Alla kurser

Webinarer

Punktdatabas PDB

Geo Punktdatabas

Modulen för punktdatabas gör det möjligt att koppla Geo mot en generell ODBC-kompatibel databas, exempelvis Oracle-baserade databastillämpningar från Tekis (Topobase) eller från Spatial Technology.

Det går att göra avancerade utsökningar av punkter genom att sätta upp kombinerade sökvillkor. Man kan även använda egna SQL-uttryck. Det går också att använda gränspolygoner för att styra punktmängden.

Databas-frågorna kan sparas vilket gör att det är smidigt att hämta samma punkturval vid olika tillfällen. Databaskopplingen kan konfiguereras så att valfria kolumner från en tabell eller vy kan visas i Geo. Punkterna kan visas både grafiskt och numeriskt.

Förutom att hämta data går det även att lägga till, redigera och radera punkter i databasen. Dessa operationer föutsätter att punkterna finns i en viss databastabell.

Det är mycket enkelt att överföra punkter mellan databasen och koordinatfiler. Vid inmätningsberäkningar, t.ex. koordinatberäkning, kan punktdatabasen användas som källa för kända punkter.

Uppgradering från Kartbas till Topobase

Modulen för punktdatabas ersätter kopplingen mot äldre Kartbas-versioner i Geo. Vid förnyelse av Geo-prenumerationer byter vi ut befintliga Kartbas-moduler mot Punktdatabas-moduler. Priset för detta är samma som för att förnya övriga moduler.