Alla kurser

Webinarer

SBG SoDiDay Maj 2021 -Schakttipp i uppförsbacke

Webinarer

SBG SoDiDay Maj 2021 -Schakttipp i uppförsbacke

2021-05-06

Masshantering i Kardonbanan (första delen av Ostlänken)

Jag (Kent Persson) har fått förtroendet att prata lite om hur vi hanterade ett massöverskott på ca 200 000 m3 på ett hållbart sätt i den första av alla entreprenader på Ostlänken. I projektet Kardonbanan som är ett projekt, två beställare, flera kontrakt och en huvudentreprenör som sedan svällde till många entreprenörer.

Ämne:

Innehåll:
SBG SoDiDay Maj 2021 -Schakttipp i uppförsbacke