Alla kurser

Webinarer

Geo Väg- och Linjemodellkurs

Geo Väg- och Linjemodellskurs

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana av Geo. Vi tittar på de olika vägtolkningsverktygen och går igenom vägformaten *.l3d och *.cfm i detalj. Du får lära dig hur de olika vägberäkningsdelarna i Geo fungerar.

Vi behandlar hur man importerar en LandXML-fil till Geos linjemodell, redigerar och förändrar denna med olika typer av överbyggnad. Du får även lära dig att bygga en linjemodell från grunden via Cad- och Geo-filer.

Innehåll:

 • Skapa väglinjegeomtrierna i plan, profil och tvärfall
 • Numerisk och grafisk tolkning
 • Ett urval av väglinjefunktionerna
 • Importera LandXML från NovaPoint till linjemodell i Geo
 • Skapa överbyggnadsstruktur från ovb-fil samt från grunden

Önskvärda förkunskaper:

 • God vana med Geo

Geo Road line and Stringline model training (will be held in Swedish)

This course is for you who has done basic training or has good knowledge of Geo. We will take a look at the different design tools available and go through *.l3d and *.cfm file types more in detail. You will learn some of the calculations that can be done using road lines.

In the stringline part we will learn how to import *.lmd from LandXML, edit it and add build up layers. You will also learn how to create a *.lmd from coordinate and CAD files.

Content:

 • Create horizontal and vertical alignment as well as crossfall
 • Numeric and graphic editing
 • A selection of road line calculations
 • Import LandXML from NovaPoint to stringline model in Geo
 • Create build up structure from ovb file and from scratch

Desirable prior knowledge:

 • Good knowledge of working with Geo