Alla kurser

Webinarer

Geo Introduktionskurs (Online)

Geo Introduktionskurs (Online 09-00-12.00)

Kursen är gratis om du samtidigt bokar in dig på en grundkurs.

För att få en kick-start till Geo erbjuder vi en introduktionskurs på 3 timmar. Kursen genomförs som en onlineutbildning och en länk till utbildningen skickas till dig via mail när det närmar sig kursstart.  Du kommer bl.a. få lära dig detta:

 • Ladda ner och installera Geo
 • Genomgång av andra installationer (drivrutiner h-lås, tilläggsprogram för import/export)
 • Projekthantering (Skapa nytt, öppna)
 • Inställningar (Projekt, globalt, kodlistor)
 • Filhantering och mappstruktur
 • Koordinatsystem
 • Bakgrundsbild/WMS
 • Grafisk och numerisk visning av filer

Förkunskaper

 • God datorvana

Geo Introductory Course (Online 09-00-12.00)

The course is free if you book a basic course at the same time.

To get a kick-start to Geo, we offer an introductory course of 3 hours. The course is conducted as an online training and a link to the training is sent to you via email as it approaches the start of the course.  Among other things, you will learn this:

 • Download and install Geo
 • Review of other installations (drivers for hardware lock, import/export add-ons)
 • Project management (Create new, open)
 • Settings (Project, Global, Code Lists)
 • File management and folder structure
 • Coordinate system
 • Background images/WMS
 • Graphical and numerical display of files

Desirable prior knowledge

 • Computer experience