Alla kurser

Webinarer

Introduktionskurs i Geo (Online)

Geo Introduktionskurs (Online 09-00-12.00)

Kursen är gratis om du samtidigt bokar in dig på en grundkurs.

För att få en kick-start till Geo erbjuder vi en introduktionskurs på 3 timmar. Kursen genomförs som en onlineutbildning och en länk till utbildningen skickas till dig via mail när det närmar sig kursstart.  Du kommer bl.a. få lära dig detta:

 • Ladda ner och installera Geo
 • Genomgång av andra installationer (drivrutiner h-läs, punktmoln, tilläggsprogram för import/export)
 • Projekthantering (Skapa nytt, öppna)
 • Inställningar (Projekt, globalt, kodlistor)
 • Filhantering och mappstruktur
 • Koordinatsystem
 • Bakgrundsbild
 • Grafisk och numerisk visning av filer

Förkunskaper

 • God datorvana

Geo Intro training (Online 09-00-12.00)

This training is free of charge if you also book a Basic Training

To get a kick start to Geo, we offer a 3 hour introduction training. The training is done online and you will get a link to the online meeting by email a few days before hand. After the training we will have looked at:

 • Downloading and installing Geo Professional
 • Other optional installations (driver for hardware lock, Point Cloud Utility, add-ons for import/export)
 • Managing projects (Create new, Open)
 • Settings (Project, global, code list)
 • File management and folder structure
 • Coordinate systems
 • Background image