Alla kurser

Webinarer

Geo Terrängmodellskurs

Geo Terrängmodellskurs

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana i Geo.

Du får lära dig hur man på ett bra sätt använder Geos terrängmodell och några av dess underfunktioner. Vi volymberäknar med metoden ”modell mot modell” och skapar schakt- och fyllnadsplaner som vi bland annat gör ritningar av.

Du får även en teoretisk genomgång av hur man mäter en digital terrängmodell på ett bra och säkert sätt.

Innehåll:

  • Koordinatfilsredigering inför terrängmodell
  • Dubletter i datat
  • Skapa slänter
  • Volymberäkning
  • Skärning mellan ytor
  • Schakt- och fyllplan

Önskvärda förkunskaper:

  • God vana med Geo Professional