Alla kurser

Webinarer

Nätutjämning

Geo Nätutjämning

Geo Nätutjämning låter dig beräkna små som stora nät enkelt och med god överblick. Nätets storlek begränsas endast av datorns prestanda.

Det grafiska användargränssnittet gör det lätt att tillsammans med bakgrundsbilden planera nätets utformning direkt i kartbilden och analysera förväntad noggrannhet och tillförlitlighet långt innan en enda mätning gjorts.

Felsökning underlättas av färgkodning av kontrollvärden och man kan direkt i grafiken aktivera och avaktivera mätningar och leta sig fram till den bästa lösningen. Beräkningen utförs med minsta kvadrat-metoden och all viktsättning sker enligt HMKs riktlinjer. För beräkning av stomnät för järnväg finns även möjlighet att välja viktsättning enligt BVH-testkvot som alternativ till standardiserade residualer. Anslutning till känt nät kan ske på flera olika sätt, helt fast, fritt eller med en viss rörlighet i anslutningspunkterna som baseras på tidigare känd noggrannhet.

Beräkningen redovisas i en omfattande rapport med statistik, mätvärden och kvalitetsmått