Alla kurser

Webinarer

Geo Tunnelkurs

Geo Tunnelkurs

Den här kursen vänder sig till dig som har gått vår grundkurs eller har god vana i Geo. Du får lära dig hur tunnelhantering i Geo går till.

Vi behandlar uppbyggnaden av teoretisk tunnelsektion, ingående element, definition av tunnelbeskrivning, volymberäkning, uppritning av kompletta sektioner, kontroll av inmätta punkters lägen relativt teoretisk tunnel mm.

Innehåll:

 • TBS:ens uppbyggnad
 • Skapa tun-filer
 • Beräkna volymer
 • Tvärsektioner
 • Kontroll av tunnel

Önskvärda förkunskaper:

 • God vana med Geo Professional.
 • Förståelse för tunnelhantering/drivning i stort

Geo Tunnel Course (will be held in Swedish)

This course is aimed at those who have taken our basic course or have good experience in Geo. You will learn how tunnel management in Geo works.

We deal with the construction of theoretical tunnel section, constituent elements, definition of tunnel description, volume calculation, drawing of complete sections, control of the positions of measured points relative to theoretical tunnel, etc.

Content:

 1. The structure of the TBS
 2. Create tun files
 3. Calculate volumes
 4. Cross sections
 5. Tunnel Control

Desirable prior knowledge:

 1. Good experience with Geo Professional.
 2. Understanding of tunnel management in general