Alla kurser

Webinarer

Tunnel i GeoPad

Så fungerar tunnelmodulen i GeoPad

I GeoPad finns funktioner för att låta en direktmätande totalstation automatiskt mäta in eller sätta ut en tunnel. Funktionen för ”automatisk tunnelmätning” hittar du från menyn ”Funktioner” från GeoPads startskärm.

Tunnelscanning

Tunnelskanning innebär automatisk reflektorlös inmätning av en eller flera tunnelsektioner. Man använder prestandan i instrumentet.

Tunnelutsättning

Tunnelutsättning eller egentligen Automatiserad tunnelutsättning är en funktion för att automatisk låta en direktmätande totalstation peka ut de önskade punkterna i en tunnel med laserstråle. Följande funktioner finns

Dialog för utsättningsvalen för tunnel.

  • Tvärsektioner, funktionen syftar till att automatiskt sätta ut en tvärsektion på en ojämn yta i en tunnel.
  • Horisontell linje på stuff, funktionen syftar till att automatiskt sätta ut en horisontell linje på en ojämn yta eller stuff i en tunnel.
  • Vertikal linje på stuff, funktionen syftar till att automatiskt sätta ut en vertikal linje på en ojämn yta eller stuff i en tunnel.
  • Längsgående linje på vägg, funktionen syftar till att automatiskt sätta ut en längsgående linje på en ojämn vägg i en tunnel.
  • Längsgående linje i tak/golv, funktionen syftar till att automatiskt sätta ut en längsgående linje på ett ojämnt golv eller i ett ojämnt tak i en tunnel.
  • Tvärsektion på stuff, funktionen syftar till att automatiskt sätta ut en tvärsektion på en ojämn yta, s.k stuff i en tunnel. eg.
    ytan där man ska fortsätta driva fram tunneln.
  • Punkter från fil, funktionen syftar till att automatiskt sätta ut punkter från en fil på en ojämn yta i en tunnel.

Nedan följer lite bilder

Tunnelutsättning, Tvärsektion, Planvy 2D.

Tunnelutsättning, Tvärsektion, Tvärsektionsvy 2D.

Tunnelutsättning, Tvärsektion, Tvärsektion, Förklaringspilar.

Normalutsättning med en invald dxf från en beräknad scanning i punktmolnsmodulen, differens från teoretiskt.