Alla kurser

Webinarer

Ledningsgrav

Geo Professional Ledningsgrav, har alla nödvändiga funktioner för att skapa, redigera och volymberäkna ledningsgravar.

Med hjälp av koordinatlinje (polylinje) och terrängmodeller, bygger man upp det aktuella objektet. För att förenkla och underlätta, sker byggandet i första skedet med hjälp av en wizard, där man beskriver hur ledningsgraven skall designas.

När man avslutat wizarden kommer man till vår klassiska vy med träd, numerisk samt grafik. Här kan man infoga flera ledningar och justera gravens utformning. Bestämma tjocklekar på de olika fyllningarna, hur berg beräknas, utformning av utspetsningar, ändra dimensioner på brunnar och ledningar.

Som resultat från Ledningsgraven får du en utförlig mängdrapport som du själv komponerar, samt en fil med kompletta sektionsdata som kan ritas ut för att ge en mer övergripande redovisning av din massberäkning, schaktmodeller som du kan exportera till grävmaskiner och utsättningsdata till mätingenjören.