Alla kurser

Webinarer

Produktinformation SmartDirt

Fältverktyget SmartDirt

Förbättra samsyn och planering i ditt projekt.

SmartDirt riktar sig till alla deltagare i ditt anläggningsprojekt. Appen ger tillgång till de använda modellerna i ert bygge, i din telefon. Genom detta förbättras samsyn och kommunikation inom projektet och gör det möjligt att tidigt identifiera risker och problem.   

Kontakta oss så hjälper vi er att skapa helheten i projektet

Kontakta oss
Kontakta oss

SmartDirt gör det möjligt för alla projektmedlemmar att ha tillgång till samma modeller som mätpersonal och maskiner i sin vanliga telefon. Detta skapar en samsyn och ger möjlighet att identifiera risker och problem tidigt så att dessa kan åtgärdas innan effekten blir för stor. Utöver detta så finns funktioner för enklare mätning och volymberäkning så att arbetsledare får stöd i sin dagliga verksamhet och kan planera arbetet. Noterade arbetsuppgifter kan sedan delas mellan projektmedlemmarna genom foto och anteckningar.  

Upplägget gör det möjligt att ge alla projektmedlemmar tillgång till information till ett fast pris för projektet,  

SmartDirts fördelar
  • Alla i projektet ser alla modeller
  • Orientera dig i 2D och 3D
  • Beräkna volymer,
  • Mät sträckor och avstånd
  • Dokumentera med kamera och anteckningar
  • Dela information
Kompatibilitet
  • Fungerar för IOS och Android enheter 
  • Modeller skapas i Geo Professional eller Agtek Gradework
  • Delas genom molntjänsten ConX.