Alla kurser

Webinarer

Sektionsvis volymberäkning

 Geo Volymberäkning med sektioner

Geo Volymberäkning har alla nödvändiga funktioner för att skapa, redigera och volymberäkna en komplett väg eller järnväg.

Med normalsektioner, sidolinjer, terrängmodeller och sektioner, väglinjer, profiler, skevningar, olika lager och överbyggnader bygger man upp det aktuella objektet. För att underlätta och förenkla sker det mesta arbetet grafiskt. Utgångsdata kan tas direkt från terrängmodeller, mätta linjer eller terrängsektioner.

I massbeskrivningen fyller du i alla aktuella parametrar. Det är möjligt att ha upp till fem olika skikttyper, flera olika terrängmodeller per skikt, kantlinjer, svällfaktorer, matjordsavtagning mm. Ett obegränsat antal normalsektioner, med eller utan interpolation mellan dem, kan ingå. Normalsektionen kan beskriva samtliga förekommande vägar och järnvägar med alla dess element.

Som resultat från volymberäkningen får du en utförlig mängdrapport som du själv komponerar, samt en fil med kompletta sektionsdata som kan ritas ut för att ge en mer övergripande redovisning av din massberäkning.

Observera att denna modul kräver väglinje- och terrängmodellsmodulen för att fungera.