Alla kurser

Webinarer

Tunnel i Geo

Geo Tunnelmodul

Geo Tunnelmodul ger dig total kontroll över tunneln. Med tunnelmodell och omfattande volymberäkning ges obegränsade möjligheter till redovisning och kontroll av tunnlar i alla former.

Design av teoretiska tunnlar sker enkelt med grafiska och numeriska hjälpmedel. Valfritt antal teoretiska tunnelsektioner kopplas samman med eller utan interpolation. Tillsammans med en väglinje och en profil bildas en komplett beskrivning av tunneln i tre dimensioner.

Volymberäkning kan ske mot teoretisk tunnel med valfritt offset, samt begränsas i sid- och höjdled. En volymrapport ger tillsammans med de omfattande ritningsfunktionerna en utförlig redovisning och kontroll av tunneln.

En inmätt tunnel kan direkt jämföras med en teoretisk tunnel, med redovisning av sektion, sidomått och avstånd från teoretisk tunnel, för snabb kontroll av kritiska partier. Det går att beräkna olika modeller och redovisa samtidigt som olika lager.

Inmätning av tunnlar sker lämpligast med fältdatorn GeoPad och Leica eller Trimble/Geodimeter servoinstrument med prismalös avståndsmätning.

I GeoPad kan du styra tunnelmätningen i alla dimensioner. Valfritt intervall mellan inmätta sektioner och valfritt intervall längs sektionen kan anges. Dessutom bestämmer du vilken del av tunneln, i längs-, höjd- och sidled, som ska mätas in. Det finns även funktioner för att läsa in och hantera data från tunnelscanning.

Redigering av tunnelberäkningen

Tunnelhanteringen i Geo är uppbyggd kring tunnelbeskrivningsfilen, tbs. Den innehåller alla komponenter som behövs för tunneln, t.ex. centrumlinje, profil, modelldata och teoretisk tunnelform. I tunnelbeskrivningen anges även alla samband mellan komponenterna. Tunnelbeskrivningsfilen redigeras i ett fönster som är indelat i ett antal vyer:

  • Tbs-trädvyn: För att få överblick över komponenterna finns en trädstruktur som hjälp vid inmatning och redigering. Här visas alla komponenter och samband som ingår i tunnelbeskrivningen
  • Grafiska vyn: Den grafiska vyn är indelad i flikar som visar plan-, profil- eller tvärsektionsdata, 3d-grafik, teoretisk tunnel samt, tunneldifferensmodell.
  • Datavyn: Under trädvyn och den grafiska vyn finns datavyn som visar en numerisk representation av valt objekt i trädvyn.

Tbs-trädet

Här visas alla komponenter och samband som ingår i tunnelbeskrivningen. Via trädet administreras hela tunnelberäkningen och det ger ett stöd för att komponera tunnelbeskrivningen. Genom att klicka i trädet aktiverar man inmatning och redigering av detaljer i beskrivningen. Man kan också välja vad som skall visas i det grafiska fönstret.

Grafiska vyn

Genom att klicka i den grafiska vyn får man tillgång till de grafiska verktygen och kan redigera data på samma sätt som i en vanlig grafisk vy.

Alla de filer som ingår i tunnelberäkningen (och som kan visas grafiskt) läggs in automatiskt i den grafiska vyn när en tbs-fil öppnas. Detta gör att man kan växla aktivt dokument som i övriga grafiska vyer och redigera data.

Det finns tre olika orienteringslägen, dessa väljs genom flikar i nederkant.

  • Planvy, vsar en planbild över tunnelberäkningen.
  • Profilvy, visar en profilvy över tunnelberäkningen.
  • Sektionsvy, visar en tvärsektionsvy för aktuell längdsektion.

Grafiska 3D-vyn

Under en egen flik i den grafiska delen av tbs-fönstret finns 3D-grafik alltid tillgängligt. Här presenteras hela massberäkningen i en tredimensionell perspektivvy.

 

Teoretiska tunnelsektion-vyn

Alla de teoretiska tunnelsektioner som har lagts in i tbs-dokumentet visas grafiskt i denna vy.

Tänk på att tunneldifferensmodellen skapas baserat på den teoretiska tunnelns uppbyggnad. Förändrar man något i tun-filen måste modellen skapas om.

 

Tunneldifferensmodell-vyn

I den här vyn visas tunneldifferensmodellerna för tunneln. Orienteringsläget är planvy med längdsektion vertikalt och mått längs tunnelväggen horisontellt i fönstret.

Tunnelberäkning

För att utföra en beräkning av volymerna väljer man Data | Tunnelberäkning….

En dialog visar vilka val för beräkningen som gjorts.

Här kan man temporärt ändra omfattningen av beräkningen genom att välja andra sektioner än de föreslagna.

Kryssa i om sektioner skall skapas (för ritning/granskning) och om en rapport skall skapas, och i så fall vilket innehåll som önskas i rapporten. Möjliga rapportfält är teoretisk och verklig volym, volym innanför och utanför teoretisk tunnel samt teoretisk/verklig mantelarea. Dessutom kan man välja att få beräkningen uppdelad enligt begränsninglinjer i höjd. Dessa begränsningar ställer man in genom att välja Data | Inställningar från tbs-dokumentet. Har man valt att använda ytterligare modeller (user1 och user2) kan man även få dessa volymer/areor redovisade i rapporten.

Den skapade sektionsfilen (.sec) och rapportfilen (.rep) visas då beräkningen är klar.

Redovisning

Med hjälp av den beräknade tunnelsektionsfilen, .sec-filen, är det lätt att skapa en tunnelsektionsritning.

Genom att gå in i dokumentegenskaperna, Vyer | Dokumentegenskaper, för antingen ett tbs-dokument eller en beräknad tvärsektionsfil (sec) kan man ställa olika grafiska parametrar under fliken Tunnel.

Man kan välja att visa det vinkelräta avståndet mellan berget och den teoretiska tunneln. Överberg kommer att markeras utanför bergkonturen och underberg innanför.

Färgsatta tunneldifferensmodeller

Färgsatta tunneldifferensmodeller kan skapas från tunnelberäkningen, dels kan en utvikt tunneldifferensmodell i 2D skapas där intrång och överberg redovisas med användardefinerade färgskalor. Motsvarande 3D differensmodel kan även skapas i samma funktion. Dessa modeller skapas i AutoCads DWG-format. Vi kallar funktionen för ”Jämför mätt mot teoretiskt” och du hittar den under datamenyn när en tunnelberäkning (*.tbs) är öppen och aktiv.

 

Om den teoretiska tunneln är skapad på traditionellt vis med *tun-filer kan anfangslinjer för tunneln automatiskt skapas genom att anfanget kodas i tun-filen. För att detta ska fungera ska vänster anfang kodas ”A1” och höger ”A2”, tunnelcentrum kan som vanligt kodas ”TC” men detta är endast nödvändigt om tunnelcentrum avviker från den räknade centrumlinjen (*.l3d). Består den teoretiska tunneln istället av en dwg-fil ritas endast tunnelcentrum ut.

Andra tunnelfunktioner

Det finns även ett antal andra tunnelfunktioner, t.ex. areaberäkning av teoretisk tunnelyta, beräkning av punkter i relation till tunneln, tunnelkonturer och beräkning av injekteringshål.