Smart-Dirt

Courses Geo

Courses GeoPad

Webinars

Events

 
 

Support Geo Office Tool

Support GeoPad Field Tool

 

Net adjustment

Net adjustment

Geo Net Adjustment

Geo Nätutjämning låter dig beräkna små som stora nät enkelt och med god överblick. Nätets storlek begränsas endast av datorns prestanda.

Det grafiska användargränssnittet gör det lätt att tillsammans med bakgrundsbilden planera nätets utformning direkt i kartbilden och analysera förväntad noggrannhet och tillförlitlighet långt innan en enda mätning gjorts.

Felsökning underlättas av färgkodning av kontrollvärden och man kan direkt i grafiken aktivera och avaktivera mätningar och leta sig fram till den bästa lösningen. Beräkningen utförs med minsta kvadrat-metoden och all viktsättning sker enligt HMKs riktlinjer. Anslutning till känt nät kan ske på flera olika sätt, helt fast, fritt eller med en viss rörlighet i anslutningspunkterna som baseras på tidigare känd noggrannhet.

Beräkningen redovisas i en omfattande rapport med statistik, mätvärden och kvalitetsmått