Alla kurser

Webinarer

BricsCad för Geoanvändare

BricsCadkurs

Kursen vänder sig till dig som främst jobbar med AutoCad-filer, dwg/dxf, där Geo Professional är en del i arbetsflödet.

 

Innehåll

 • BricsCad – paneler, menyer, hantering av filer i stort
 • Vad kan man behöva göra med en fil innan den kommer in i Geo Professional
  • Xref, Audit, Purge
  • UNITS, lagerhantering, UCS
 • Vad kan man vilja lägga till till en ritning efter export från Geo Professional?
  • Teckenförklaring, tabeller, layout, måttsättning
 • Vi tittar också på vanliga sätt att skapa objekt genom att rita ett hus med dörrar och fönster samt måttsätter mm.

Förkunskaper

 • CAD-vana är bra men inte ett krav för att klara kursen
 • God datorvana

BricsCad Course (will be held in Swedish)

The course is aimed at those who mainly work with AutoCad files, dwg/dxf, where Geo Professional is part of the workflow.

Content

 • BricsCad – panels, menus, management of files at large
 • What may need to be done with a file before it enters Geo Professional
  • Xref, Audit, Purge
  • UNITS, layers , UCS
 • What might one want to add to a drawing after exporting from Geo Professional?
  • Legend, tables, layout, dimensioning
 • We also look at common ways to create objects by drawing a house with doors and windows as well as dimensioning etc.

Prior knowledge

 • CAD experience is good but not a requirement to pass the course
 • Computer experience