Alla kurser

Webinarer

GeoPad Grundkurs

GeoPad Grundkurs

För dig som är ny användare av GeoPad eller vill få en uppfräschning och överblick hur programmet fungerar och arbetsflödet ser ut. Under kursen varvar vi lektioner med praktiskt handhavande, för att eleven skall få en god överblick och förståelse av programmet gällande inställningar, arbets- dataflöde och funktioner. Eleven jobbar företrädesvis med egen utrustning under kursen, för att mäta in grunddata, som sedan bearbetas för att skapa data för utsättning.
Om eleven inte kan ta med egen utrustning på kursen meddela detta i god tid så försöker vi lösa detta, men det kan inte garanteras.

Axplock av innehåll.

Introduktion:
Uppdatering GeoPad
Inställningar i GeoPad för olika instrument m.m.
Översikt Referensmodeller
Koordinatsystem

Kom igång:
Inmätning med kodlista och attribut
Överföring till Geo, samt bearbeta och skapa data
Utsättning med multireferens
Volymberäkningar i fält
Filredigering
CoGo

Efter utbildningen kommer du att veta hur man använder de vanligaste funktionerna i GeoPad och ha en förståelse som gör att användaren självständigt kan jobba vidare i verktyget.