Alla kurser

Webinarer

Produktinformation GeoPad

Bli effektivare med GeoPad i fält

GeoPad är SBG:s programvara för inmätning och utsättning med totalstation eller GPS, och fungerar med instrument från ett flertal ledande instrumenttillverkare. Programmet har utvecklats under många år i nära samarbete med kunder och användare.

Support GeoPad

Support GeoPad
Support GeoPad

Operativsystem / Plattform

GeoPad stöder alla Windowsversioner

Programversioner

Professional: Täcker behoven för en mätningsingenjör eller utsättare på arbetsplatsen. GeoPad:s styrka är ett stort antal referensmodeller för punkt- och linjeutsättning, vägutsättning och kontroll, tunnelhantering (tilläggsmodul) med mera. Programmet har även ett antal funktioner för specialmätning av olika slag.

Site Navigator: Innehåller samma kraftfulla referenshantering som Professional, men är begränsad till positionering med en enklare intern navigations-gps. Detta gör GeoPad Site Navigator till ett utmärkt verktyg för arbetsledare och andra som vill orientera sig på arbetsplatsen med tillgång till samma data som utsättarna. GeoPad kan levereras tillsammans med en ruggad fältdator, eller som en fristående licens att användas med en fältdator från någon av instrumenttillverkarna eller annan leverantör.

Licenser

Oavsett licenstyp kan alla funktioner användas.

Det finns 3 licenstyper, där man kopplar en kod till en hårdvara

 • Hårddisk, för Tablets med Windows 7-11.
 • Minneskort, t. ex. SD-kort, för handdatorer, exempelvis Leica CS20.
 • Hårdvarulås, som ansluts till en USB-port.

Nedan kan du läsa om GeoPad och dess fördelar och funktioner. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor om våra produkter.

Kontakt

GeoPad fördelar
 • Stöder ett flertal kända märken av GNSS och Totalstationer 
 • Stöder ett flertal handdatortillverkare 
 • Stöder olika plattformar av windows, inkluderat vanliga desktop-versionen för tablets 
 • Kraftfull – Kräver inte CAD-program i botten 
 • Samma grundutseende för både GNSS och Totalstationsmätningar
 • Enkel struktur, men med många avancerade funktioner 
 • Användarvänligt, ett mätläge för alla mätningar 
 • Rationellt arbetsflöde 
 • Filbaserat, lagringsfiler, kombinerade för vissa referenser 
 • Summan av 30 års utveckling
 • Används i ett 20-tal länder 
 • Har översatts till många språk 
Stöd av format och kommunikation

Vi har en mängd olika kommunikationssätt. Dels hantera vi ju en massa import och export. Vi kommunicera med olika instrument. Nedan följer några listor på kommunikationssätt.

Import 

 • DWG / Dxf (Autocad)
 • DGN (Micro Station)
 • Shp (Esri shape)
 • txt (Text)
 • kof (Norskt)
 • xml (Landxml)

Export 

 • Dxf (Autocad)
 • kml (Google)
 • kof (Norskt)
 • shp (Esri shape)
 • txt (Text)

Kommunikationssätt 

 • Blåtand
 • Mobiloperatör, GPRS, GSM
 • Wifi
 • Radio
 • Kabel
 • USB

Filhantering 

 • Kollar associerade filer vid överföring av modeller
 • Leica ConX
 • Dropbox (Tablets)
 • Onedrive (Tablets)
 • USB
Inmätning

Vid detaljmätning har GeoPad flera funktioner som förbättrar mätningen. Exempel på funktioner: 

 • Numerisk och grafisk vy i 2D och 3D
 • Numeriskt konfigurerbar vy
 • Möjligt att mäta både punkter och linjer
 • Funktioner för GPS-inmätning av dolda punkter
 • Aktiv Kodlista
 • Konfigurerbara attribut
 • Olika beräkningsalternativ för medelvärdesbildning
 • Sök- och fjärriktningsfunktioner för totalstationer
 • Flera konfigurationsalternativ för totalstationer
 • Bakgrundsbilder i form av ortofoto och onlinekartor samt WMS och WMTS stöd
 • Automatiska lagringsalternativ
Utsättning

Vid utsättning med GeoPad kan man välja att mätta punkter ska redovisas i förhållande till någon viss referens (Modell). Användaren väljer referensobjekt i GeoPad och därmed visas såväl punktens koordinater som positionen i relation till den valda referensen. Detta användas med fördel vid utsättning, kontrollinmätning med mera.

En referens är vald ända tills man väljer en annan referens, eller ingen referens alls. Programmet kommer ihåg vilken referens man har även när man växlar verktyg och mellan mättillfällena. Med en vald referens kommer referensdata att visas i verktygets numeriska vy tillsammans med övriga data.

Valbara referenser (Modeller)

 • Väglinjereferens
 • Terrängmodellsreferens DTM
 • Baslinjereferens (2 punkter) (MR*)
 • Punktreferens (1 punkt) (MR*)
 • Polylinje (>2 punkter) (MR*)
 • Volymbeskrivningsreferens
 • Tunnelbeskrivningsreferens (kräver tillvalslicens)
 • Järnväg med lutningssensor

* MR=Multireferens. Innebär att du i grafiken väljer mellan referenserna Punkt, Baslinje, Polylinje genom att trycka på en ikon utan att lämna mätläget och väljer grafiskt Punkt/Punkter/Linje du vill arbeta med.

Kontroll

Ytkontroll i fält

Genom att ange toleranser för ytan så kan man i realtid under inmätningen se om ytan är godkänd. Avvikelserna visas både numerisk och grafiskt. Grönt = inom tolerans.Röd = utanför tolerans för högt.Blå = utanför tolerans för lågt.

Det finns även möjlighet att spara olika toleranser t.ex. bärlager, terrass etc. Ytkontrollsfunktionen fungerar mot alla olika referensmodellstyper. T.ex. MBS, terrängmodell, etc. Efter avslutad inmätning finns möjligheten att skapa en utförlig textrapport.

Kraftledning

Genom vår funktion ”Mät kraftledning” i mätläget kan man göra kontroller för nedhängs-krav.

Stompunktsmätning

Satsmätning

Satsmätning används för automatiskt repeterad inmätning av flera objekt i de båda cirkellägena, för t.ex mätning av stomnät.

Verktyget för satsmätning fungerar i stort sett på samma sätt som vanlig mätning i och med att man börjar med stationsetablering och sedan mäter in de önskade objekten i första halvsatsen.

Satsmätningen utförs sedan automatiskt, förutsatt att instrumentet är servostyrt och har automatisk prismasökning.

Specialfunktioner

RUFRIS  Totalstationsetablering med GNSS-bakobjekt. 

GeoPad kan som första produkt leverera en funktion för att göra en kombinerad stationsetablering med hjälp av TPS/GNSS istället för kända punkter. Bakobjekten mäts simultant från båda utrustningarna (TPS/GNSS) samtidigt oberoende av märke. Detta gör att du enkelt kan blanda gamla och nya instrument.

Funktionen är en del av RUFRIS (Realtids Uppdaterad FRI Station). Detta ger att du i fält kan komma igång snabbt utan kända punkter, särskilt lämpligt vid projektanpassad nätverks RTK.

Klicka här för att ladda ner en beskrivning på RUFRIS för GeoPad.

Observera att man måste välja ett koordinatsystem för GNSS-mätningarna.

Ekolodning

Vid sjömätning kan ett ekolod kopplas samman med GeoPad. De ekolodsmätta djupen adderas då till de mätta punkternas Z-koordinater. Se GeoPad FAQ

Maskinguidning

GeoPad i kombination med en pil-display för maskinguidning är ett billigare alternativ än GeoROG. GeoPad kopplas till GPS eller totalstation samt till en pil-display.

Pil-displayen guidar användaren till rätt höjd och visar samtidigt var kanten på aktiv yta är.

Systemet fungerar med flera olika modeller:

 • Väglinje
 • Baslinje (två punkter)
 • Vägmodell (normalsektioner)
 • Tunnelmodell
Systemrekommendationer

Geopad stödjer olika windowsversioner

Klicka här för komma till att komma till en sida som visar instrument och handdatorer som vi stödjer.

Vi stödjer för nuvarande inga Android, Linux eller iOS operativsystem.

GeoPad Tunnel

Tunnel modul

I GeoPad finns funktioner för att låta en direktmätande totalstation automatiskt mäta in eller sätta ut en tunnel. Funktionen för ”automatisk tunnelmätning” hittar du från menyn ”Funktioner” från GeoPads startskärm.

 – Tunnel ingår vid nyköp av GeoPad efter 2020-02-01.

Tunnelskanning

Tunnelskanning innebär automatisk reflektorlös inmätning av en eller flera tunnelsektioner.

Tunnelutsättning

Tunnelutsättning eller egentligen Automatiserad tunnelutsättning är en funktion för att automatisk låta en direktmätande totalstation peka ut de önskade punkterna i en tunnel med laserstråle.

 • Tvärsektioner
 • Horisontell linje på stuff
 • Vertikal linje på stuff
 • Längsgående linje på vägg
 • Längsgående linje i tak/golv
 • Tvärsektion på stuff
 • Punkter från fil

Läs mer här