Alla kurser

Webinarer

Geo Volymkurs Avancerad

Geo Volymkurs Avancerad

Den här kursen vänder sig till dig som har mycket god vana av volymberäkning med normalsektioner. Du har troligtvis arbetat med volymberäkning under flera år. Vi fördjupar oss i komplexa normalsektioner, hur man på olika sätt kan beräkna bl.a. kringfyllnader i rörgravar, släntkilar, utspetsningar mot berg etc. Vi beräknar även olika horisontella och lutande ytor i sektionerna bla hur man kan räkna släntareor och beläggningsytor.

Den här kursen är inte en egentlig fortsättningskurs på Volym Grund utan ska mer ses som en fördjupningskurs för vana ”mbs:are”

Innehåll

  • Överbyggnadslager (*.bup)
  • Beräkningsgränser
  • Utspetsning
  • Areaberäkning av ytor
  • VA-beräkningar (väg med underliggande VA)

Önskvärda förkunskaper:

  • God vana med Geo generellt och mbs:er specifikt