa en position
  • Om man ska använda intern GNSS-mottagare i Mesa2 så kan den behöva äldre drivrutiner för att fungera. Fix kommer till version >2019.03.1610 Läs mer här Ladda ner här
 • Kunde inte öppna komm-porten
  • Blåtands- serie- eller, wifi-fel, beroende på hur man nu kopplar upp. Kontrollera dessa under inställningar för vald GNSS-mottagare.
  • Windows 10 Tablet:
   • Kolla batteriet status
   • Om man parat i win10 kan man behöva para om enheten.
  • Leica CS20: 1. Stäng av antenn och handdator. 2. Starta Antenn. 3. Starta Handdator. 4. Starta programmet Leica Captivate. 5. Avsluta Leica captivate. 6. Starta programmet GeoPad. 7. Starta GNSS-mätning(Blå ikon, mätare utan GO). 8. Kommer man till lagringsinställningar så fungerar det.
  • Zeno Connect används. Det kan var fel inställt i zeno, och manualen för inställningarna för NMEA output kan man ladda ner genom att klicka här
  • Efter batterislut i antenn (GS16-CS20). Återställ Antenn (Inställningar>Instr.>GNSS-Rover>Konfiguration>Återställ GPS) och skicka på inställningar igen och prova mäta igen.
  • Getac PS336-iCG60. Kolla att antennen är aktiv i antennen. Man kan behöva lägga till iCG60 som blåtandsenhet i Windows>Settings innan man söker efter den i GeoPad blåtandsenheter.
  • Återställ/Reset GNSS-mottagaren (Antenn)
 • Kunde inte ansluta enheten
  • Blåtand ok, men instrumentet svarar inte på tilltal, svarar på fel sätt eller vår initiering misslyckas. Detta inkluderar även en trasig seriekabel, eftersom det inte märks när man öppnar porten. Man kan återställa GNSS-mottagaren och skicka inställningarna på nytt. Detta sker på lite olika sätt beroende på märke.
 • Misslyckades att sätta simkortets PIN
  • Detta har synts på en Altus APS-3. Det var ett abonnemang från M2M och pinkoden som han fick till simkortet var 0000. Prova utan pinkod
 • Misslyckades att ansluta enheten
  • GeoPad får inte det svar som förväntas, eller inget svar alls. Man kan återställa GNSS-mottagaren och skicka inställningarna på nytt. Detta sker på lite olika sätt beroende på märke.
  • Kontrollera att versionen i instrumentet/antennen inte är för gammal, vilket kan påverka hur enheten svarar.
 • Kunde inte konfigurera enheten
  • Eftersom vi kommer in i mätläget fungerar kommunikationen mellan GeoPad och GPS. Det troliga är att det är något strul med modemet mot RTK-tjänst-leverantören (Swepos, Smartnet). Här får man kolla uppkopplingen mot RTK-tjänst. Även teleoperatören man har sitt abonnemang hos kan behöva kontaktas. Modemet i GNSS-mottagaren kan behöva kollas.
  • Ibland räcker det att Återställa GNSS-mottagaren och skicka på inställningar igen(GS14)
   Radio GSM GPRS Ex.1
   Radio Modem Modem  Man måste veta
   Kanal SIM-kort korrekt insatt SIM-kort korrekt insatt  Måste vara rätt
   Giltigt Abonnemang Giltigt SIM-Abonnemang  Telia, Telenor
    PIN och PUK PIN och PUK
    Telefonnr. APN (Access Point Node) online.telia.se
   IP-adress alt. DNS-adress RTK-tjänst-leverantören  192.71.190.141 / nrtk-swepos.lm.se
   Port hos RTK-tjänst-leverantören  80 / 8500
   Ref. Network hos RTK-tjänst-leverantören VRS
   Anslutningspunkt hos RTK-tjänst-leverantören  RTCM3_GNSS / RTCM3_GPS
    Användarnamn och lösenord för RTK-tjänst-leverantören

Vid lagring av punkt så visas meddelandet:

 • För dålig position. Kunde inte lagra punkten. Detta kan bero på 3 olika inställningar som är till för att se till att man inte lagra punkter med dålig precision.
  • Lägsta noggrannhet på GNSS-Lösning. Inställning i GNSS-Rover. Man är inte på eller över inställt gränsvärde.
  • Max DOP/CQ. Inställning i GNSS-Rover. Man är inte under inställt gränsvärde.
  • Man använder Zeno Connect som uppkopplingsmetod och man har inte gjort korrekta koordinatsystemsinställningar.

För Zeno connect så måste man kör 32-bit version och se till att version följer GeoPadversion, se förändringslogg. I Zeno connect så ska man kolla följande inställningar:

 • Gå till Zeno connects inställningar, via RTK-inställningen ”Ställ in RTK-enhet”
 • Klicka på fliken Coord.sys.
 • Klicka på katalogen för coordinatsystem uppe till höger
  • Projected / World / WGS 1984 World Mercator
  • Klicka OK
 • Kolla att Geoidmodell är ibockat
 • Klicka på redigera jämte geoidmodell
 • Välj ”Use avarage geoid separation” och skriv i 0(noll) utan decimaler

Andra felmeddelanden:

 • Kunde inte hitta ZenoConnect, kontrollera version

Antagligen har man installerat 64-bit version

Notera att i äldre varianter av Zeno Connect(2.2), så återställs geoidmodellsinställningar om man gick in i inställningar. Detta är fixat i versioner (>2.5).
Starta ZenoConnect från skrivbordet och i Meny > About kan man kolla versionen.
För att ta bort det gamla Zeno Connect öppnar man My device, öppna kontrollpanelen och i den Remove programs.

Vanliga felmeddelanden med Totalstation

Visas när man starta mätning

 • Misslyckas att ansluta enhet.
  • I Captivate så måste man ansluta via wizarden och Annat program än Captivate.
  • Kan även vara så att man hittat fel blåtand, handtaget ska ha RH+serienummer och interna blåtanden ska ha TS+serienummer.
  • BT ok, men instrumentet svarar inte på tilltal, svarar på fel sätt eller vår initiering misslyckas. Detta inkluderar iof även en trasig seriekabel, eftersom det inte märks när man öppnar porten.
 • Licens saknas för att använda denna funktion, med det valda instrumentet
  • Man har inte licens för GeoCOM licens (TPS1200, TS30) (Ring Leica)
  • Man försöker använda TPS1200 som en PowerTracker
  • Inte tillräckligt minne för att ladda en dll-fil för att låsa upp instrumentet, försök stänga program som körs som man inte behöver.
 • Kan inte öppna COM-port
  • Radiohandtaget är inte fastsatt ordentligt, kolla så strömlampan lyser.
  • Blåtands- serie- eller, wifi-fel, beroende på hur man nu kopplar upp. T.ex. om man valt anslutning ”Standard” istället för en LRBT-enhet på sidan anslutning(sida 3).
  • Kolla om man kan söka efter instrumentets blåtand, annars kanske handdatorns blåtand är avstängt.
Import/Export

GeoPad kan importera och exportera till en mängd olika format, nedan visas tabeller över dessa formaten

 • Import
Filformat Data Ursprung
*.txt Punkter Generic
 *.dxf Punkter, Linjer, Ytor Autodesk
 *.xml Punkter, Linjer, Ytor Landxml.org
 *.shp Punkter, Linjer, Ytor ESRI Shape
 *.kof Punkter, Linjer Norskt
 *.jxl Punkter Trimble
 *.tit Väglinje 10-tabell
 *.nyl HöjdProfil 10-tabell
 *.tvv Tvärsektion 10-tabell
 *.yxz Punkter Omvänd y,x
 *.cl Väglinje Carlson
 *.pln HöjdProfil Carlson
 • Export
Filformat Data Ursprung
*.txt Punkter Generic
 *.dxf Punkter, Linjer, Ytor Autodesk
 *.kml Punkter, Linjer, Ytor GoogleEarth
 *.shp Punkter, Linjer, Ytor ESRI Shape
 *.kof Punkter, Linjer Norskt
Backuphantering

När vi lagrar inmätningar gör vi samtidigt en backup av datat. Skulle vi få batterislut så kan vi i GeoPad återskapa datat

Filer som kan återskapas:

 • Rådata från GNSS (*.llc)
 • Rådata från Totalstationer (*plm)
 • Koordinatfiler (*.geo)

Detta går inte återskapa i Geo Professional

Totalstation: Kontrollera etablering under mätning

Vid totalstationsmätning finns det risk att stationen har rört sig under tiden man gjort sina inmätningar. Vi har en funktion för att kontrollera detta i mätläget under:

Meny > Funktioner > Kontrollera bakobjekt

Man kan kolla detta flera ggr under sin mätningssession och innan man avsluta sessionen.

Efter varje kontroll så hämtas inställningar tillbaka man hade innan man använde funktionen.

Vi ger ett OK för varje mätt objekt och ett sammantaget.

Värdena kontrolleras mot SIS-TS 21143:2016, table A.24, Spåranläggningar och Brokonstruktioner.

Skulle toleranserna ligga utanför visar vi ett felmeddelande och ett Ej OK vid objekten.

Kan jag mäta objekt i cirkelläge 2 (C2)?

2020 Vi har nu lagt in ett antal nya mätlägen som kombineras med C1/C2

Ja man kan mäta och beräkna ett medel mellan C1/C2.

Funktionen visas när du mätt mot ett objekt i C1. Mät och Lagra-knappen byter utseende till Funktion/Flytta/Modifiera

När du använder funktionen Mät i C2 så mäts punkten punkt med samma nummer och en tredje punkt med samma namn beräknas som ett medelvärde av 1:a och 2:a mätningen. Alla 3 punkterna sparas.

Ekolodsmätning

Man kan koppla ett ekolod till handdatorn med GeoPad och ta in ett meddelande från ekolodet. Meddelandet är DPT från standarden NMEA 0183. Läs mer om meddelandet genom att klicka här

För att få in meddelandet i handdatorn finns alternativen blåtand(BTD) och kabel(COM). Meddelandet måste komma i minst 1 Hz.

Nedan visas en bild på meddelandet och hur det visas i GeoPad numeriska mätläge. (Klicka på bilden för att se bilen i ny flik).

2019-01-01 På senare tid har ett företag i Linköping, Deep vision, de har tagit fram ett ekolod och det har testats med GeoPad över blåtand

2020-07-09 Idag körde jag igång ett ekolod SonarMite åt Sweco(L-Å). Ställde in DPT med ett terminalprogram (CTRL+F), GPS och Ekolod på varsin blåtandskoppling

2020-09-04 Idag körde vi igång ekolod SonarMite för Mitta. För att ställa in meddelande, så kör man hyperterminal via kabel (USB-Seriel, COM6), använd CTRL+F för att skifte meddelande.

Ta bilder till punkter

Handdatorer som vi stöder för att ta bilder är Nautiz X8, Leica CS20 och Win Tablets

Bilder spara i en katalog som läggs i projektet ”Projektkatalog\Images”

Till Nautiz X8 och Leica CS20 har egna utseende för bildtagning och man kopplar bilder efter bilden är tagen

För Win Tablets har vi använt oss av windows app ”Kamera” som finns i Windows Store. Vi har därmed oxå optimerat flödet och kopiera automatiskt bilder till ”projektkatalog\Images”

På vissa Tablets har man använt ett windowspaket som heter LTE, bl. a iCon CC80, och där har man tagit bort Windows Store. Läs mer om det genom att ladda ner dokumentet nedan

Windows LTE

– Om man har problem med katalogen ”Camera Roll”
Exempel felmeddelande: Inga bilder funna. Appen måste lagra nya bilder i standradkatalogen.
I windows: Starta appen Camera/Kamera > Ta en bild > Klicka på lilla förhandsgranska bilden > Högerklicka i förhandsgranska > Välj Öppna katalog/Folder > Gå upp ett steg för att kunna högerklicka på katalogen ”Camera Roll (EG. Pictures) > Högerklicka och välj Egenskaper

Välj ”Restore Default

Nu ska funktionen fungera igen

Geopad och Tablets med Win10

– Molnlösningar

Med Win10 som operativ fungerar det perfekt med molnlösningar som Dropbox, Onedrive och liknande, som lägger en katalog på datorn och sköter synkningen. Synkning sker när man får kontakt med Wifi eller att man är uppkopplad med ett SIM-kort

Typisk sökväg för projekt i GeoPad: C:\Users\”Windowsanvändare”\Dropbox\projects\

– Geopad slutar läsa projekt i Tablets med Win10

I Geopad så har projekten konstiga tecken, går inte läsa eller välja om de har å, ä, ö i namnen.

Detta kan bero på att man valt att använda Engelska som språk på Tableten med win10

Prova att lägga till Svenska som språk i Tabletens win10 inställningar. Man behöver logga ut och logga in sedan ska det fungera

– Geopad spara inte logg-fil i katalogen GeoPadCe i Tablets med Win10

I Geopad så har man satt igång logg-funktionen, men när man söker efter filen i GeoPadCE så finns den inte där.

Detta bero på att vi sen gammalt lagrar denna i installationskatalog och det är normalt inte tillåtet i Windows.

För att detta ska fungera så får man starta GeoPad på ett annat sätt. Klicka och håll inne klicket, så dyker en meny upp. Där väljer man att köra som administratör.

2020 Nu sparas commlog.txt i projektet på en del plattformar

Vilka NMEA-meddelanden kan jag använda för min profil, NMEA Reader för min GNSS-mottagare?

För att använda de vanligaste funktionerna i GeoPad så ska man streama in ett antal meddelanden i GeoPad.

Normalt så använder man följande NMEA-meddelanden för vår profil NMEA Reader:

 • GGA: för Position, lösning, HDOP på 2-5Hz
 • GST: för vår s3D-beräkning på 2-5Hz, (samma som GGA)
 • GSV: för vår skyplot
 • GSA: används inte i GeoPad

Läs mer om NMEA-meddelandena genom att klicka här

Har mottagare egna meddelanden, hänvisar vi till respektive tillverkares support för information

Inga värden på North, East, Height i GeoPad numeriska meny fastän jag har FIX-lösning

Detta kan beror på att man har valt ett koordinatsystem som inte är giltigt där man är.

T.ex Stockholms restfelsmodell existera bara i Stockholm stad, och då går den bara använda där.

Här ser vi inom vilket område restfelsmodellen går att använda.

Jag får ingen kontakt med handdatorn

-WMDC slutade fungera efter uppdatering av Windows 10 Creators Update

Lösning
På PC: Öppna en kommandopromt ”as administrator” och kör följande två kommandon:

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

Starta om datorn.

-WMDC startar inte från startmenyn.

Splashscreen visas ett tag men inget fönster dyker upp.

Lösning
Öppna en kommandopromt ”as administrator” och kör följande kommando:

net localgroup Administrators LocalService /add

eller om Windows är på Svenska:

net localgroup Administratörer LocalService /add

Starta om datorn.

Juniper, som är en handdatortillverkare ha en bra sida där de visar lite om detta: Länk

Ljud i GeoPad

Vi använder vanliga windows ljud som sätts i windowsinställningarna

 • Lagra > Windows Default Beep sound.