Alla kurser

Webinarer

Produktinformation BricsCAD

Bli effektivare med BricsCAD i projektgruppen

BricsCAD är ett modernt och avancerat CAD system som utvecklas av Bricsys i Hexagon koncernen. SBG AB erbjuder nu detta till sina kunder som ett komplement till Geo för att ytterligare stärka kundernas möjligheter att hantera AutoCAD DWG och leverera mätdata.

Support BricsCAD

Support BricsCAD
Support BricsCAD

BricsCAD är ett modernt och avancerat CAD system som utvecklas av Bricsys i Hexagon koncernen.

SBG erbjuder nu detta system på den svenska marknaden. Många av våra användare av övriga produkter har uttryckt ett behov av att bättre kunna hantera och jobba med CAD modeller, vanligtvis i DWG format, och här har vi en lösning som kraftigt konkurrerar med mer etablerade programvaror på marknaden.

Operativsystem / Plattform

BricsCAD stöder alla de stora operativsystemen, Windows, MacOS, Linux.

Programversioner

 • BricsCAD Lite för 2-D hantering.
 • BricsCAD Pro för 2 & 3D hantering, innehåller också en del Civil Engineering funktioner.
 • BricsCAD BIM, som namnet antyder, kraftfullt för byggprojektering.

Flexibel licensiering

 • Enanvändarlicens men med flyttbar nyckel.
 • Nätverksbaserad fleranvändarlicens.
 • Köp eller hyr BricsCAD, det som passar er bäst!
BricsCAD fördelar
 • AutoCAD DWG kompatibelt.
 • Inga tvingande prenumerationer eller underhållsavtal, flexibla licens alternativ.
 • Igenkännande för AutoCAD användare, Ribbon.
 • Automatiskt överförande av konfigurationer och anpassningar (eg. CTB/STB filer, layer states, templates, utilities).
 • Intelligenta CAD verktyg, QUAD, head-up dialog.
 • Support för multi-trådning och multi-processor-operationer.
Kompatibilitet

BricsCAD öppnar och spara DWG-filer direkt, och levererar högsta kompatibilitet med AutoCAD. Bricsys är en av grundmedlem av ODA (Open Design Alliance), den andra godkända källan för ”AutoCAD DWG” kompatibilitet, så man behöver inte vara orolig för kompatibilitetsbekymmer mellan olika system. Man kan öppna en fil i ditt nuvarande system, arbeta på den i BricsCAD, spara den, och sedan öppna filen i andra CAD-system utan konvertering.

Stödfiler som hanteras:

 • CUI (Ribbons och Menus)
 • XTP (Tool palettes)
 • LSP/ARX (Lisp, VB/.NET)
 • DST (Sheet sets)
 • DWT (Templates)
 • PC3 (Plotters, Page setups)
Funktioner

Förutom standard CAD-funktioner nämner vi några som vi gärna vill uppmärksamma följande egna funktioner.

 • Konvertera upprepade geometrier till blockdefinitioner.
 • The QUAD, AI kommando dialogen.
 • Civil-funktioner, TIN, Väglinjer.
ByggInformationsModell (BIM)

Läs mer om möjligheterna att hantera BIM (Building Information Modeling) i BricsCAD.

Länk till BricsCAD BIM

Systemrekommendationer

Se BricSys hemsida för information om systemrekommendationer för BricsCAD.

Länk till systemrekommendationer för BricsCAD V23