Alla kurser

Webinarer

Produktinformation ConX

Molntjänsten som kopplar ihop fältenheter med kontoret

ConX

ConX från Leica är länken mellan kontor och fält, men också en lösning som hjälper dig hålla koll på allt från massförflyttningar till att identifiera säkerhetsrisker på site eller visualisera t.ex framdriften.

Kontakta oss så hjälper vi er att skapa helheten i projektet

Kontakta oss
Kontakta oss

ConX är mjukvaran som hjälper dig koppla samman kontoret med verkligheten. Genom att koppla Geo Professional till ConX så får du möjlighet att dela och ta emot data från våra olika fältenheter direkt från mjukvaran Geo Professional. Du kan även se dina uppkopplade enheters position och namn direkt på din skärm. Du har möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sätt välja vilken eller vilka enheter som ska ha tillgång till en specifik modell genom att tilldela den till en maskin eller en typ av enheter t.ex. grävmaskiner som befinner sig på siten.  

På samma sätt kan vi få tillgång till inmätt data för vidare användning i Geo Professional. Detta förenklar arbetsflödet signifikant och minimerar risken för dataförlust.  

ConX safety awareness 

Med hjälp av en överskådlig heatmap kan du snabbt och enkelt identifiera projektets potentiella säkerhetsrisker och avhjälpa dem innan olyckan är framme. 

ConX Produktivitetsuppföljning 

Med inmätningsdata från både maskiner och handburen utrustning ute på arbetsplatsen kan du direkt i ConX skapa 3D-ytor för volymbaserad jämförelse mot dina produktionsmodeller. På så vis kan du snabbt skapa dig en uppfattning av projektets framdrift samt återstående massförflyttningar.  

Fjärrsupport 

Via ConX bjuds möjligheten till fjärrstyrd kommunikation mellan kontor och maskin vilket minimerar risken för driftsstörningar. Du kan snabbt och utan onödiga resekostnader koppla upp dig i realtid mot maskiner för att sköta exempelvis utbildning, uppdatering och felsökning. 

För mer information om det fulla systemets funktionalitet se Leica ConX – molnbaserad plattform för delning och visualisering av data | Leica Geosystems (leica-geosystems.com) 

Fördelar
  • Tilldela Ritningar och 3D-modeller till fältenheter 
  • Visualisering av ritningar och 3D-modeller på ett överskådligt vis 
  • Fjärrsupport utan onödiga resor 
  • Volymbaserad jämförelse mot dina produktionsmodeller för produktionsuppföljning 
Kompatibilitet
  • Fungerar för SBG’s GeoPad, Geo Professional och SmartDirt 
  • Fungerar för Leicas Maskinstyrning samt fältprogrammen iCON Site och Captivate. 
  • Fungerar för Leicas system Earthmover för att mäta massförflyttningar 
  • Fungerar tillsammans med Leicas system för ”Safety Awareness” 
  • Fungerar även för vissa 3:e parts lösningar såsom SkyMap och Infrakit