Alla kurser

Webinarer

Geo Volymkurs

Geo Volymkurs

Kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller redan har god vana i Geo.

Under kursen får du lära dig massberäkning med hjälp av normalsektion. Dessutom behandlar vi uppbyggnaden av normalsektion, ingående element, definition av massbeskrivning samt uppritning av kompletta sektioner mm.

 

Innehåll

 • Vad är en mbs
 • Väglinjehantering i Geo
 • Uppbyggnad av normalsektion för väg
 • Hantering av schaktbotten
 • Volymberäkning i mbs
 • Volymberäkning mellan terrängmodeller, modell-mot-modell
 • Skapa sektionsritning

Förkunskaper

 • Goda kunskaper i Geo
 • Fokus ligger på mbs:er så viss kunskap om vägens utformning är fördelaktigt

Geo Volume Course (will be held in Swedish)

The course is aimed at those who have taken the basic course or already have good experience in Geo.

During the course, you will learn volume calculation using standard section. In addition, we deal with the construction of the standard section, constituent elements, definition of volume description and drawing up of complete sections, etc.

Content

 • What is a mbs
 • Road lines i Geo (alignments)
 • Construction of standard section for a road
 • Handling of the excavation layer
 • Volume calculation in mbs
 • Volume calculation between terrain models, model-to-model
 • Create section drawing

Desirable prior knowledge

 • Good knowledge of Geo
 • The focus is on mbs’s so some knowledge of the road’s design is beneficial