Alla kurser

Webinarer

Produktinformation Gradework

Gradeworks lösning för schaktarbeten

Hur mycket jord och berg, var finns det och hur ser det ut? Hur går vi från 2-D underlag till användbara modeller.

Svar och lösningar på dessa frågar behövs för att sätta ihop ett bra, professionellt och vinnande projekt.

Gradework skapades specifikt för detta. Med fokus på enkla logiska arbetsflöden och kraftfulla modellerings funktioner skapar man snabbt modeller för anbud och till maskin utifrån enkla underlag som t.ex. 2D ritningar på pdf format.

Support Gradework

Support Gradework
Support Gradework

Gradework är ett modernt system som utvecklas av AGtek i Hexagon koncernen.

SBG erbjuder nu detta system på den svenska marknaden. Många av våra användare av övriga produkter har uttryckt ett behov av att bättre kunna hantera och jobba med ritningsdokument, vanligtvis i PDF format, och här har vi en lösning som kraftigt konkurrerar med mer etablerade programvaror på marknaden.

Modeller man skapar går att få ut i fält via appen SmartDirt

Operativsystem / Plattform

Gradework stöder operativsystemet Windows.

Programversioner

  • Gradework Grund är basversionen. Sedan kan man bygga på med andra moduler
  • Modul Materials för Mängduppdelning.
  • Modul Underground för ledningsgravar.
  • Modul Highway för vägprojekt

Licensiering

  • Programmet hyrs på årsbasis
  • Nätverksbaserad en eller fleranvändarlicens.
Grund

Skapa snabbt exakta anbud med enkla, intuitiva verktyg. Dela upp jobbet i etapper genom att interagera 2D med data i 3D-miljö. Extrahera volymer, mata in skikt detaljer och dra av sektionsytor. Upptäck möjligheterna med Gradework för att minimera riskerna innan man på börjar en urgrävning.

Skapa maskinstyrningsmodeller med snabbhet och enkelhet för Leica, Topcon, Trimble och andra maskinstyrningssystem. Skapa modeller för grävmaskiner, schaktare och väghyvlar med lätthet och noggrannhet.

Dra även nytta av drönardata för att importera befintliga förhållanden. Spåra och kontrollera framstegen i projektet. Kombinera data från flera flygningar eller datakällor.

Materials

Materials kombinerar intuitiv datainmatning med flexibel rapportering och integration med Gradework för att snabbt göra en kalkyl, baserat på mängden av olika byggmaterial. Modulen är antingen ett tillägg till Gradework eller som fristående programvara.

Ange material och redovisa alla kostnadsposter utan att ange data två gånger. Mät längder, ytor och antal, utöka dem till meter med betong, ton asfalt, längder av skyddsräcke, antal beslag eller någon annan kostnadspost. Applicera strukturella sektioner direkt på modellen för att beräkna terrasseringen och den verkliga schaktvolymen med lätthet.

Dela upp ditt jobb i klasser: asfalt, betong, hyvling och rivning för enkel datafiltrering och för att hjälpa till att hantera underleverantörer. Dela upp projektet i etapper för att få kontroll på framdrift.  Skapa strukturlistor, tilldela flera materialdjup samtidigt. Skapa detaljerade rapporter uppdelade efter material, struktur, klass och fas och exportera data i en mängd olika format.

Underground

Gradeworks lösning för ledningsgravar kombinerar intuitiv datainmatning från CAD eller PDF-filer med flexibel rapportering för att snabbat kalkylera mängder för brunnar, avlopp, vatten och andra ledningar. Underground arbetar tillsammans Gradework för att säkerställa att du aldrig anger data två gånger.  Visualisera och beräkna dikesvolymer mot vilken yta som helst i din modell.

Dela upp projektet i etapper och för specifika ledningstyper eller kabelsystem. Beräkna schakt och återfyllnadsvolymer samt visualisera graven för att säkerställa korrekta volymer. Exportera schaktmodeller till grävsystem och övervaka framdriften under hela projektet.

Med kollisionkontroll löser du ett dyrt problem redan på kontoret. Hitta konflikter och specificera frigångsparametrar mellan ledningar för att säkerställa att kostsamma problem undviks. I 3D grafiken visualiseras konflikterna och hitta alternativa lösningar.

Highway

Importera väglinjer, korridormodeller och tvärsnittsdata från design inklusive CAD och PDF. Designa datat direkt i grafiken med hjälp av TIF, PDF och CAD-filer. Highway skapar en 3D-representation av projektet som enkelt kan delas in i den etapper. Analysera projektet med en massbalansdiagram och optimera skärnings- och fyllnadsmassor.

Ge din data liv med 3D-visualiseringar och analyser för att säkerställa att projektet konstrueras effektivt och anbudet följs. Dela upp datat i konstruktionsfaser , modellera massförflyttningar och planera transporter.

Utnyttja även kraften hos drönarbilder och punktmoln för att validera överytan före anbud och under projektets gång uppdatera massbalansdiagrammen och kontrollera framdriften i projektet.

Systemrekommendationer

Nedan finns en bild på vad AGtek rekommendera för datorspecifikation