Alla kurser

Webinarer

Väglinje

Geo Väglinjer

Geo Väglinjer låter dig använda allt från enkla linjeberäkningar till mer avancerade 3D-funktioner för full kontroll över dina väg-, järnvägs eller ledningsprojekt.

Här beräknar och skapar du enkelt alla plandata, profiler och skevningar, som behövs för att beskriva linjen i tre dimensioner, genom att använda de kraftfulla grafiska och numeriska verktygen. Då linjens data sammankopplas till ett tredimensionellt objekt kan koordinater i tre dimensioner enkelt beräknas för valfri position längs vägen. Detta innebär att en kontroll av en väg kan utföras snabbt och effektivt.

SAK – Statistisk acceptanskontroll, den standard som måste användas vid alla vägbyggen enligt Trafikverket, har utvecklats för att tillmötesgå alla krav från entreprenörer och beställare. Givetvis med utförliga rapporter för att underlätta dokumentationen av kontrollen.