Alla kurser

Webinarer

Support GeoPad Professional Fält

 

Geo Volym Grundkurs

Geo Volym Grundkurs

Kurs Geo Volym Grund

Kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller redan har god vana i Geo.

Under kursen får du lära dig massberäkning med hjälp av normalsektion. Dessutom behandlar vi uppbyggnaden av normalsektion, ingående element, definition av massbeskrivning samt uppritning av kompletta sektioner mm.

 

Innehåll

  • Vad är en mbs
  • Väglinjehantering i Geo
  • Uppbyggnad av normalsektion för väg
  • Hantering av schaktbotten
  • Volymberäkning i mbs
  • Volymberäkning mellan terrängmodeller, modell-mot-modell
  • Skapa sektionsritning

Förkunskaper

  • Goda kunskaper i Geo
  • Fokus ligger på mbs:er så viss kunskap om vägens utformning är fördelaktigt