Alla kurser

Webinarer

Kontor

SBG utvecklar och tillhandahåller olika kontorsprogram för att lösa de olika uppgifter som krävs för att framgångsrikt utföra mätrelaterade uppgifter och uppföljning i byggprojekt.
Lösningar för projektering, kalkyl/anbud och Geodetiskt arbete, dokumetation och rapportering. Kontorsverktyegen är utvecklade för att arbeta med små till stora datamängder på ett interaktivt vis.
.

Fält

SBG utvecklar och tillhandahåller olika programvaror föra användning i fält med värde föra alla på byggarbetsplatsen. Fältverktygen är speciellt utvecklade för att effektivt sätt utföra specifika uppgifter i fältmiljö och kopplar på kontorsprogrammen via molntjänster.

Fältverktygen innefattar det specialiserade programmet GeoPad för mätteknikerna till SmartDirt och Bricsys247 som är mer rikttade till arbetsledare, entrepenadingenjörer, anläggare osv.

Moln

För att på ett enkelt sätt dela information och koppla mellan kontor och fält och övriga intressentar oberoende av geografisk placering så erbjuder vi ett antal molntjänster. Moln är våra tjänster för att koppla ihop Kontor med Fält. Lösningarna kopplar det digitala flödet mellan kontor och fältsystemr såsom mättekniker, maskiner, och övrig personal. Utöver detta så kan man strukturea sin information så att man får kontroll och spårbarhet av sin data och på att enkelt tillgängligöra denna med övriga intressenter i ert projekt.

Kurser

Gå kurser hos oss

Support

Här hittar du support för våra produkter

Vi hjälper dig skapa helheten i dina projekt