Alla kurser

Webinarer

Geo Punktmolnskurs

Geo Punktmolnskurs

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana av Geo. Du får lära dig hur punktmolnshantering går till i Geo.

Innehåll:

 • Import av punktmolnsdata
 • Redigering av data med hjälp av olika filterverktyg
 • Skapa olika typer av ytor från punktmoln
 • Sektioner direkt ur punktmoln
 • Export av data till olika format

Önskvärda förkunskaper:

 • God vana med Geo Professional
 • Kunskap kring andra format i Geo såsom *.geo, *.trm och *.l3d

Geo Point Cloud Course (will be held in Swedish)

This course is aimed at those who have taken the basic course or have good experience of Geo. You’ll learn how point cloud management works in Geo.

Content:

 • Import of point cloud data
 • Editing data using various filter tools
 • Create different types of surfaces from point clouds
 • Sections from point clouds
 • Export of data to different formats

Desirable prior knowledge:

 • Good experience with Geo Professional
 • Knowledge of other formats in Geo such as *.geo, *.trm and *.l3d