Alla kurser

Webinarer

Geo Nätutjämningskurs

Geo Nätutjämningskurs

Kursen vänder sig till dig med god mätvana och goda kunskaper i Geo.

Kursen går igenom alla delar i en stomnätsprocess – från design och planering av nätet till slutlig beräkning och kvalitetskontroll. Vi går igenom hur ett nät läggs upp på bästa vis, hur koordinatsystem hanteras, hur övriga korrektioner görs samt hur felsökning och resultatanalys går till.

Tyngdpunkten ligger på nätutjämning i Geo, men vi går även igenom teori gällande koordinat- transformationer och statistiska begrepp som behövs för processen.

Innehåll:

 • Vad är ett nät? Historik och nutid
 • Reducering av satsmätning
 • Korrektionsberäkning
 • Nätutjämning i plan och höjd
 • Kvalitetsmått och felanalys

Önskvärda förkunskaper:

 • God vana av Geo
 • God mätvana
 • Ha kunskap kring satsmätning och reducering av dessa

Geo Net Adjustment Course (Will be held in Swedish)

This course is for you who have good surveying experience and have been working with Geo for some time.

We will go through all the steps in a control network process – from design and planning of the network up to final calculation and quality control. We will see how a network is laid out, how to deal with coordinate systems, calculate corrections and how to search for errors and analyze the results.

The main focus is on net adjustment in Geo but we will also go through the basics regarding statistics and probabilities.

Content:

 • What is a network? History and today
 • Reducing rounds of measurements
 • Calculation of corrections
 • Net Adjustment, horizontal and vertical
 • Quality values and error analysis

Desirable prior knowledge:

 • Good knowledge of Geo
 • Surveying experience (TPS)
 • Understanding of rounds of measurement