Utbildning

Gå en utbildning hos SBG!

Vi skickar kursbekräftelse inom en vecka från det att vi har tagit emot din anmälan. Anmälan är bindande 1 vecka innan kursstart. Vid förhinder kan ersättare skickas, meddela oss då nytt namn. Vid kursanmälan bifogas även en vägbeskrivning. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe med smörgås, respektive kaka samt lunch. Dator, kursmaterial och programvara tillhandahålls av SBG. Samtliga priser är exklusive moms.

Här ser du aktuella kurser under våren:

Vårens kurser

Har du frågor?

E-post: kurs@sbg.se
Tel: 08-711 20 90
Fax: 08-711 20 98

Logi

Närmaste hotell till kurslokalen på SBG, Årstaängsvägen 17, bokas lämpligast via denna sida. Kursdeltagare får själva boka hotellrum då SBG ej har någon möjlighet att hantera logibokningar.

Med bil

Med bil tar du dig mellan kurslokalen på SBG och rekommenderade hotell på ca 10 minuter. Det är gott om parkeringar i närområdet och parkeringsavgiften är från 150kr/dygn.

Åka kommunalt

Det tar ca 10 minuter med tunnelbana mellan T-Centralen och Liljeholmens tunnelbanestation. Från Liljeholmen (uppgång mot Liljeholmsbacken) är det sedan en kort promenad på ungefär 5 min till vårt kontor.

Geo Introduktion

För att få en kick-start till Geo erbjuder vi en introduktionskurs på 3 timmar. Bokar du en Grundkurs ingår denna kurs. Du kommer bl.a. få lära dig detta:

 • Ladda ner och installera Geo
 • Genomgång av andra installationer (drivrutiner h-läs, p-moln, tilläggsprogram för import/export)
 • Projekthantering (Skapa nytt, öppna)
 • Inställningar (Projekt, globalt, kodlistor)
 • Filhantering och mappstruktur
 • Koordinatsystem
 • Bakgrundsbild
 • Grafisk och numerisk visning av filer

Kurspris: 950 kr (ingår vid bokning av Grundkurs)  Kurslängd: 3 timmar

Jag vill anmäla mig

Geo Grund

För dig som är ny Geo-användare finns Geo Grundkurs. Här får du lära dig uppbyggnaden i Geo samt de grundläggande funktionerna i programmet. Kursen tar vid där introduktionskursen slutar.

Du får även lära dig grundläggande cad-hantering samt hur man importerar respektive exporterar data till och från Autocad. Efter grundkursen behärskar du de allra flesta och vanligaste funktionerna i Geo.

Förkunskapskrav är att ha gått Introkursen eller har motsvarande kunskap sedan tidigare.

Kurspris: 9 500 kr  Kurslängd: 2 dagar

Jag vill anmäla mig

Geo Volym Grund

Kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller redan har god vana i Geo.

Under kursen får du lära dig massberäkning med hjälp av normalsektion. Dessutom behandlar vi uppbyggnaden av normalsektion, ingående element, definition av massbeskrivning samt uppritning av kompletta sektioner mm.

Kurspris: 9 500 kr Kurslängd: 2 dagar

Jag vill anmäla mig

Geo Väg och Linjemodell

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana av Geo. Vi tittar på de olika vägtolkningsverktygen. Du får lära dig hur de olika vägberäkningsdelarna i Geo fungerar, vi tittar även på hur SAK (statistisk acceptanskontroll) fungerar i Geo.

Vi behandlar hur man importerar en LandXML-fil till Geos linjemodell, redigerar och förändrar denna med olika typer av överbyggnad. Du får även lära dig att bygga en linjemodell från grunden via Cad- och Geo-filer. Vi tittar även på hur allt detta beter sig i GeoPad och GeoROG.

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

Geo Volym Avancerad

(kursen är inte en fortsättningskurs på Volym grund)

Den här kursen vänder sig till dig som har mycket god vana av volymberäkning med normalsektioner. Du har troligtvis arbetat med volymberäkning under flera år. Vi fördjupar oss i komplexa normalsektioner, hur man på olika sätt kan beräkna bl.a. kringfyllnader i rörgravar, släntkilar, utspetsningar mot berg etc. Vi beräknar även olika horisontella och lutande ytor i sektionerna bla hur man kan räkna släntareor och beläggningsytor.

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

Geo Nätutjämning

Kursen vänder sig till dig med god mätvana och goda kunskaper i Geo.

Kursen går igenom alla delar i en stomnätsprocess – från design och planering av nätet till slutlig beräkning och kvalitetskontroll. Vi går igenom hur ett nät läggs upp på bästa vis, hur koordinatsystem hanteras, hur övriga korrektioner görs samt hur felsökning och resultatanalys går till.

Tyngdpunkten ligger på nätutjämning i Geo, men vi går även igenom teori gällande koordinat- transformationer och statistiska begrepp som behövs för processen.

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

Geo Terrängmodell

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana i Geo.

Du får lära dig hur man på ett bra sätt använder Geos terrängmodell och alla dess underfunktioner. Vi volymberäknar med metoden ”modell mot modell” och skapar schakt- och fyllnadsplaner som vi bland annat gör ritningar av.

Du får även en teoretisk genomgång av hur man mäter en digital terrängmodell på ett bra och säkert sätt.

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

Geo Tunnel

Den här kursen vänder sig till dig som har gått vår grundkurs eller har god vana i Geo. Du får lära dig hur tunnelhantering i Geo går till.

Vi behandlar uppbyggnaden av teoretisk tunnelsektion, ingående element, definition av tunnelbeskrivning, volymberäkning, uppritning av kompletta sektioner, kontroll av inmätta punkters lägen relativt teoretisk tunnel mm.

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

Geo Punktmoln

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana av Geo. Du får lära dig hur punktmolnshantering går till i Geo.
Exempel på funktioner:

 • Import av punktmolnsdata
 • Redigering av data med hjälp av olika filterverktyg
 • Sektioner direkt ur punktmoln
 • Export av data till olika format

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

Geo VA AMA/MER kurs

 

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana i Geo.

Du får lära dig hur man på ett bra sätt använder modulen Ledningsgrav och dess funktioner i kombination med AMA och MER.  Under kursen får du lära dig hur man skapar schaktmodeller och beräkna volymer och areor.

 

Innehåll

 • Förbereda Data till UIM
 • Hantering av UIM och dess olika funktioner.
 • Skapa Utsättningsdata
 • Skapa Schaktmodell
 • Beräkna volymer, längder och Areor

Förkunskaper

 • God vana med Geo
 • Viss kunskap i AMA och MER.

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

GeoPad

För dig som är ny användare av GeoPad eller vill få en uppfräschning och överblick hur programmet fungerar och arbetsflödet ser ut. Under kursen varvar vi lektioner med praktiskt handhavande, för att eleven skall få en god överblick och förståelse av programmet gällande inställningar, arbets- dataflöde och funktioner. Eleven jobbar företrädesvis med egen utrustning under kursen, för att mäta in grunddata, som sedan bearbetas för att skapa data för utsättning.
Om Eleven inte kan ta med egen utrustning på kursen meddela detta i god tid så försöker vi lösa detta, men det kan inte garanteras.

Axplock av innehåll.

Introduktion:
Uppdatering GeoPad
Inställningar i GeoPad för olika instrument m.m.
Översikt Referensmodeller
Koordinatsystem

Kom igång:
Inmätning med kodlista och attribut
Överföring till Geo, samt bearbeta och skapa data
Utsättning med multireferens
Volymberäkningar i fält
Filredigering
CoGo

Efter utbildningen kommer du att veta hur man använder de vanligaste funktionerna i GeoPad och ha en förståelse som gör att användaren självständigt kan jobba vidare i verktyget.

Kurspris: 5 000 kr  Kurslängd: 1 dag

Jag vill anmäla mig

Kursutvärdering

Efter genomförd kurs har du möjlighet att genomföra en kursutvärdering via ett formulär på denna länk.