Alla kurser

Webinarer

Geo Volym Grundkurs

Kurs Geo Volym Grund

Kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller redan har god vana i Geo.

Under kursen får du lära dig massberäkning med hjälp av normalsektion. Dessutom behandlar vi uppbyggnaden av normalsektion, ingående element, definition av massbeskrivning samt uppritning av kompletta sektioner mm.

 

Innehåll

  • Vad är en mbs
  • Väglinjehantering i Geo
  • Uppbyggnad av normalsektion för väg
  • Hantering av schaktbotten
  • Volymberäkning i mbs
  • Volymberäkning mellan terrängmodeller, modell-mot-modell
  • Skapa sektionsritning

Förkunskaper

  • Goda kunskaper i Geo
  • Fokus ligger på mbs:er så viss kunskap om vägens utformning är fördelaktigt