Alla kurser

Webinarer

Geo Ledningsgravskurs

Geo Ledningsgravskurs.

 

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana i Geo.

Du får lära dig hur man på ett bra sätt använder modulen Ledningsgrav och dess funktioner i kombination med AMA och MER.  Under kursen får du lära dig hur man skapar schaktmodeller och beräkna volymer och areor.

 

Innehåll

 • Förbereda Data till UIM
 • Hantering av UIM och dess olika funktioner.
 • Skapa Utsättningsdata
 • Skapa Schaktmodell
 • Beräkna volymer, längder och Areor

 

Förkunskaper

 • God vana med Geo
 • Viss kunskap i AMA och MER.

 

Geo Trench Course (will be held in Swedish)

This course is aimed at those who have taken the basic course or have good experience in Geo.

You will learn how to make good use of the module Trench and its functions in combination with AMA and MER.  During the course, you will learn how to create excavation models and calculate volumes and areas.

Content

 • Prepare data to UIM
 • Managing UIM and its various functions.
 • Create stakeout data
 • Create excavation model
 • Calculate volumes, lengths and areas

Desirable prior knowledge

 • Good experience with Geo
 • Some knowledge of AMA and MER.