Nyheter och förändringar i Geo

I listan visas de viktigaste förändringarna i programmet.   OBS: Buggar som fixats i testversioner nyare än den senaste officiella versionen anses vara kända, men inte kritiska fel i den officiella versionen.

Version Datum
Programdel Beskrivning
2020.2.4 2020-06-16
Officiell version


Spara alla filer Ett nytt menyval i arkivmenyn eller i högerklicksmenyn, om man klickar på fönsterfliken, att förändringar gjorda i alla filer i aktivt fönster sparas.


Underhållsuppdateringar
 • Beräkningsintervallet användes inte när arean av ledningsbädden beräknades i UIM. Fixat
 • Elementmodeller för parallella ledningar inkluderades inte när en schaktmodell skapades i UIM. Fixat
 • När startsektionen ändrades i UIM så uppdaterades inte alla datavyer. Fixat
 • Att rita punkt och skriva punktnummer in in/utmatningsvyn fungerade inte. Fixat
 • När linjer sammanfogades förlorades linjens färg. Fixat
 • MS60 - Sparade punktmoln kunde skrivas över om ett nytt punktmoln skapades från samma DBX jobb. Fixat
 • Geo kraschade när man skapade ny mall i fliken genvägar, i projektträdet. Fixat
2020.2.2 2020-05-12
Test version


Ledningsgrav (UIM)
 • Stöd för att begränsa ledningsbädden i botten, genom att använda "Begränsa schakt" alternativet för lägsta ledningen
 • Fler koder sparas till schaktlagret, vilket förbättrar arbetsflödet om plankoordinater ska extraheras från tvärsektionsfiler (*.sec)
 • Namn på modeller och eventuella offset sparas nu i volymrapporten
 • Schaktmodellen (trm) innehåller brytlinjer


Underhållsuppdateringar
 • 3D visualiseringen  i ledningsgrav (uim) uppdaterades inte, om en ny ledning infogades till modellen. Fixat
 • Decimaler kunde tappas när en textfil importerades och kommatecken användes i filen. Fixat
 • Geo misslyckades att skapa terrängmodell för vissa koordinatfiler. Fixat
 • Konverteringen till BH90 var trasig om ritningen låg högst i grafiken. Fixat
 • Krasch när man försökte ta bort dubblettpunkter. Fixat
 • Problem med volymberäkningen för vissa modeller med brytlinjer. Fixat
 • Dela polylinje i 3D delade på fel ställe om höjdskalan var förvanskad. Fixat
 • Geo kunde inte skapa terrängmodell om specialkod C användes. Fixat
 • Markera objekt försvann när en punkt eller linje flyttades. Fixat
 • Det gick inte att stänga eller öppna rapportfilens katalog från menyn, när man högerklickade på rapportens flik. Fixat
 • Problem att skapa skärningslinje i vissa fall. Fixat
2020.2.1 2020-04-17
Testversion


Ledningsgrav (UIM)
 • Stöd för kring- och restfyllnings lager
 • Funktion för att kunna spara material (kringfyllning)  
 • Stöd för berg (trm, dwg/dxf)
 • Utspetsning kan definieras
 • Ledningsbädd för alla ledningar kan anges
 • Volym- och arearapporten är uppdaterad med kringfyll, restfyll, berg, bergavtäckning, hög och låg berg, utspetsning
 • 3D visualisering
 • Grävmodellen kan sammanfogas med toppytan
 • Funktion för att spara schakt, genom att kunna skapa hyllor i ledningsgraven


3D grafik
 • Flera grafiska verktyg har implementerats i 3D:
  • Bind ihop och dela linjer
  • Förläng och trimma linje
  • Automatisk sammanfogning av linje
  • Skapa väglinje
  • Sätt punktinformation
 • Brytlinjer i terrängmodell är nu synliga i 3D
 • Rotationspunkten är mer synlig


Grafik Koordinat, höjd, sektion och offset information har flyttats upp till statusbaren i det grafiska fönstret. Deltahöjd (dH), i förhållande till terrängmodell eller cfm/l3d kan även visas, om t ex Info- eller mätverktyget är valt tillsammans med snappfunktion.


Bind ihop/Dela linjer Funktionen för verktygen bind ihop och dela linjer har kopplats samman, i samma verktyg. Bind ihop, när man klickar på en punkt och dela när man klicka på en linje.


Projektträd Projektträdet har fått ett verktygsfält med två funktioner. Den ena ikonen innebär att man kan växla mellan att visa alla kategorier eller att förenkla trädet, d v s att bara visa kategorier där man har data. Den andra ikonen används för att uppdatera projektträdet


Väglinje Längsgående linjer kan skapas direkt från funktionen "Tvärsektioner utmed linje" för l3d och cfm.


Koordinatfiler
 • Koordinatfiler kan väljas att öppnas direkt i numeriska, 2D eller 3D fönstret från projektträdet
 • Möjlighet att välja färg på punkt eller linje i dialogen för det valda objektets egenskaper
 • Sätt punktinformation funktionen har blivit tydligare och fått nya värden, Linjenummer och Färg
 • Funktionen, koordinatfilsrapport, kan nu generera en rapport som innehåller kolumner för alla attribut


DWG/DXF Autocad DWG data med 0 höjd ritas ut på referensytan


Mätdata Möjligt att beräkna fri station, om det finns tillräckligt med observationer, även om det bara finns en längdmätning.


Underhållsuppdateringar
 • Standardfont för text i grafiken är ändrad till Calibris (kan ändras i Vyer > Alternativ > Grafik)
 • Uppdaterad hjälptext
 • Att hitta objekt i DWG i 3D fungerade inte. Fixat
 • Bugg i funktionen" Modifiera tvärsektioner"
 • Överbyggnadslagret (bup) kunde förloras när man redigerade nsd-filen i en mbs. Fixat
 • Verktyget, Snappa på mittpunkt, kan snappa på lösa punkter i vissa situationer. Fixat
 • LandXML import till mbs var trasig. Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2019.3.15 2020-04-17
Officiell Version


Koordinatfiler Funktionen, koordinatfilsrapport, kan nu generera en rapport som innehåller kolumner för alla attribut


Underhållsuppdateringar
 • Automatisk sammanfogning av linjer: Anmärkningar försvann när linjer sammanfogades. Fixat
 • Koden för berghylla visas inte och kan inte användas i mbs. Fixat
 • Det var inte möjligt att välja bort extrapolering av berghylla i mbs. Fixat
 • Det gick inte att välja en flyttad polylinje. Fixat
 • Funktionen, tvärsektioner utmed linje, lagrade i vissa fall värden felaktigt. Fixat
 • Uppdatering av projektträdet har förbättrats.
 • När cirklar sparades från hjälplagret var inte mittpunkten sparad. Fixat
 • Antalet satser användes inte när a priori sätts for en fri station. Fixat
 • Krasch när man använde info verktyget i fri stations dialogen. Fixat
2020.1.1 2019-12-20
Testversion


Ledningsgrav (UIM)
 • Stöd för flera ledningar i VA modellen
 • Schaktmodell baserad på flera ledningar kan skapas
 • Möjlighet att lägga till en terrängmodell (trm eller dwg/dxf) som toppyta att räkna mot
 • Volym- och ytrapport som kan inkludera total schaktvolym, volym för ledningsbädd och extra ledningsbädd och ledningsbäddens area
 • Längdrapport för ledningar
 • Den valda kodlistan (*.cod) i projektet kan användas för att definiera koder till ledningar
 • Förbättrad funktionen för att sammanfoga schaktmodellen
 • Möjlighet att skapa utsättningsdata (*.geo) från UIM modellen


Ny licens Den nya licensen, Trench, krävs för att kunna skapa nya VA modeller (*.uim), redigera eller generera volym, area och längdrapporter


Koordinatfiler Färgsättning av linjer och punkter. Markera objekt > Hovra på objektet och högerklicka > Välj egenskaper


Import/Export DWG/DXF Färgsättning av koordinatfil vid import av DWG/DXF. Färger sätts och vid export om inget annat styr detta


LandXML Om LandXML filen innehåller PipeNetworks, så finns det nu ett alternativ att skapa en VA modell (*.uim) vid importen


Underhållsuppdateringar
 • Uppdaterad hjälptext
 • Uppdaterad polsk översättning
2019.3.14 2019-12-18
Officiell version


Underhållsuppdateringar
 • Om text är infogat till en ritning (*.dra) och den exporteras till dwg så saknas texten. Fixat
 • Uppdaterad hjälptext
2019.3.13 2019-12-12
Testversion


Underhållsuppdateringar
 • 3D grafikproblem för Intel(R) UHD Graphics 620 och 630 grafikkort. Fixat
 • Det gick inte att skapa schakt- och fyllplan utan att spara differensmodellen först. Fixat
 • Texterna schakt och fyll saknades i volymrapporten. Fixat
 • Att spara till Excel kraschade om Excel inte fanns installerat. Fixat
 • Det gick inte att redigera l3d-fil i numeriska vyn. Fixat
 • Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2019.3.12 2019-11-01
Testversion


Volymberäkning Information om automatisk släntlutning i rapport för volymberäkning


Export
 • Stöd för att exportera till/spara som Excel är implementerat igen
 • Uppdaterat shape export template


Nytt attribut Nytt attribut, "reference_model", som används i GeoPad vid utsättning


Underhållsuppdateringar

Förändringar och buggfixar:

 • Vid vissa omständigheter kraschade Geo när man kopplade ett Geo projekt till ett ConX projekt. Fixat
 • Alternativet, infoga längdtabell, i datamenyn fungerade inte. Fixat
 • Förhandsgranskning av tvärsektioner fungerade inte. Fixat
 • Det var inte möjligt att definiera sin egen ritningsskala, bara fördefinierade. Fixat
 • Centrum linje saknades i LandXML importen av DesignCrossSectSurf när en LMD skapades. Fixat
 • 2D punktmolnsfiltret (polygon) fungerade inte efter att ett punktmoln sparats. Fixat
 • Jämförelse av filer fungerade inte. Fixat
 • Under vissa förutsättningar användes inte gränspolygon korrekt i MBS. Fixat
 • Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2019.3.11 19-08-30
Testversion


Leica ConX Förbättrad Leica ConX integration med en ny funktion så användaren kan ladd ner loggade punkter, t ex framdriftsdata (progress data) från ConX databas filtrerat på datum, tid, fältenheten t ex maskin och aktiv referensmodell, direkt till önskat Geoprojekt (*.geo, *.llc).


Underhållsuppdateringar Förändringar och buggfixar:
 • Det nya höjdalternativet fungerar inte för flytta och snappa till andra objekt. Fixat
 • Trianglar i terrängmodell i 2D fylls inte om självdefinierad (custom) färg används. Fixat
 • Det var inte möjigt att Spara grafikvy om mer än 6 terrängmodeller var öppna. Fixat
 • 3D LandXML vyn visar och räknar inte om rotationcenterum. Fixat
 • Snappa på linjeslut kan hämta fel höjd i vissa lägen. Fixat
 • Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2019.3.10 19-06-27
Testversion


Va- Ny typ av modell för att skapa Va-schakter *.UIM (Underground Infra Model).


Volymberäkning modell Adderat ny funktion för offset av modeller vid beräkning. Nu kan du ange offset direkt i beräkningen istället för att modifiera modellen.


System Geo är nu UNICODE, vilket innebär att Geo har fullt stöd för internationella tecken både i filnamn och filinnehåll. För bästa kompabilitet med GeoPad uppgradera denna till version 2019.03.1610


Export I denna version av Geo stöds inte export till / spara som Excel. Vi räknar med att det är tillbaka i nästa version av Geo.


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • Tvärsektion för CFM visades fel vid bombering. Fixat
 • Spara väglinje (*l3d) till koordinatfil (*.geo) tessilerade linjen till rakbitar. Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2019.1.14 19-04-24
Officiell version


Schaktgrop Ny funktion: Volymberäkning modell mot modell med automatisk beräkning av slänter.


Avvägning Ny funktion för att dela avvägningståg mätta med metoden BFFB.


IFC
 • Stöd för visning av genomskinliga ytor
 • Inställningar för att visa ytor eller trådmodeller
 • Inställningar för färger för valda objekt
 • Spara DWG/DXF direkt från IFC-modellen.


3D-grafik
 • Översiktsbild för att underlätta navigering i inzoomat läge.
 • Nytt verktyg för att rotera kameravy


Koordinatfiler Ny funktion för att enkelt radera alla nollhöjder (Z=0 > Z= )


DWG/DXF Ny funktion för att enkelt radera alla nollhöjder (Z=0 > Z= ) vid import/extrahera koordinater fån DWG/DXF


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • Förbättringar vid volymberäkningar av terrängmodeller.
 • Import av Trimble jobxml (*.jxl) var trasig, Fixat
 • Export av trm till Trimble ttm-format via Trimble DC var trasigt. Funktionen finns endast i 32-bit versionen. Fixat
 • Volymberäkning MBS, vid användande av CFM men samma sidooffset för båda sidor gav fel profilhöjd, Fixat
 • Import av Leica DBX från TPS skapade inte linjer korrekt, Fixat
 • Import av Leica DBX från TPS hanterade inte prismakonstant på korrekt sätt. Fixat
 • Arkivering (zip) från MBS med lin/prf/skv blev fel, Fixat
 • Väglinje, CFM kunde inte läsa sökvägen till l3d korrekt om CFM fanns i en underkatalog. Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2019.1.11 18-12-14
Testversion


IFC

Ny funktion; stöd för IFC 4 (IFC-alignments stöds också)

 • Öppna och visa fil (er) i 3D, ensam eller tillsammans med andra filer som stöds i Geo
 • Filtrera objekt i en filtervy
 • Markera objekt (er) i filtervyn
 • Välj objekt i grafiken
 • Visa egenskaper för valda objekt
 • Importera markerade objekt i lokalt/eget format (* geo, .l3d eller * trm)


3D-grafik

Experimentell förändring i hur man navigerar och zoomar i 3D, det är nu möjligt att vandra runt i modeller och mätdata på ett helt nytt sätt. Denna funktion är dock ännu på exprimentnivå, men testa gärna och kom med synpunkter.

De viktigaste tangenterna enligt följande:

'+': Förflytta framåt 1 meter
'-': Flytta bakåt 1 meter
'A': Vrid vänster (vänsterpil)
'D': Vrid höger (högerpil)
'W': Vrid upp (upp pil)
'S': Vrid ner (nedåtpil)

"Shift": 5 gånger snabbare vid flyttning
'Ctrl': 5 gånger långsammare vid flyttningTunnel Förändringar i hur tunnel sektioneras från designytor (dwg), utökat användning med inställningar för utbredning även i dH. Detta underlättar framförallt när tunneln korsar sig själv i olika plan (snedbanor och ramptunnlar).


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2018.2.3 18-12-03
Officiell version


Import / export
Stöd för Topcon terrängmodell *.TN3 vid import och export.


3D-grafik 3D-rotationscentrum väljs numera automatiskt i mitten av synliga objekt.


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
 • Punktdatabasen saknas sedan 2018.2.1 (32-bitars), Fixat
  • Punkdatabas stöds ej i 64-bit
 • Funktionen "trimma linjer" var trasig, Fixat
 • Det gick inte att spara tpf efter att parametrar för Affine transformation har angetts. Fixat
 • Krasch när du väljer fil under "Externa referenser" för * .dwg-filer på Win 10. Fixat
 • Trimble Link fungerade inte i 64 bit, Fixat (du kan behöva installera en uppdaterad version från Trimble)
 • Radie hanterades inte på rätt sätt för källfilerna i "Extrahera koordinater" med gräns polygon. Fixat
 • Om extrahera punkter används tillsammans med en gränspolygon förlorades linjekoden. Fixat
 • Nätutjämning redovisade för lågt k-tal vid fria utjämningar. Påverkade endast k-tal på hela nätet ej koordinater och enskilda observationer. Fixat
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2018.2.2 18-09-17
Testversion


AutoCad
 • Uppdaterat CAD-motorn till Teigha 2019
 • Fyllda trianglar i terrängmodeller exporterar nu fyllningen som "hatch" till eget lager.
 • Exportera med BH90 har flera förbättringar för "status", linjetyp och kodning


Schakt- och fyllplan Färgade områden rapporteras nu med area (m2) för de olika färgerna.


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • Grafiskt verktyg trima linje kunde ibland skapa felaktiga höjder. Fixat
 • Textexport var trasig i Geo 2018.2.1. Fixat
 • Vid import av Leica DBX (XML) ignorerades gem-filer vid import av GNSS-data. Fixat
 • Pålavskärning med excentrisk inmätning fungerade inte i 2018.2.1. Fixat
 • Det gick inte att installera 32-bitars Geo efter att 64-bitars Geo var installerat. Gällde enbart samma version. Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2018.2.1 18-06-29
Testversion


System Geo finns nu även som 64-bit version.


Grafiska verktyg Ny funktion för att interpolera höjder på en hel polylinje, linjen måste ha höjder i ändarna samt på godtyckliga ställen på linjen. Nodpunkter på linjen som saknar höjd får ny interpolerad höjd baserad på omgivande punkter. Verktyget finns under högerklicksmeny i 2d-grafiken när polylinje är markerad.


Import / Export Leica DBX import använder sig numera av HeXML som överföringsformat för bättre hantering av data från Leica Captivate.


Punktmoln Import av LAS 1.3 och 1.4 stöds nu.


AutoCad BH90: förbättrad hantering för status även om ingen status anges.


Kommunikation Export av koordinatsystem till iCON field via USB är nu förbättrad så att exporterade koordinatsystem automatiskt hamnar i rätt folder för enklare import i iCON field.


LandXML
 • Import av areor / slutna polygoner med radier stöds numera.
 • Import av mätdata (vinklar och längder) från TPS stöds nu.
 • Förbättrad import av tvärsektioner från Civil3D


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • Nätutjämning: Redudans, K-värdet beräknades inte korrekt vid fria nätutjämningar. Fixat
 • BH90: Vid samma kodning i multipla filer kunde inte korrekt cadlager skapas. Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2018.1.982 18-04-30
Officiell version


Väg
 • Lagt till en tvärsektionsvy för tvärfallsmodeller (*.cfm), man måste definiera både vägbredd och stegningsintervall för att detta ska fungera.
 • Förbättrad beräkning för sektioner utmed linje.


Tunneldiferensmodell Konturlinjer sparas nu i olika lager för enklare hantering.


Differensmodell Konturlinjer sparas nu i olika lager för enklare hantering.


Rapporter
 • Lagt till information om enhet på volymer och areor.
 • Tunnel volymrapport. Information om beräkningsbegränsningar skrivs endast om det faktiskt används i beräkningen. Tidigare skrevs det alltid om det var definierat.
 • Transformationsrapport för 2D helmert + höjd differens skriver numera ut även höjddifferensen


Ritning Profilritning, höjder skrivs nu med antal decimaler från projektintällningen. Tidigare alltid två decimaler.


Grafikvy (*.ggv) Förbättringar vid öppnande av *.ggv-filer där ursprungsfiler är flyttade eller raderade.


Import / Export
 • Ny funktion, export av textfiler från *.geo och *.llc-filer
 • Utökat stöd för import av koordinatsystem från Trimble DC


AutoCad Adderat stöd för l3d och terängprofil (pro) vid export till AutoCad


Leica ConX Adderat ikoner för dumper, pålkran, vält och bergborrmaskin.


LandXML Förbättringar vad gäller CgPoints


Plug in Ny DBX-tool tillagd under "ladda ner Geo", med stöd för Leica GS 18T


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar: Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2018.1.981 17-12-22
Testversion


Volymberäkning terrängmodeller Vid beräkning av terrängmodell mot referenshöjd kan man numera skapa skärningslinjen automatiskt på samma sätt som vid modell mot modellberäkning.


Export Export av LLC-filer till LandXML stöds numera


3D-grafik Mätverktyget i 3D-vyn är nu utökat med 2D-längd, Lutande längd och lutning.


Koordinatfiler Delning av linjer i sluten polygon är nu förändrad så att linjen bara delas där man väljer och inte längre även på det sista elementet i polygonen


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

Version Datum
Programdel Beskrivning
2018.1.980 17-11-06
Testversion


Grafik Förhandsvisning av tvärsektion direkt från multipla ytor, fungerar med dwg och trm.


Funktion, omlottmätning Omlottmätning för t.ex järnväg, kan användas både med och utan väg-/järnvägslinje.


Koordinatsystem Ändrat standardinställning på koordinataxlar från xyz till NEH för att anpassa till mer modern hantering av namn.


LandXML Utökat importen med stöd för latitud. longitud till *.llc-filer


Punktmoln Vid inläsning av data från Leica MS50/60 kan man numera välja vilka skannigar från samma uppställning som man önskar importera, tidigare fick man allt eller inget från respektive station.


Volymberäkning, MBS Stöd för att använda DWG-fil med ytor som terrängmodell för befintliga lager.


Volymberäkning terrängmodeller Modell mot modell skapa höjdsatt skärningslinje mellan de ingående terrängmodellerna.


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2017.1.971 17-10-12
Officiell version


Leica ConX Projekt som skapats med "workspace" i Leica ConX stöds och listas nu i Geo.


Tunnel Lagt till möjlighet att välja multipla tun-filer vid lägg till tunnelsektioner i tbs. Tidigare fick man välja en i taget.


Filhantering Sharepoint Förbättrat stöd för underkataloger på Sharepointserver.


Funktion, översätt koder Funktionen är nu utökad med stöd för koder som innehåller mellanslag.


Import/export Återinfört stöd för det tyska formatet REB


LandXML En ny inställning, Ignorera osynliga trianglar, läggs till i LandXML-importen. Trianglar i LandXML-filer kan ha ett attribut som gör dem osynliga, även om de är en del av trianguleringen. När detta alternativ är valt exkluderas dessa trianglar från importen.


Fjärrsupport Nu kan man välja fjärrsupport direkt från hjälpmenyn i Geo.


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • En del användare, framför allt med Windows 10 kunde enbart köra version 2017.1.970 med hårdvarulås. Men enbart om certifcatet redan fanns på hårdvarulåset. Fixat
 • Väglinjer; Tvärsektioner utmed linje, vid skärning med sidolinjer kunde i vissa fall onödiga extrapunkter skapas. Fixat
 • Projektinställningar; Filer med mellanslag innan filändelse kunde skapa problem, gäller främst kända och approximativa punkter. Fixat
 • Areaberäkning av linjer och polygoner där sista elementet är en cirkelbåge fungerade inte. Fixat
 • Avvägningsrapporten för linjeavvägning var på engelska. Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2017.1.970 17-05-04
Testversion


Leica ConX

Den stora nyheten i Geo 2017 är integration av Leica ConX. Användare kan ansluta till den molnbaserade tjänsten och hantera projektdata för maskinstyrning och mätningspersonal. Notera att en giltig prenumeration alltid krävs för att tjänsten ska fungera.

I projektinställningar i Geo är det nu möjligt att använda sitt inlogg för Leica ConX (måste vara på Företagsnivå för att fungera) för att logga in och koppla Geo till ett Leica ConX-projekt. En ny fjärranslutningsflik läggs till och här är det möjligt att hantera projektdata för maskinstyrning och mätningspersonal.Väglinjer *.l3d Lagt till möjlighet att visa höjd på profil i både plan- och profilvy.


Punktmoln För bättre synlighet har vi lagt till en funktion för att ändra tjocklek på linjer i punktmolnsverktygen.


LandXML Lagt till stöd för LandXML-filer i form av trådmodeller med linjekoder från AutoCad Civil3D med Naviate. Import sker till geo-fil där linjekod och punktkod hämtas från Naviatekodningen.


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • 3D-visning av trm-filer kunde i många fall vara långsam i version 960-962 av Geo. Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2016.2.962 17-03-28
Officiell version


Arbetsflödespanel Ny funktion, högerklick i dialogen listar numera de 10 senast använda filerna.


AutoCad
 • Ny funktion, stöd för CAD-lager enligt BH90-standard vid export till DWG via spara vy som AutoCad-fil. Denna funktion kräver rätt kodlista och tillhörande mallfil (*.dwt) för att fungera. Vi har skapat nya kodlistor sbg2_BH90 och sbg2z_BH90 för Landskapsinformation. Ring och prata med vår support för en detaljerad genomgång eller läs mer under nyheter.
 • Dialogrutan för AutoCadlager är nu större än tidigare.


Koordinatfiler Modifiera punkter är utökad med möjlighet att modifiera data efter resultat i andra fält.


Väglinje (*.l3d)
Grafisk kopiering av väglinje till geo-fil har nu stöd för parabel i profilen.


LandXML Import Stöd för LandXML-filer med HeXML 1.8 inbäddat.


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • Tunnel: Visualisering av tunnel gjorde fel vid interpolering samt ofta när tun-filen är sluten. Fixat
 • Tunnel: Geo kraschar när en ny linje ritas efter att befintliga linjer i * .tun-filer raderats. Fixat
 • Tunnel: Endast heltal var tillåtet för sektionsintervall vid skapande av färgsatta differensmodeller. Fixat
 • AutoCAD: Tooltip info visas i fel färg. Fixat
 • AutoCAD: Visningsordning i 2d-grafiken kunde felaktigt göra filer osynliga. Fixat
 • AutoCAD: Export av geo-fil med blanksteg efter linjekod kunde få felaktig DWG. Fixat
 • Volymberäkning model mot model kan vara extremt långsam på stora modeller i Geo 2016. Fixat
 • 3D-vy: Det gick inte att skriva minus i inställningsdialogen för arbetsyta. Fixat
 • Schakt- och fyllplan, skikt kunde döljas bakom överliggande lager. Fixat
 • Numerisk vy för geo-filer uppdaterade inte alltid linjer korrekt. Fixat
 • Mätdata: x och y-värde är växlade i dialogen "Fri station med GNSS". Fixat

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2016.2.961 16-11-30
Testversion


Mätdata
Stationsetablering på känd punkt med multipla bakobjekt viktar nu beräkningarna med hänsyn till längderna.


Import/Export
 • Vid import av landXML gick det bara att spara de importerade filerna i redan befintlig mapp, nu kan man även skapa nya mappar vid importen.
 • Utökad stöd för SDR33 från t.ex Sokkia och Topcon.


Pålavskärning
Pålavskärningsberäkningen är nu utökad med möjlighet till fler lutningsformat samt en rotationsbäring av koordinatsystemet för att få avvikelsen lokalt i pålgruppen.


AutoCad
 • Stöd för "MTEXT" från AutoCad-ritningar
 • Vid spara vy som AutoCad sätts nu beskrivningstext i AutoCadlagret vid export med kodlista. Beskrivningen hämtas från beskrivningen i kodlistan.


Underhållsuppdateringar

Förändringar och rättningar:

 • 3D-längd på polygoner i numerisk vy visade inte alltid rätt längd, fixat
 • Volymberkning Modell mot modell med multipla gränspolygoner kunde ibland ge konstiga värden, fixat
 • Vid ändring av visningsordning i 2D-grafiken med AutoCad-filer kunde ibland sluta att rita ut dwg-filen, fixat.
 • Tunnel, vid användande av DWG som teoretisk tunnel frigjorde inte alltid Geo minne när tunnelbeskrivningen stängdes, fixat.
 • Kopiering av väglinje från hjälplagret till aktiv l3d-fil fungerade inte som förväntat, fixat.
 • Möjligheten att rita i hjälplagret i tvärsektion var trasigt, fixat.

Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören

2016.2.960 16-10-07
Testversion


Grafik
 • Ny funktion, spara hjälplagret till ny geo-fil. Finns under datamenyn när hjälplagret är aktivt.
 • Statusfältet rymmer nu ENH (xyz) även för terrängmodeller vid zoomläge 150% i Windows.
 • Nytt snappverktyg, snappa på triangelhörn.


Import / Export
 • Nytt format, import av trm från STL (terrängmodell för skidpister)
 • Nytt format 12d, import och export av 12da (12D archive från Australien)


Grafik 3D
 • Ändra rotationscentrum på 3D-modellen genom att högerklicka på nytt rotationscentrum. Tips: Använd snappverktygen för större exakthet
 • Nytt snappverktyg, snappa på triangelhörn.


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Grafik, nu kan man åter stänga flera filer samtidigt från dialogen "Dokument i den grafiska vyn"
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2016.1.952 16-09-05   Officiell version


Grafik Om flera filer är öppna är det möjligt att använda "Flytta framåt", "Placera längst fram", "Flytta bakåt" eller "Placera längst bak" i Dokument i grafikfönstret


Licens Funktionen "Skapa schakt- och fyllplan" är nu tillgänglig för terrängmodulen


Mätdata, avvägning Anpassning för Leica LS15


Tunnel Extrahera tun-filer från teoretisk yta (DWG)


Terrängmodell Förbättring att skapa terrängmodell från stängda polygoner när alternativet "kontrollera förbindning med egen linje" används


Import Bugfix när Trimble DC koordinatsystem (RSO, Azimuth at equator/skew/grid) importeras


Väglinjer Om en väglinje (*.l3d) innehåller ett kommatecken i elementnumret ändras det till en punkt när linjen sparas om som *.lin/prf


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2016.1.951 16-02-26
Testversion


LandXML Lagt till stöd för Topcon avvägningsformat  *.cs1


Import / Export

Lagt till TS16, TS 60 och MS60 till fördefinierad lista för atmosfärskorrektionerMätdata

Korrektion av mätdata, lagt till TS16, TS 60 och MS60 till fördefinierad lista för atmosfärskorrektionerGUI Ändrat utseende / storlek på olika dialogrutor i polska


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
 •     Tvätta för fältbruk i version 2016 fungerade inte som tänkt. Fixat
 •     Tvärsnitt i tunnel blev inte alltid rätt vid användande av "user2", vanligtvis vid extrapolering. Fixat
 •     Export av punkter och linjer från TRM, exporterade inte alltid alla brytlinjer. Fixat
 •     Krasch med volymberäkning om dialogrutan Import / Export har varit öppen, drabbade endast om extra importformat var installerade. Fixat
 •     Linjefärg ändrades inte i TBS filen även när den är konfigurerad för filtyp standard i L3D fil
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2016.1.950 15-12-03
Testversion


Volymberäkning
 • Nytt användargränssnitt för volymberäkning från terrängmodeller. En arbetsflödesvy används så att filer samtidigt kan öppnas i det grafiska fönstret.
 • En ny beräkningstyp, modell mot dess bottenyta (stockpile), är implementerad.
 • MBS, Ändrat standard för sidolinjer så att *l3d är förstahandsvalet och inte *cfm som i tidigare versioner, det går fortfarande att välja både *cfm och det gamla formatet *.lin


Färgsatt differensmodell Färgsatta schakt- och fyllplaner i dwg format, med användardefinierade intervall och färger, kan skapas från differensmodeller (*.dfm).


Tunnel Färgsatta schakt- och fyll planer i dwg format, med användardefinierade intervall och färger, kan skapas från differensmodeller (*.dfm).


Skapa terrängmodell
 • Möjlighet att exkludera punkter vars punktkod börjar med ett minustecken ( - ), när en terrängmodell skapas.
 • Möjlighet att välja om skapade terrängmodeller ska öppnas i aktivt eller ett nytt fönster.


Filöverföring En filöverföringsdialog för att överföra filer till eller från en användardefinierad plats, t ex en flyttbar enhet som ett minneskort eller en nätverksplats. Ingen filkonvertering utförs men associerade filer hanteras. I första hand en överföring till/från Geopad eller UMC3D.


Rutnätsmodell/Modifieringsmodell
 • Möjligheten att konvertera rutnätsmodeller (*.gdm) är flyttad till menyn Funktion.
 • Användargränssnittet är i en arbetsflödesvy.
 • Möjligt att konvertera en rutnätsmodell direkt till AutoCAD format dwg eller dxf. Datat kan exporteras som punkter, triangelyta eller rutnät.


Väglinjer Grafikinställningen för väglinjer har nu utökats med möjlighet att ställa in linjetyp och linjebredd.


Punkmoln Rutnätsmodeller (*.gdm) kan ingå i ett punktmoln (*.gpc).


Ritning Profilritning av väg har nu stöd för tvärfall upp till 7,5 %


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2015.2.944 15-12-22   Officiell version


Volymberäkning
 • Vid användande av sidolinje med skevning i mbs räknades inte skevning korrekt under vissa omständigheter.
 • MBS, Ändrat standard för sidolinjer så att *l3d är förstahandsvalet och inte *cfm som i tidigare versioner, det går fortfarande att välja både *cfm och det gamla formatet *.lin


Filöverföring En filöverföringsdialog för att överföra filer till eller från en användardefinierad plats, t ex en flyttbar enhet som ett minneskort eller en nätverksplats. Ingen filkonvertering utförs men associerade filer hanteras. I första hand en överföring till/från Geopad eller UMC3D.


Rutnätsmodell/Modifieringsmodell
 • Möjligheten att konvertera rutnätsmodeller (*.gdm) är flyttad till menyn Funktion.
 • Användargränssnittet är i en arbetsflödesvy.
 • Möjligt att konvertera en rutnätsmodell direkt till AutoCAD format dwg eller dxf. Datat kan exporteras som punkter, triangelyta eller rutnät.


Väglinjer Grafikinställningen för väglinjer har nu utökats med möjlighet att ställa in linjetyp och linjebredd.


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2015.2.943 15-09-04   Officiell version


HeXML Support för att importera HeXML version 1.7 (Koordinatsystem från Leica SmartWorx och Captivate)


Multi/Single Network Prestandaproblem att koppla upp mot licensservern åtgärdat.


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2015.2.942 15-06-11   Officiell version


Punktmoln Adderat möjlighet att använda en befintlig geo-fil med slutna polygoner som ett 2D-filter (*.gpc)"


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2015.2.941 15-04-30   Testversion


Export Export av väglinje med längdtabell stöds nu vid export till Leica SmartWorx och till LandXML.


Google Earth Anpassningar av visningsknappen så att Geo nu följer Windows intällningar för vilket program som ska användas för att visa Google Earthfiler. Om t.ex Google Earth PRO är inställt så används detta och om något GIS-program föredras så kan även detta startas med automaik.


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2015.2.940 15-03-20   Testversion


Grafik Nytt grafiskt verktyg som automatiskt binder samman linjesegment till sammanhängande polylinje genom att klicka på ett linjesegment. Endast för geo-filer. Du hittar detta nya verktyg under multiknappen för "bind ihop linje"


Tunnel
 • Ny metod för teoretisk tunnel, nu kan 3D tunnel i form av DWG användas som teoretisk tunnel istället för eller i kombination med teoretisk tunnelsektion (.tun)
 • Punktmoln kan nu användas direkt i tunnel utan att först skapa sektioner.
 • Teoretisk tunnel kan användas för att filtrera bort oönskad data ur punktmoln, både teoretisk tunnel i form av dwg-ytor samt tun-filer kan användas.


Ytkontroll Ny utökad rapport för max / min avvikelse


Import av DWG Utökad möjlighet vid import av ytor, nu kan Geo hantera ytor i flera olika lager i DWG-filen. Vid import ges möjligheten att spara de olika ytorna till flera filer.


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2014.1.906 15-03-20
Officiell version


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören.
2015.1.932 15-02-27   Testversion


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören


Hjälplagret Nu kan man radera data i hjälplagret utan att först sätta detta som aktivt.


Terrängmodell Det gick inte att skapa en *.trm från en osparad *.geo. Fixat


Import av DGN Snabbare konvertering av DGN-filer än tidigare.
2014.1.905 15-02-27
Officiell version


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören.


Ritningar Svart bakgrund i grafikfönstret gjorde att svarta objekt blev osynliga. Fixat
2015.1.931 14-12-23   Testversion


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören


Transformation Om du lade till och tog bort punkter flera gånger, kunde fel transformationspunkter användas. Dock namngavs de felaktiga punkterna korrekt. Fixat.


Tunnel Tun och tdm visades inte grafiken för en TBS fil. Fixat.
2014.1.904 14-12-23
Officiell version


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören.


Ritningar Sektionsritningar visade samma sektion för alla sidovyer. Fixat.
2015.1.930 14-11-07   Testversion


Väg / järnväg Nytt väglinjeformat (*.L3D)
 • Stöd för längdtabell (järnväg)
 • Horisontal och vertikal geometri sparas i samma fil, där även längdtabell kan infogas
 • Vertikalgeometri har stöd för parabel
 • Ny tvärfallsmodell ersätter den gamla skevningsfilen (*.skv)
 • Möjlighet att konvertera mellan det nya vägformatet och det gamla
 • Vid konvertering av spårgeometri med längdtabell till lin/prf delas linjen upp per kilometer
 • Ny grafisk visning av väglinje både i 2D och 3D-grafiken
 • Möjlighet att enkelt vända riktning på hela väglinjen, inklusive profil
 • Förenklad export av linjemodell till LandXML och Leica DBX (valet LandXML-stringlines är numera slopat)


CAD Import av Microstation (*.dgn) till *.dwg
Uppgraderat cadmotor för stöd av nya dwg.format


Tunnel Tillkommit beräkning av geologiskt utfall
2014.1.903 14-11-07
Officiell version


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
Geo kunde felaktigt avrunda/trunkera decimaler i filer när iCloud användes tillsammans med svenskt Windows, åtgärdat.
Förbättrad import av DWG-filer med 3D-faces
Snabbare inläsning av MBS-filer
2014.1.902 14-09-18   Officiell version


Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören
2014.1.901 14-07-04   Testversion


Underhållsuppdateringar
Förändringar och rättningar:
- Att kunna växla fönster/tab med snabbknapparna F2, F3, F4 är fixat.
- När "lokalisera grafiskt" användes i den numeriska vyn, så växlades inte fönstret automatiskt till den grafiska vyn, fixat.
Ett antal stabilitetsförbättringar som har fångats upp i kraschrapporter i felrapportören t ex
- Geo kraschade när man försökte skapa en skv-fil från koordinater med en linje som saknade profil, fixat.
- När en skv-fil togs bort från en MBS så orsakade det en krasch, fixat.
- Om en TRM stängdes med stopplinjeverktyget aktivt kunde det orsaka en krasch, fixat.
- En GDI resursläcka som kunde orsaka en krasch är fixat.
2014.1.900 14-06-18   Testversion


Punktmoln
Nya funktioner i punktmolnsmodulen:
- Arkivering av punktmoln (zip)
- Import är utökat med import av ASCII-filer dels med ordingen XYZ och dels med YXZ, denna funktion har även stöd för färg och / eller intensitetsvärden
- Nytt 3D-filter infört där man ritar ut en låda för att filtrera data.
- Export av LAS-filer stöds nu, färg och / eller klasser följer med vid export
- Export stöder nu färg även vid utglesning av punkter

Visning av punktmoln:
- Punktmoln kan nu färgsättas utifrån höjd
- Punktmoln kan nu visa färg utifrån ingående datafiler (stöds ej vid direktimport från Leica MS50)


Import LandXML
- LandXML import från Thekla Civil med InfraModel 3 har utökat stöd


Installation
- Installationspaketet är uppdaterat med ny punktmolnsmotor, vilket innebär att "Poincloud Utility" måste ominstalleras om punktmolnsmodulen används.


Inmätning
Ny funktion
- Spårbarhet i mätdata, när koordinater beräknas sparas information om ursprung och kända punkter i koordinatfilens filhuvud. En rapport av denna information kan skapas från filinformationsdialogen.


Koordinatfiler
- Ny rapport för att skriva ut en komplett koordinatfil med polylinjer och punkter, denna rapport kan även sparas som en excelfil om så önskas. Hittas under datamenyn när en koordinatfil är aktiv.


Koordinatsystem
- Ny funktion för att ladda ner och installera saknade koordinatsystem inifrån programmet. Denna funktion finns under "Redigera koordinatsystem" och valet "Välja ett fördefinerat koordinatsystem".


Dokumentation
- Hjälptexterna är uppdaterade och i fas med funktionerna i programmet.


Gränssnitt
Förändringar och nya funktioner:
- Dokumentflikarna har fått nya ikoner för visningsläge istället för filtyp.
- Skapa terrängmodell är flyttat till arbetsflödespanelen. Den nyskapade terrängmodellen öppnas även i det aktiva fönstret.
- Det går numera att skapa nya projekt direkt från dialogen för att byta / öppna projekt
- 3D-grafik, höjdskalan är omgjord och visar nu färg enbart när detta har någon funktion, färgskalan är också förändrad för ökad tydlighet.
- Hjälpknapp är införd  i arbetsflödespanelen.
- Verktyget skapa lin/prf lägger nu till ett löpnummer på filnamnet om verktyget används flera gånger i samma session.


System
- Geo har fått en ny egen felrapportör som fångar krascher av programmet samt skickar dessa till utvecklingsavdelningen.
- Ny funktion där programmet kollar efter nya versioner av Geo, denna funktion är automatisk men kan även startas manuellt under hjälpmenyn.


Underhållsuppdateringar
Förändringar och rättningar:
- Polygontågsfiler listas nu under inmätningar i filträdet
- Filträdet uppdaras nu i bakgrunden för snabbare start av Geo
- Transformationsrapporter avrundar inte värden numera.
- Visning av de gamla filtyperna för sektioner LSD och KSD fungerade inte i v.861, åtgärdat.
2013.01.861 13-11-29   Officiell version
    Punktmoln Ny funktioner i punktmolnsmodulen:
- Dialogrutor uppdaterade med hjälpknappar för enklare tillgång till rätt hjälpavsnitt.
- Import av data från Leica MS50 och E57 formatet har förbättrats och stöder nu svenska tecken i projektnamn, mappstruktur och filnamn.
    Import LandXML LandXML import från Thekla Civil med InfraModel stöds nu.
    Installation Installationspaketet är uppdaterat med ny drivrutin för hårdvaulås, denna stöder även Windows 8.1.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- DWG-funktionen ”rensa för fältbruk” har modifierats och är nu lite mindre aggressiv på radering av blockreferenser och lager.
- DWG: snappa på block fungerade inte i Geo2013. Fixat
- Förbättring av import av Leica MS50 data från scanningsstationer som enbart är skapade men aldrig scannade. Tidigare gick dessa ej att läsa in. Fixat
- Transformation av skanningsdata från Leica MS50 var felaktig i rotationen tidigare (gäller enbart punktmoln). Fixat
- Skanningar från MS50 där inga bilder ingick kunde ibland misslyckas med import. Fixat
- Projektträdet kan numera stängas av genom ett enkelt högerklick i projektträdet.
- Hantera sektionsritningar med flera sec-filer var inte möjligt i tidigare versioner av Geo 2013. Fixat.
- Vektorisera från DWG till koordinater var trasig i tidigare versioner av Geo 2013. Fixat.
- Utskrift av ritning innehållande DWG-fil gav felaktiga linjer. Fixat
2013.01.858 13-09-12   Testversion
    Punktmoln Ny funktioner i punktmolnsmodulen:
- Utökade filtermöjligheter, man kan nu filtrera punktmoln på klassad data från t.ex LAS-filer. Mycket användbart när informationen redan är klassad.
- Färgsättning av punktmolnet utifrån klassad data
- Utökning av stödet för ESRI-grid så att bägge varianterna av detta format stöds vid import.
- Förbättrad förhandsgranskning vid inläsning av data från Leica MS50, nu syns panoramabild med laserskanningsgränser vid inläsningen.
- Punktmoln från Leica MS50 kan omorienteras vid inläsning till Geo. Koordinater för nya stationsdata räknas i Geos koordinatberäkning eller i Geos nätutjmning.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Hantera sektionsritningar med flera sec-filer var inte möjligt i tidigare versioner av Geo 2013. Fixat.
- Vektorisera från DWG till koordinater var trasig i tidigare versioner av Geo 2013. Fixat.
- Utskrift av ritning innehållande DWG-fil gav felaktiga linjer. Fixat
    Dokumentation Hjälptexterna i Geo har uppdaterats med punktmolnsavsnitt. Det finns även ett generellt "lathunds"-avsnitt i hjälpen.
2013.01.854 13-07-08   Testversion
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Det gavs ingen varning om överskrivning om en befintlig fil sparades om till ett nytt filnamn som redan fanns. Fixat.
- Förbättrad inläsning av linjedata från MX-Genio.
2013.01.853 13-06-28   Testversion
    Punktmoln Ny punktmolnsmodul med bl.a. följande funktioner:
- Stöd för ett flertal punktmolnsformat bla. LAS, PTS, Leica PCI, Leica MS50, ESRI grid.
- 2D polygonfilter för att exkludera data ur punktmoln.
- 3D ytfilter för att exkludera data över eller under filtret.
- Intensitetsfilter gör att du kan filtrera punktmolnet med avseende på intensitetsvärdet för varje punkt.
- Snappa på punkter i punktmolnet för att t.ex rita i en geo-fil som finns i samma aktiva fönster.
- Skapa tvärsektioner direkt ut punktmoln utan att först göra ytor.
- Avancerad utglesning för att tunna ut molnet vid export.
- Export av punktmoln till PTS, Geo eller PCI formaten.
- Verktyg för att hitta lägsta respektive högsta punkt i ett rutnät.
- Spara ytfilter som en terrängmodell för att använda som vanligt i Geo.
För att visualisera punktmoln rekommenderas en dator med ett dedikerat grafikkort för accelererad 3D-grafik och separat grafikminne samt stöd för OpenGL 2.1 eller senare.
    LandXML-vy LandXML-filer kan nu öppnas och visas grafiskt. Helt ny grafisk import ger möjlighet att granska informationen innan import samt möjlighet att enbart importera valda delar av filen eller via inställningar.
    Gränssnitt - En ny arbetsflödespanel har tillkommit. Det gör det enklare att jobba interaktivt med grafiken i olika verktyg. Verktyget för att skapa linje- och profil är ett exempel.
- Ny 3D-referensgrid som verktyg i 3D-vyn kopplas mot. Gör det enklare och samtidigt mer kraftfullt att jobba med verktyg direkt i 3D.
- Genom att trycka ner mellanslagstangenten aktiveras rotation av 3D-vyn, detta gör att verktyg fortfarande kan behållas aktiva vid rotation av 3D-vyn.
- Ny ikon för att radera hjälplagret från verktygsfältet (hjälplagret måste fortfarande vara aktivt).
- Aktiv linjereferens nås nu direkt från verktygsraden under det grafiska fönstret.
- Ett inmatningsfält för aktuell längdsektion har lagts under det grafiska fönstret.
    AutoCAD Stöd för DWG 2013.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Problem att öppna ritningar (dra) från äldre versioner har åtgärdats.
- Automatisk filtrering av specialtecken i lagernamn och blocknamn vid export till DWG (detta är en anpassning till senare versioner av AutoCAD där dessa tecken inte längre är tillåtna).
- Längdrapport från mätningsfil PLM, nu finns avståndet till stationspunkten med i rapporten.
2013.01.861 13-11-29   Officiell version
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Problem att öppna ritningar (dra) från äldre versioner har åtgärdats.
- Förbättrad inläsning av stringlines via LandXML.
- Problem att skapa LMD med filer i underkataloger har åtgärdats.
- Ryska översättningen är uppdaterad.
- Vid val av koordinatsystem markeras det som är aktivt i projektet.
2012.02.806 12-12-12   Officiell version
    AutoCAD-filer Nya funktioner och förbättringar:
- Möjlighet att ställa in att en viss grundritning ska gälla som standard vid varje export.
- Export av nivåkurvor skapar inte längre punkter i varje linjenod.
    Koordinatsystem - Uppdaterade koordinatsystem för Stockholms stad med restfels-modell i höjd för RH00.
- Uppdaterade koordinatsystem för Polen, Danmark och Nya Zeeland.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- LandXML, fel rättat vid import av profiler.
- Anpassning för att automatiskt kunna detektera och starta den senaste versionen av Google Earth.
- Trimble-kommunikation, uppdaterad version av Trimble-link.
2012.02.804 12-09-07   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Koordinatberäkning, fri station Ny stationsuppställningsmetod med kombinerad TPS/GNSS istället för kända punkter, RUFRIS. Metoden finns i GeoPad från v.2012.01.805.
    AutoCAD-filer Nya funktioner och förbättringar:
- Ny funktion för att enkelt städa bort oönskad data från DWG/DXF filer, "Städa för fältbruk". Kort sagt raderas allt som inte är synligt i grafiken. Ofta minskar filstorleken till hälften eller mindre.
- Förbättrad hantering av AutoCAD-lager i dialogen för dokumentegenskaper. Gör det enklare att växla markerade lager.
- Uppdaterat stöd för dwg-filer. Ett flertal inrapporterade filer som inte har kunnat öppnats i tidigare versioner går nu bra att visa.
    Tvärsektioner Redigering av tvärsektioner har förbättrats för att kunna binda ihop linjer.
    Bax- och lyftberäkning Nu går det att begränsa beräkningen av bax och lyft med start- och slutsektion.
    Trimble-kommunikation Stöd för import av Trimble *.JXL filer, samt även för punkter med kopplade bilder. Notera dock att JXL-filen och bilderna måste finnas i samma folder för att detta ska fungera..
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Anpassningar för att kunna hantera LandXML-filer som rapporterats innehålla fel.
- Nätutjämning i plan visades alltid i meter i observationsfliken, även om annan enhet användes. Åtgärdat.
2012.01.774 12-09-05   Officiell version
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- SAK, Geo kunde krascha vid upprepade slumpningar av punkter.
- Skapa terrängsektioner kunde vid vissa typer av linjeberäkningar ge ett felaktigt resultat, sektionen försköts i sidled.
- Export till Leica DBX gav felmeddelande om centrumlinjen lades till i efterhand.
- Areaberäkningsverkyget kunde få Geo att krascha på Windows XP.
- Järnväg, lyft- och baxberäkning kan nu spara egendefinierade toleranser.
- Anpassningar för att kunna hantera LandXML-filer som rapporterats innehålla fel.
2012.01.772 12-06-27   Officiell version
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Kommunikation mot iCON Site/Build kan göras via Active Sync/Windows Mobile Device Center.
- Fillistan i TrimbleLink-dialogen visade inte alla filer.
- Vid export till dwg sätts lagret för punkter i linjer åter individuellt för varje punkt och inte generellt för linjen.
- Linjeobjekt som endast består av en enstaka punkt syns åter i grafiken.
- Zoomgränserna för filer skapade via visualisering av MBS/TBS har korrigerats.
- Anpassningar för att kunna hantera LandXML-filer som rapporterats innehålla fel.
2012.01.770 12-04-19   Officiell version
    Import/export Nu går det att importera filer även om import/export-dialogen är i läget att visa den aktiva filen på vänster sida. Vid import ändras visningen automatiskt till projekt-läge istället.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Modifiera punkter fungerar inte i 2012.01.769. Åtgärdat.
2012.01.769 12-04-05   Officiell version
    Import/export Smidigare import/export av filer genom nya genvägsfunktioner.
- Överföringsdialogen föreslår automatiskt det aktiva dokumentet (samt eventuella associerade filer) vid export.
- Nya knappar i dialogen gör det möjligt att enkelt växla mellan att endast visa aktivt dokument eller samtliga filer i projektet.
    Koordinatsystem Stöd för import och export av koordinatsystem i LandXML-format.
- Detta gör det enklare att utbyta koordinatsystemsinformation med Leicas Viva-enheter.
    Kommunikation, Leica Anpassad dataöverföring med Leicas iCON-enheter (iCON Site/Build). Nytt menyalternativ i kommunikationsmenyn.
    Kommunikation, Trimble Import av attribut från Trimble (registrerade som Field Notes) är nu möjligt.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Export av terrängprofil till DWG ger en 3D-linje istället för 2D.
- Fix för export av markerade objekt till DWG.
- Snappa på skärning mellan geo-linje och linjefil (lin) är fixat.
- Åtgärdat problem i volymberäkning där högre prioritet satts för jord än för berg.
- Export till Google Earth, färger på punkttexter följer visningen i Geo. Användbart vid t.ex. visualisering av ytkontroll.
- Tunnel, problem att skapa tdm-filer i underklataloger åtgärdat.
- Genomflygning i 3D fungerade inte med underkataloger för linje/profil.
- Möjlighet att välja storlek på punktsymboler i 3D är infört.
2012.01.759 12-01-15   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Järnväg,
Bax- och lyftberäkning
Ny funktion som beräknar bax- och lyftrapporter så som maskinförare och järnvägspersonal är vana att se dem. Funktionen redovisar förflyttning i millimeter som krävs för nå korrekt spårläge.
- Indata till denna funktion är en koordinatfil från inmätt spårmitt där höjden är relaterad till lägsta räl.
- Toleranser för godkänt spårläge kan anges (samt sparas för återanvändning), överskridande av dessa värden markeras tydligt i rapporten.
- Denna funktion kan även exportera filer som går att använda direkt i spårriktningsmaskinen (ALC filer). Två typer hanteras här *.abl och *.ver
- Motsvarande funktion finns också i GeoPad. Toleransvärdena kan sparas och delas mellan fält och kontor.
    Grafiska verktyg Nya funktioner i verktyget rita linje.
- Möjlighet att ange vinkeln till nästa linjesegment.
- Möjlighet att ange lutning på linjesegmentet.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Export till Google Earth, problem med å,ä,ö i filnamn åtgärdat.
- Längder i lat-long filer (llc) kan visas om motsvarande koordinatsystem är inställt.
- Flytt av punkt med snappning kunde ge felaktig höjd.
- Problem med svarta linjer på svart bakgrund samt vita linjer på vit bakgrund åtgärdade.
- Möjlighet att spara specialkod och anmärkning till ESRI Shape.
- LandXML-import sätter punktnummer även på linjepunkter.
- Verktyget för areaberäkning i tvärsektion kraschade. Åtgärdat.
- Felaktig transformationsberäkning av terrängmodeller åtgärdad.
2012.01.754 11-12-21   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Koordinatsystem Direktprojektioner för RT90 2,5 gon V tillagt som fördefinierade koordinatsystem.
    Projekthantering Nu finns möjlighet att stänga av den automatiska filövervakningen till projektträdet. Anledningen till detta är att det har visat sig att filövervakningen kan påverka laddningstiden för projekt som hämtas från en nätverksserver. Man kan då välja att uppdatera projektstrukturen i trädet manuellt istället.
    Kommunikation Vid export till Leica DBX kan man välja mellan 1200 och VIVA, för att hantera med separata kataloger för jobben i VIVA.
    Kommunikation Vid export av mätdata till Leica-format kan man välja att även inkludera koordinaterna på stationspunkter.
    Tunnel Möjlighet att välja antal element vid uppdelning av ellipser till cirkelbågar i TUN-filer.
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Att välja sortering från linjelistan i koordinatfiler fungerar nu.
- Verktyget 'flytta markerade objekt' hanterade inte en samtidigt inmatad höjd korrekt.
- Verktyget 'kopiera punkt/element' räknade inte upp punktnummer automatiskt.
- Vid växling mellan 2D- och 3D-grafik kraschade programmet frekvent.
- Inmatad information i ritningshuvudet lagrades inte alltid.
- Funktionen 'förvanska höjdskala' i koordinatfiler har åtgärdats.
- 3D-visning av ytor fungerade inte på vissa grafikkort. Endast trådlinjer visades.
2012.01.750 11-10-28   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Referensberäkning Ny ytkontroll där toleranser och statistik redovisas enligt de parametrar som används hos Trafikverket. Redovisning sker dels genom statistik enligt SAK men även kontroll av Grova fel (absolut avvikelse mot referensytan). För modelltyperna MBS och LMD finns möjlighet att kontrollera höjdskillnaden vinkelrätt mot ytan istället för vertikalt. Detta kan t.ex vara lämpligt vid kontroll av ytor i slänter. Punkterna visas även grafiskt med färgkodning som visar om punkten är utanför angiven tolerans.
    Transformation Terrängmodeller, TRM, kan transformeras direkt från transformationsdialogen och från globaltransformation (lokal till lokal).
    Inmätning Stöd för att visa bilder kopplade till koordinatpunkter i Geo. Bilder som är fotade med Leica Viva eller TS15 hanteras direkt vid inläsning från instrumentet. Det finns även möjlighet att manuellt länka bilder till koordinater vilket är användbart om man har andra instrument eller datainsamlingsmetoder, t.ex mät in en godtycklig punkt och fota med din mobiltelefon.
    Inmätning Inställningar och parametrar för korrektion av mätdata läses direkt från instrumentet, detta säkerställer att vi alltid använder samma parametrar på kontoret som vi nyttjar i fält.
    Inmätning Ny gps-inpassningsmetod, baslinje.
    Attribut Attributfönstret kan nu användas för att visa t.ex. bilder som ligger som attribut till en punkt.
    Import/export Stöd för import och export av ESRI Shape. Stöd finns för både koordinatfiler (.geo) och latitude / longitude filer (.llc). Vid export av koordinatfiler kan exporten skräddarsys genom användardefinierade exportattribut.
    Google Earth Ny funktion som gör att du enkelt kan exportera en grafikvy till GoogleEarth formatet (KML/KMZ). Vid export ges möjlighet att visa höjderna som riktiga höjder eller fastsatt på Googles höjdmodell så att variationer i Googles globala höjdmodell inte inverkar på synligheten av din modell. Om du har Google Earth installerat på datorn så kommer Geo automatiskt att växla till GoogleEarth och visa din modell där.
    3D-grafik Utökade möjligheter att se objekt och texter i 3D-vyn för att enklare kunna lokalisera objekt. Dessa texter är även synliga vid genomflygning i 3D vilket kraftig underlättar orientering i modellen.
    Grafik Linjemodellsgrafiken visar nu textfält för längdmätning, linjekoder, radieinformation mm. Vid visualisering i t.ex. Google Earth följer denna information med.
    LandXML-import LandXML, stöd för import av elementtypen 'parcel' för att enklare ta hand om begränsingslinjer (t.ex. tomtgränser) från GIS-data.
2010.02.718 11-10-03   Officiell version
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar:
- Beräkning av punkter i funktionen "Sektioner utmed linje", där en profil med sidoförskjutning av skevningen (även kallat profilsidooffset) används, har rättats. Det är höjdvärdena som inte har räknats rätt. Gäller version 709-717.
- Volymberäkning modell mot modell med gränspolygoner har rättats med anledning av ett beräkningsfall där summering av delpolygoner som bildar ett rutnät visat sig kunna ge problem.
- Förbättrad hantering av projektsökvägar: Tidigare ställdes standardsökvägen för projekt om till shared_documents i Windows ifall det senaste projektet inte kunde öppnas. Nu sker detta endast om standardsökvägen pekar på en annan enhet än på den lokala hårddisken.
2010.02.717 11-05-27   Officiell version
    Underhållsuppdateringar Förändringar och rättningar
- För smidigare överföring av vägprojekt (mbs) till Visual Machine (via LandXML) sätts nu koden för centrumlinjen automatiskt.
- Vid areaberäkning av ytor från mbs, där annat intervall angivits i dialogen jämfört med mbs-filens intervall, erhölls inte korrekt intervall i arearapporten.
- Lutningsvärdet i rapporten från spårmätning angavs inte korrekt.
- Vid import av polylinjer från AutoCAD dwg sätts nu linjekoden enligt aktuellt lager för linjen.
- Import av ellipser från AutoCAD dwg kan misslyckas om start- och slutvinkeln för en hel ellips inte sammanfaller helt.
- Uppföljningen av programfel, som att programmet plötsligt avslutas eller kraschar, har förbättrats. Om ett programfel har rapporteras av Windows och därefter skickas till Microsoft som en s.k. minidump underlättar detta vår felsökning. Överföringen av filen till Microsoft sköts automatiskt av Windows genom att man accepterar ett val i dialogen som visas när felet har uppstått. I Windows Vista och Windows 7 går det även att konfigurera Windows till att skapa dessa minidumpar lokalt. SBG tar gärna emot dessa minidumpar eftersom det underlättar vår felsökning. Kontakta SBG-supporten för mer information.
2010.02.716 11-02-18   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Inmätning, fri station Förbättrad rapportering av vad som kan vara fel om en fri station inte går att beräkna.
    Inmätning, fri station Fix för att kunna beräkna fria stationer baserat på tidigare inmätningsposter inom samma mätfil.
    Grafik, 3D Åtgärdat 3D-grafikproblem relaterat till grafikkort från Intel. Visar sig genom att ytor inte blir belysta korrekt.
    Grafik Åtgärdat grafiskt problem med att linjer i koordinatfiler kan försvinna då dwg-grafik visas i samma fönster.
    Grafik Uppdaterad import av formaten MxGenio, REB, Ispol och Clip.
2010.02.714 10-12-20   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Grafik, AutoCAD Objekt av typen PolyFaceMesh i dwg-filer kan visualiseras i 3d och konverteras till koordinatfil. Även objekttypen Solid kan hanteras.
    Grafik, AutoCAD Problem att läsa in xr-filer (med externa referenser till en dwg-fil) åtgärdat.
    Grafik Nytt verktyg för att anpassa ett lutande plan baserat på ett valfritt antal punkter.
    Grafik Åtgärdat verktyget för att snappa vinkelrätt, verktyget hittade inte alltid den önskade ändpunkten på linjen.
    Projekthantering Projektlistan i dialogen för att välja projekt uppdaterades inte alltid korrekt.
    Projekthantering Åtgärdat problem med mallar till mappstruktur i genvägsträdet i projektet.
    Trimble Förbättrad hantering av koordinatsystem vid inläsning av data från Trimble DC. I de fall där hela eller delar av koordinatsystemet inte kan konverteras ges bättre felmeddelande och förslag till åtgärd.
2010.02.712 10-11-19   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Grafik Verktyget 'Visa objektinformation' var endast tillgängligt för koordinatfiler (gäller v709) .
    Inmätning, fri station Förbättringar i referenshanteringen i dialogen till fri station.
    Koordinatsystem Koordinatsystem för Frankrike uppdaterade (geoidmodellerna RAF09 och RAC09).
2010.02.709 10-10-26   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    AutoCAD-import Stöd för import av ellipser från dwg/dxf. Dessa läses in och konverteras till linjer i koordinatfil.
    AutoCAD-export Fixat problem med konvertering av symboler. Symboler med cirkelbågar blev raka streck vid export till dwg. Gäller bara symboler i sym-filer, inte från grundritning/dwt-templates.
    Grafik Menyn som visar vilka objekt som finns inom aktuellt pekområde innehåller nu mer information om punkterna (kod, anmärkning, attribut).
    3D-Grafik Åtgärdat problem med att visa 3D-grafik på NVidia Quadro grafikkort.
2010.02.708 10-09-30   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    LandXML Stöd för ledningsimport i form av Pipe Network som läses in till två separata koordinatfiler (geo), en fil med ledningarna och en fil med brunnar. Attribut såsom ledningsdimension, material och ledningstyp lagras även det i geo-filen. Vanligtvis lagras även brunnsbotten och däxelhöjder i geo-filen som innehåller brunnar och anordningar.
    Gränssnitt Dropdown-menyer fälls ner snabbare, dvs tiden som musknappen måste hållas nere har förkortats.
    Kommunikation, ActiveSync/Mobile Device Center Förbättrad hantering av hur destinationskatalogen på den anslutna enheten väljs och lagras.
    Leica DBX export Förbättrad export av ROAD-projekt till Leica DBX, tydligare val i dialogen.
Problem med överföring av linjegeometri utan tillhörande skevningsfil löst.
    Trimble Link Felaktig beräkning av tvärsektionslutning från skevningsfil åtgärdat.
2010.02.704 10-08-27   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Sektionsgrafik Förbättrad redigering av egenskaper för tvärsektioner i sektionsfiler, volymberäkningar och tunnelberäkningar. Listan med lager har gjorts mer överskådlig.
    Trimble DC Stöd för dc-filer med flera koordinatsystem.
    MultiHL Tool MultiHL Tool (för att konfigurera nätverkslås) går nu att köra i 64-bitars operativsystem.
    LandXML Objekttypen ProfSurf kan importeras till profil (prf).
    Ritningar Problem att skapa ritningar åtgärdat (gäller endast v703).
2010.02.703 10-07-13   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    LandXML Förbättrad export till LandXML
- Flera filer kan markeras och överföras till en gemensam xml-fil.
- Separat överföring av stringlines gör det enklare att styra överföringen. Val av centrumlinje mm görs i en dialog.
    Leica DBX Förbättrad export till Leica DBX
- Flera filer kan markeras och överföras gemensamt till dbx.
- Ny dialog med separata val av centrumlinje och andra filer gör överföringen tydligare.
    Projektinställningar Separat menyval för att visa fönstret för projektinställningar. Öppnar fönstret om det är stängt.
2010.02.701 10-06-14   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Redigera koordinatfiler Linjekod kan ändras i dialogen för punktinformation.
    Volymberäkning Normalsektioner, åtgärdat problem med att elementtypen "Mot terrass" inte alltid skapar en punkt vid skärningen mellan terrass och slänt.
    Multi/Single Network Problem att koppla upp mot licensservern åtgärdat.
2010.02.700 10-06-03   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Enheter Det är nu möjligt att ställa in vilken längdenhet som gäller i ett projekt, dvs meter eller fot (International/US Survey Foot).
    Inställningar Ett flertal programinställningar kan nu göras separat för varje projekt. Detta gäller t.ex.:
- Enheter
- Kodlista, symbolfil och linjetypsfil
- Antal decimaler
- Koordinataxlar och vinkelsystem

För samtliga inställningar går det att ange ett standardvärde.
    Antal decimaler Det går att ställa visningsprecisionen för fler värdetyper än förut. Följande värden kan nu ställas separat:
- koordinater
- höjder
- längder
- vinklar
- lutningar
- areor
- volymer
- sektioner
- lat/long
    Bakgrundsbild Ny funktion för att spara bilden med egenskaper anpassade för GeoPad.
    AutoCAD-stöd Stöd för dwg- och dxf version 2010 och 2011. Både inläsning och skrivning av filer.
    Nya funktioner kopplade till dokumentflikarna Högerklicka på en flik för att kunna:
- Spara den aktiva filen.
- Stänga fönstret och därmed alla filer i det.
- Öppna filens katalog i Utforskaren. Detta kan numera även göras från projektträdet genom att högerklicka på en fil.

Klicka på mittenknappen på en flik för att stänga fönstret.
    Transformation Ny funktion för en enklare form av global transformation. Transformerar en eller flera filer mellan två system definierade av lok-filer. Den gamla funktionen har döpts om till "Global transformation, avancerad".
    Linjemodell Skapa tvärsektioner från LMD; profilhöjd och punktnummer sätts numera i SEC-filen.
    Projekt Problem att hantera skrivskyddade projektfiler fixat.
2010.01.682 10-06-14   Officiell version
    Multi/Single Network Problem att koppla upp mot licensservern åtgärdat.
2010.01.681 10-05-17   Officiell version
    Kommunikation, Trimble Import av koordinatsystem från TrimbleDC; problem löst för filer innehållande en skalfaktor i de lokala projektinställningarna "Local site settings".
2010.01.680 10-04-23   Officiell version
    Inmätning Ökad spårbarhet för fria stationer mellan GeoPad och Geo.
    Kommunikation, Leica Förbättrad kommunikation med Leica DBX via Active Sync.
    Kommunikation, Trimble Fix för överföring av linjer med klotoider via Trimble Link.
    Grafik Smidigare hantering av linjeval i trim-funktionen i grafiken.
    Grafik, dwg Förbättrad hantering av dwg-filer. Problem att öppna vissa dwg-filer löst.
2010.01.677 10-02-16   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Inmätning, Sokkia Ny funktion för import av avvägningsdata från Sokkia (cs1-format).
2010.01.676 10-02-09   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Tunnel Ny funktion för att spegelvända en teoretisk tunnelsektion (tun).
    Volymberäkning Fix för att redigera skikttjocklekar i överbyggnaden (mbs/nsd).
2010.01.675 10-01-25   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Allmänt Stabilitetsförbättringar samt felrättningar.
    Kodlistor Kodlista för järnväg tillagd.
    Koordinatsystem Norska UTM-zoner.
    Språk Uppdateringar för norska, finska, polska, franska.
2010.01.673 09-11-11   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Grafiska verktyg Verktygen Trim och Extend fungerar nu även mot en tänkt förlängning av objekten (edge-mode).
    Import/Export Förbättrad import av KOF-format. Stöd för lat/long samt import av linjer skapade med Sagmetoden och Bølgemetoden.
    Allmänt Diverse rättningar (gäller endast version 2010):
- Utskrift av ritning med flera blad.
- Radera objekt i 3D-vyn.
- Import av rådata, resultatfilen öppnades i ett gömt fönster.
- Längdrapport skapad från koordinatfil skapades i ett gömt fönster.
- Problem att spara hjälplagret åtgärdat. .
2010.01.670 09-10-06   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Användargränssnitt Nytt förbättrat grafiskt gränssnitt (GUI) med möjlighet att växla mellan olika teman.
- Flikar istället för separata fönster för filer. Färgen på fliken styrs av vilken typ av data som visas.
- Projektträdet och utmatningsfönstret kan visas /döljas med automatik för att maximera arbetsytan.
- Nytt system för att snäppa fast fönster och verktygsrader
- Nya verktygsrader med dropdown-knappar sparar utrymme på skärmen. OBS! Klicka och håll ned en stund för att fälla ut knapparna.
- Förbättrat stöd för drag and drop via projektträdet.
- Grafiska funktioner flyttade till grafikfönstret för enklare åtkomst. .
    Installation Installationen av Geo har anpassats ytterligare för Windows Vista och Windows 7 med ny mappstruktur för projektfiler, globalfiler och systemfiler.
    Grafiska verktyg Verktygen Trim och Extend (Trimma/Förläng) är nya. Används vid redigering av koordinatfiler.
    AutoCAD-filer - Utökat stöd för att visa objekt från AutoCAD Architecture och AutoCAD Civil3D.
- Stöd för att visa objekttypen 3D-solid.
- Måttsättningsobjekt kan skapas i dwg-filer
    Ritningar Stöd för att skapa måttsättningar, görs via dwg-filer
    Import/export Valet av de olika import-/exportformaten har flyttas till en dialog för snabbare åtkomst. Dessutom finns möjligheten att konfigurera favoritformat (dvs de format man överför oftast).
2008.03.651 09-12-13   Officiell version
    Licenshantering, Network För licenstyperna Single/Multi Network: Om kontakten med licensservern bryts, och kontakten inte kan återupprättas, skapas backupfiler när Geo stängs ner.
2008.03.650 09-11-02   Officiell version
    Kommunikation, Leica Åtgärder för att prismakonstanten ska tolkas på rätt sätt vid satsmätning med SATSA.
SATSA hanterar prismakonstanten olika beroende på om det är ett Leica 1200-instrument (eller nyare) eller om det är ett äldre instrument (TPS1000/TPS2000/TPS1100...).
Samma ändring är införd i Geo 2010 version 673.
2008.03.648 09-09-15   Officiell version
    Linjekontroll, profil Profilkontroll, förbättrad hantering och presentation av brytningar och toleransen för dessa.
    Tunnel Redovisning av avstånd mellan teoretisk och inmätt tunnelvägg kan nu presenteras grafiskt även i tvärsektioner skapade genom inpassning av tunnelsektionspunkter/tunneltakymetrering.
    Kommunikation, Leica Åtgärdat problem att tolka prismakonstanten vid inläsning av satsmätning från SATSA.
    Transformation, grafiskt Åtgrädat problem att spara det transformerade resultatet i en ny fil.
    Grafik, 3D Inställningar för zoom och rotation återställs då en ny fil öppnas.
    Imort/Export, LandXML Förbättringar har gjorts i LandXML-import, t.ex. vid interpolering av längsgående linjer från tvärsektioner.
2008.03.646 09-07-12   Test Version, unverified functions may be included.
    Linjehantering Ny beräkning av klotoider.
Traditionellt har SBG använt en i branschen accepterad approximering för att beräkna klotoider. Denna metod har kända begränsningar i sin användning, den är bara giltig inom ett visst segment av hela klotoidkurvan. Då de flesta programvaror har använt samma teknik har begränsingen inte inneburit något problem. På senare tid har det dock börjat förekomma linjer med klotoidinpassningar utanför det för approximationen giltiga intervallet. Med anledning av detta har vi nu ändrat klotoidberäkningen för att kunna hantera dessa "nya" klotoider. Förändringen påverkar klotoider vars krökning närmar sig ett kvarts varv eller mer, samt sådana som ligger långt ifrån inflektionspunkten (oändlig radie) för klotoiden .

Så länge man bara läser in data och använder i applikationer där denna förändring är införd innebär detta inte några problem. Om man däremot skickar inläst data vidare, eller skapar nya klotoider i Geo, måste man vara medveten om de problem som kan uppstå. Versioner av Geo, GeoPad och GeoROG/UMC3D som inte har anpassats för detta kommer inte att kunna beräkna klotoiderna rätt. Man ska därför alltid ha för vana att kontrollera linjen i den progamversion där den ska användas, även om man inte har för avsikt att korrigera linjen. Linjekontrollen i Geo har nu utökats till att visa en informationstext om linjen består av klotoider som kan orsaka problem i äldre versioner av Geo, GeoPad och GeoROG/UMC3D som inte har anpassats för detta.
    Koordinatberäkning Förbättrad jordkröknings-korrektion vid koordinatberäkning.
    Koordinatsystem Möjlighet att välja version på lokalisering (lok) när den sparas. För att kunna användas i SBG-programvaror som inte har stöd för den senaste versionen.
    Nätutjämning Redovisning av nätutjämning i plan anpassat till BVH (Banverket).
    LandXML Förbättrad import av LandXML, löser problem med tvärsektionslager utan data.
    Gridmodeller Problem att skapa gridmodell från triangelmodell fixat (642).
    Gridmodeller Problem att konvertera gridmodell till koordinatfil fixat.
2008.03.642 09-05-07   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    GeoPad-kommunikation Vid överföring av bakgrundsbild till GeoPad finns möjlighet att anpassa bildstorlek och upplösning.
    Volymberäkning, modell mot modell Resultatuppdelning med redovisning av delmängder ges i rapporten om beräkning sker med gränspolygoner.
    Koordinatsystem Fördefinierade koordinatsystem för Göteborg med restfelsmodell.
    Koordinatsystem Listan med lokaliseringar kunde innehålla överflödiga dubletter.
    LandXML-import Automatisk 3D-kurvinterpolering till längsgående linjer kan göras direkt vid import av LandXML-filer som innehåller med tvärsektioner med någon form av standardiserad kodning (Leica/Trimble/Bentley).
    LandXML-export Export av koordinatfil till LandXML, ordningsföljden på linjekoder har anpassats för att fungera bättre i Mikrofyns Visual Machine.
    LandXML-export Export av koordinatfil med linjer till LandXML, filen har anpassats för att kunna läsas in i Leica LGO/TMS Office och Trimble TGO. Elementtypen "Line" används istället för "IrregularLine" där det är möjligt.
2008.02.631 09-03-18   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Koordinatsystem Stöd för Lantmäteriets restfelsmodeller.
    Koordinatsystem Fördefinierade koordinatsystem för Stor-Stockholm med restfelsmodell.
    Export KOF Hantering av linjekod vid export till KOF-format ändrad.
    Utskrift Utskrift från förhandsgranskning fixad.
2008.02.630 09-02-16   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    AutoCAD-filer Snabbare visning av dwg-filer.
    Koordinatsystem Stöd för geoidmodellen SWEN08.
    Trimble Trimble Link, fixat problem att visa överföringsdialogen för väglinjer.
    Trimble Trimble DC, fixat problem läsa satsmätningsdata.
    Trimble Trimble DC, fixat problem med tolkning av linjekoder.
2008.02.629 09-02-04   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Licenshantering Förbättrad hantering av anslutning mot nätverkslås. Ett nytt verktyg, MultiHLTool, finns i startmenyn för Geo. Underlättar skifte mellan nätverkslås (MultiHL) och övriga licenstyper.
    Koordinatsystem Utökad korrektion av mätdata. Inkluderar korrektion av geodetiskt datum, geoidmodell och lokal transformation.
    Koordinatsystem Koordinatsystemsfiler för Danmark och Storbrittanien tillagda, kan väljas vid installationen.
    Lokalisering Fel rättade vid import av Trimble DC top lokalisering. DC-headern lästes inte korrekt samt att höjdtransformationen inte hanterade det lutande planet rätt.
    Grafiska verktyg Funktionen som listar objekten inom ett sökområde visar även höjden i förekommande fall.
    Grafiska verktyg Rättningar från 2008.02.626 av verktyg för linje+profil från dwg, objektkopiering från dwg och markering av trianglar.
2008.02.626 08-12-19   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    LandXML Stöd för att läsa LandXML version 1.1.
    LandXML Import av filer med cirkelbågar > 180 grader fixat.
    Volymberäkning Dialogen för volymberäkning (mbs) behåller valda poster mellan beräkningarna.
    Grafiska verktyg Verktygen för parallell linje har utökats med möjlighet att styra lutning eller höjddifferens till den nya linjen.
    Grafiska verktyg Ny funktionalitet i grafiken, möjlighet att välja objekt om flera finns inom samma sökområde.
    Bakgrundsbilder Förbättrad hantering av stora bakgrundsbilder.
    Bakgrundsbilder ESRI world-filer kan användas för att orientera bakgrundsbilder.
    Projektträdet Möjlighet att själv styra när filmappar skapa expanderas.
    Lokalisering Textrapport för det aktuella koordinatsystemet kan skapas.
    Kommunikation, Leica Export av mätdata (plm) till GSI-format. Möjlighet att anpassa strukturen på formatet till mottagande system.
    Kommunikation, Trimble DC Import av koordinatsystem från Trimble DC, sparas som .lok.
    Kommunikation, Trimble Link Radieproblem rättat vid export av linje.
    Terrängmodeller, AutoCAD Import av terrängmodell från dwg-format (3D-faces) förbättrad när det gäller hantering av indata där modellpunkterna kan ligga mycket tätt.
    3D-grafik, tunnel 3D-vyn kan roteras för att visa modellens undersida.
2008.01.619 09-01-22   Officiell version
    Licenshantering Förbättrad hantering av anslutning mot nätverkslås. Ett nytt verktyg, MultiHLTool, finns i startmenyn för Geo. Underlättar skifte mellan nätverkslås (MultiHL) och övriga licenstyper.
2008.01.618 08-12-18   Officiell version
    Licenshantering Förbättrad anslutning mot licensservern och dess backup (gäller Single/Multi Network).
    Windows Vista Problem med att ange filnamn i spara-dialogen under Vista fixat.
    Språk Språkuppdateringar.
2008.01.617 08-10-21   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Licenshantering Förbättrad anslutning mot backup-server (gäller Single/Multi Network).
    Linjemodeller Förbättrad hantering av visning av tvärsektioner.
    Import NYL NYL-import anpassad för att hantera linjer med endast ett element.
    Inmätning Problem med att skapa rapporter från inmätningsfiler som ligger i underkataloger åtgärdat.
    Spårmätning I rapporten från spårmätning ges nu även tvärlutning och rälsförhöjning.
    Spårmätning Stöd för nytt format (.ver) vid export till ALC.
    Tvärsektioner Tvärsektionsfilen (.sec) flaggades inte som ändrad om man ritade nya linjer.
    Koordinatfiler Förbättrad filtrering av linjer tomma linjer (utan punkter).
2008.01.616 08-09-15   Officiell version
    Installation Installation av drivrutinerna för hårdvarulås separerade från Geo-installationen.
    Gyroteodolit Stöd för hantering av mätdata från gyroteodoliter.
    Export LandXML Export av linje med profil och skevning har anpassats för Mikrofyns Visual Machine.
    Koordinatlinjer Infoga punkt med fast mått fixad.
    Export dwg Höjden på punktmarkeringar används inte längre vid export som ren 2D.
2008.01.613 08-07-03   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Längdrapport Längdrapporten utökad till att visa linjekod.
    Kommunikation Import av data från Leica RX (DBX) via Active Sync och USB fixat.
2008.01.612 08-05-16   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Filkonvertering Ny funktion för konvertering av interna format; geo till pxy samt pxy till geo.
    Statistisk acceptanskontroll, SAK Korrigering av redovisningen av begreppet grovt fel i rapporten, det är absolutvärdet av differensen som används.
    Dwg-export av tvärsektioner (sec) Tidigare användes sektionsvärdet som höjd på linjerna i dwg, nu sätts höjden till 0.
    Databasimport, Kartbas Fixat ett fel som kunde uppstå efter att punkter till koordinatfil hämtades från databasen.
2008.01.611 08-04-09   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Koordinatberäkning Namnsättning på rapporten från beräkningen åtgärdat. Rapporten föreslogs tidigare få samma namn som mätfilen vilket riskerade överskrivning.
    Projektträdet Snabbare uppdatering.
    Projektträdet (genvägar) I genvägsträdet kan en hel mapp med filer läggas till (ej rekursivt).
    Import/Export-SOSI Diverse förbättringar i filkonverteringen. Exempelvis när det gäller numrering av punkter och linjer.
    Koordinatfiler/grafik Om linjekoden är satt kommer den i första hand att användas för att sätta linjetyp i grafiken. I andra hand används koder för första punkten i linjen. Gäller även vid export till AutoCAD.
    Grafiska verktyg Vid kopiering av punkt till aktiv fil hämtas nu även attributen.
    Grafiska verktyg, linjeelement Linjeelement (lin) hanteras åter separat och inte som en hel linje.
    Import/export De instrumentrelaterade formaten ligger nu överst i listan.
    Licenshantering Användarnamn och företag kunde tidigare inte sättas vid användning av lås med certifikat. Åtgärdat.
2008.01.609 08-02-29   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Kommunikation GeoROG Problem med filöverföring från andra kataloger än projektkatalogen fixat (gäller endast version 2008).
    Tvärsektionsritning Problem fixat med tvärsektionsritningar som visar areor och längd (gäller endast version 2008).
    Massberäkning Problem fixat med att visa teoretisk tvärsektionsvy (gäller endast version 2008).
    Ritningar Bättre hantering av symbolstorlek i koordinatförteckningar.
    Koordinatsystem (Norge) Ändrad benämning i koordinatsystemsfiler (akse istf sone).
    Nätutjämning Korrigering av texter i rapporterna från nätutjämning (gäller endast version 2008).
2008.01.607 08-02-21   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Licenshantering Ny licensteknik med certifikat, ersätter licenskoder.
    Projekthantering Ny projektvy bestående av tre flikar.
1. Dynamiskt projektträd. Här visas automatiskt alla filer som finns i den aktuella projektkatalogen samt i dess underkataloger. Geo övervakar förändringar i dessa kataloger vilket gör att man direkt ser om filer tillkommer eller försvinner. Filerna är indelade efter filtyp vilket gör det enkelt att öppna filer utan att behöva använda den vanliga öppna-dialogen. Dubbelklicka bara på önskad fil. Genom att högerklicka på filer kan man dessutom utföra andra operationer. Till exempel skapa nya filer av en viss typ, döpa om filer, växla visning av och på, skicka med e-post, arkivera mm.
2. Projektgenvägar. Detta träd fungerar som det gamla projektträdet, dvs här lägger man själv in genvägar till filer som man vill kunna öppna ofta. Till skillnad från det dynamiska trädet görs alla ändringar här manuellt. En annan skillnad är att man här kan länka till filer som ligger i andra kataloger än i det akutella projektet. Man kan t.ex. skapa genvägar till filer i globalkatalogen eller till andra kataloger som innehåller filer som är gemensamma för flera projekt.
3. Projektinställningar. Här finns alla projektspecifika inställningar i en gemensam vy. Det gör det enklare att överblicka och ändra de aktuella projekt- inställningarna.
    Installation Ny installationsteknik. Installationen sker nu med msi-filer.
    Installation/Språk Byte av språk. Det går att byta språk i programmet, man behöver inte installera en viss språkversion. Språkbyte görs i hjälp-menyn.
    Koordinatsystem Koordinatsystemsfiler ligger med i installationen av Geo.
    Koordinatsystem Ny hantering med förenklad wizard för skapande av inpassningar och inställnigar av koordinatsystem. Ett nytt format, lok, används. Samma hantering som i GeoPad.
    Inmätning Nytt format för avvägningar, lvt. Samma hantering som med lev men med bättre precision.
    Väglinjer Funktionen "sektioner utmed linje". Här finns möjlighet till alternativa beräkningssätt för punkterna, t.ex. med fasta mått längs profilen (lutande). Dessa alternativ, som finns på sida 2 i dialogen, är fortfarande under utveckling.
    Väglinjer Linjefiler (lin) kan sparas som som koordinatlinjer (geo) direkt från grafiken.
    Grafik Ny dialog över filer i grafiska fönster. Den är nu kolumnbaserad, vilket gör det lättare att se filnamn med långa sökvägar. Att ändra färg och synlig/inte synlig sker genom att man klickar direkt i fillistan. Dessutom kan man nu slå av och på punktnummer, höjder och koder för många filer samtidigt från denna dialog.
    Grafik, AutoCAD Det går att ställa in vilken AutoCAD-version ska vara standard när man sparar till dwg- eller dxf-format.
    Grafik, AutoCAD Hantering av xr-filer (fil med externa referenser till AutoCAD) kan läsas in. Aktiveras när man öppnar en dwg och det finns en .xr i samma mapp.
    Grafik, AutoCAD Frusna lager i dwg-filer var synliga i 3D-vyer. Fixat.
    Export Bever Filtypen vid export av koordinater till Bever-format ändrat till .tli.
    Import LandXML Fel rättat vid import av LandXML-fil med längdtabell.
2007.10.580 08-01-25   Officiell version
    Import LandXML Fel rättat vid import av LandXML-fil med längdtabell.
2007.10.579 07-10-15   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Volymberäkning Ändrad hantering av enhetshöjd vid bergskärning. I tidigare versioner har det inte räknats något lågberg om lutningen på bergschakten har varit brantare än 1:1. Nu styrs detta istället genom en kryssruta i dialogen för modeller i mbs-filen. Om den är ikryssad görs samma undantag som i tidigare vid brant schakt. I annat fall tas ingen hänsyn till schaktsläntens lutning. Det senare är också standard om man skapar en ny mbs. Men för att undvika att man ska få ändrade volymer i en äldre mbs-fil är kryssrutan påslagen om man öppnar en gammal fil.
    Volymberäkning Ny kryssruta för extrapolering av berghylla. Gäller endast om man har ställt in i normalsektionen att det ska skapas en berghylla. Om väljer extrapolering kommer berghyllan att förlängas ut till angivet mått oavsett om det finns inmätt berg eller inte. Är den inte ikryssad slutar berghyllan vid kanten av inmätt berg (eller vid berghyllans maxmått). Tidigare har det inte redovisats någon längd för den del av berghyllan som hamnat utanför gränsen för inmätt berg trots att berghyllan har skapats i det teoretiska lagret.
    Volymberäkning Bättre kontroll av "ej beräkningsbara" sektioner vid redovisning av schaktareor. En "ej beräkningsbar" sektion kan ge negativa area för fyll eller schakt. För att undvika att sådana sektioner slinker igenom beräkningen flaggas hela körningen som ogiltig i dessa fall, detta visas med frågetecken i rapporten. Anledningen till att en sektion inte går att beräkna kan vara att man har element som styr mot ett lager som är odefinierat/extrapolerat.
2007.09.577 07-09-13   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Ritningar Problem att visa hantera samtidigt öppnande av ritningar med gemensamma dwg-filer fixat.
    Nätutjämning Problem att räkna fria nät innehållande bäringar fixat.
2007.08.576 07-08-13   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Export AutoCAD dwg/dxf Inget extra POINT-objekt skapas för punkter som även genererar en blockinsättning. Meddelanden vid export till dwg mer informativa.
    Inmätning Möjlighet att lägga till en skalfaktor (ppm) vid beräkning av fri station.
    Tvärsektionsgrafik Problem att visa areor och längder i tvärsektionsgrafiken fixat.
2007.06.572 07-06-18   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Kommunikation Överföring av väglinje till Geodimeter/Trimble 600 fungerade inte i version 568-570
2007.06.570 07-06-07   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Kommunikation Överföring från GeoPad fungerade inte i version 568. Fixat
    Import av REB Utökat stöd för import av REB-data.
2007.05.568 07-05-30   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Grafik Nytt grafiskt verktyg för att transformera objekt. Markera först de objekt som ska tranformeras, peka sedan ut inpassningspunkterna. Både data i koordinatfiler och i AutoCAD-filer kan transformeras.
    Grafik Nya grafiska hjälpmedel för zoomning. Det går att spara två zoomlägen och enkelt växla mellan dem genom knappar i verktygsfältet. Används med fördel till det nya transformationsverktyget när inpassningspunkter i olika system ska kopplas samman.
    Grafik Nytt zoom-alternativ, zooma till markerade objekt.
    Grafik Fler val när man infogar punkter efter nod i linjer. Möjlighet att styra avstånd samt att infoga punkter vid skärning med andra linjer.
    Grafik Snappverktyget vinkelrätt kan hämta höjden vid skärningen.
    AutoCAD-stöd Stöd för AutoCAD version 2007 och 2008. Både inläsning och skrivning av filer.
    AutoCAD-stöd Vid extrahering av data från AutoCAD-filer kan data med insättningspunkt 0.0 filtreras bort.
    AutoCAD-stöd Problemet att vissa dwg-filer inte går att visa i ritningssidor fixat.
    Koordinatfiler Vid inläsning av filer i pxy-format med förekomster av specialkod -1 frågar programmet om linjeavslut ska baseras på specialkoden eller om linjer definieras av punktnumret (standard).
    Tunnel Tunnelkonturer kan beräknas direkt från tvärsektioner som alternativ till koordinatlinjer.
    Kommunikation Vid överföring till Trimble TSCE varnas det ifall punkter med samma namn förekommer.
    Jämförelse av filer Rapporten visar hur jämförelsen gjordes (fil1 - fil2).
    Import SOSI Linjekoder hanteras mellan SOSI- och GEO-formatet.
    Radera dublettpunkter Fler möjligheter att styra vilka punkter som ska behållas/tas bort vid radering dublettpunkter.
2007.04.557d 07-04-12   Officiell version
    Export LandXML/Leica 1200 Ny möjlighet att överföra massbeskrivning till LandXML eller Leica 1200. Hör av dig till supporten om du vill veta mer.
    Import KOF och SOSI Förbättrad konvertering av punkt- och linjekoder.
    Linjefiler Ny möjlighet att konvertera klotoider till kubisk parabel.
2007.03.557 07-03-16   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Import KOF Vid import av KOF-filer sätts linjekoder. Det finns även möjlighet att styra linjekodningen enligt Anpakke-numrering (-2.2, -1.2, 1.2, 2.2 ...) för vidare användning i linjemodell (lmd).
    Import Trimble DC Fix för import av geoidmodell.
    Grafik Sparade grafikvyer (.ggv) gick inte att öppna i version 555. Fixat.
2007.03.555 07-03-09   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Linjemodell Ny vägmodell som baseras på längsgående linjer tillsammans med en enkel uppbyggnad av överbyggnadsskikt.
    Terrängmodeller Nytt grafiskt verktyg, skapa tvärsnitt. Genom att peka ut en linje över en terrängmodell kan man enkelt beräkna och visa en tvärprofil och/eller tvärsektioner i snittet.
    Koordinatfiler Ny numersik vy gör det möjligt att visa och redigera linjeegenskaperna för en koordinatfil. Förutom linjenummer och kod visas bl.a. längd, 3d-längd och area.
    Grafiska verktyg Utökad information från baslinjeverktyget.
    System Nya hårdvarulås-drivrutiner med stöd för Windows Vista
2006.12.532 06-12-11   Officiell version
    Grafiska vyer Ny funktion: Spara grafikvy. Denna funktion gör att man enkelt kan spara ner ett grafiskt fönster med alla de filer som ingår. Samtliga inställningar för de enskilda filerna sparas, exempelvis färger, visning av punktnummer och höjder mm. Dessutom sparas det aktuella zoomläget. Detta är mycket användbart om man har gjort en speciell konfiguration som man vill återanvända flera gånger. Ett tips är att då lägga in grafikvy-filen i projektträdet, då är det bara att dubbelklicka på den för att öppna alla filerna igen.
    Generellt Generella anpassningar för Windows Vista.
    Spårmätning Funktionen för att bearbeta spårinmätningar har utökats för att kunna spara resultatet i ALC-format. Man kan även välja om lutningskorrektionen ska utföras eller ej (den kan redan vara gjord i GeoPad).
    CE-Kommunikation Ny mallbaserad överföring till CE-enhet. Möjliggör att välja startkatalog samt önskat standardformat för data till/från den CE-enhet man använder
    Kommunikation Leica Stöd för geoidmodell och deformationsmodell vid DBX-import.
    Kommunikation Trimble SCS900 Import av "control file" (motsv. pp-fil) från Trimble SCS900.
    Kommunikation Trimble Import TrimbleDC. Instrumentnoggrannhet lästes felaktigt. Fixat
    Koordinatsystem Tagit bort möjligheten att välja annat än GRS80/WGS84 som global ellipsoid.
    Visningsinställningar Tagit bort möjligheten att visa Lat/Long i annat än grader.
    Import LandXML Import av linjemodell från LandXML. Nu kan man välja att överföra enstaka skikt i modellen.
    Import/export Kordab/Banverket Kodlistan med Banverkets typkoder, bvtypkod.txt, har uppdaterats.
    Export till AutoCAD Färgen på lager sätts enligt kodlistan om man har valt att rita koordinatfiler enligt den.
    Export till AutoCAD Om samma punktsymbol användes för punktkoder som, via kodlistan, styrs till olika lager kunde blocket hamna i fel lager. Fixat.
    Tunnel Visualisering av tunnel använde inte samtliga tunnelmodeller. Fixat.
    Nätutjämning Fixat problem att öppna hna-dokment om inmatningsordningen på X och Y ändrats.
2006.10.519 06-10-10   Officiell version
    Kommunikation Problem att läsa data från vissa instrument fixat. Gäller version 2006.06.504 / 510 / 515.
    Kommunikation Sokkia SD2/3, inläsning av vinklar i gon fungerade inte. Fixat.
    Export till AutoCAD Lager för punktkoder kunde skapas även om man valde filnamn eller fast lager vid exporten. Fixat
    Export till AutoCAD Om en koordinatfil ritas med symboler enligt kodlista sätts lagrens färger enligt denna om man väljer punktkod som lageröverföring.
2006.09.515 06-09-14   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Inmätning Inställningar för höjdkorrektion (jordkrökning och refraktion) vid koordinatberäkning görs numera för varje stationsuppställning, i huvudet på varje station i plm-filen, istället som förut, för aktuellt projekt. Observera att när en äldre plm-fil (där denna information saknas) öppnas sätts korrektionen automatiskt på, oavsett vilka inställningar som tidigare funnits i projektet.
    Grafisk redigering När man flyttar punkter i grafiken och snappar på målpunkt får man välja hur höjden på punkten ska sättas.
    Grafisk redigering/AutoCAD Förbättrad snappning på objekt i dwg-filer. Snabbare sökning vid multisnapp.
    Grafisk redigering/AutoCAD Nytt snappverktyg för att fästa på insättningspunkten för block och textobjekt.
    Ritningar Förbättrat stöd för relativa sökvägar till de filer som ingår i ritningar (.dra).
    Tunnel Resultatfilen från funktionen "Inpassning av punkter till tunnelsektion" gick inte att visa i 3d-vyn. Fixat.
    Linjedata (lin) Stöd för att hantera kubiska parabler som cirkelbågar.
    Rapporter Automatiskt namnförslag ges på rapporter som skapas.
    Import AnPakke Kod på normalsektionselement sätts vid import av .tvv-filer.
    Export KOF Skrivning av KOF-filer korrigerat.
    LandXML/Leica 1200 Export av linjemodell som koordinatfil.
    LandXML/Leica 1200 Dialogen för att exportera LandXML förbättrad med beskrivning av förfarandet samt att koder för vänster/höger sida ligger kvar sedan förra körningen.
    LandXML/Leica 1200 Förbättrad export av lin+prf+skv, hantering av alla förändringar i lin+prf+skv fixat.
    Kommunikation Trimble Skrivning av linjefiler anpassat för Survey Controller 11.31 (Trimble DC Transfer).
    Kommunikation Trimble Kodlista, .dxf och ESRI:s .shp kan exporteras direkt till Survey Controller via Trimble Link.
    Kommunikation Överföring av filer till USB-minne korrigerat.
    Koordinatsystem Ellipsoid "Australian National" tillagd.
2006.08.510b 06-08-17   Officiell version
    Kommunikation Problem att läsa data från vissa instrument fixat. Gäller version 2006.06.504 och 510.
    Kommunikation Sokkia SD2/3, inläsning av vinklar i gon fungerade inte. Fixat.
2006.08.510 06-08-17   Officiell version
    Kommunikation Problem att välja kommunikationsportar fixat. Gäller version 2006.06.504.
    Nätutjämning En del simuleringsverktyg för nätutjämning fungerade inte i version 2006.06.504.
2006.06.504 06-06-21   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Höjdnät Grafisk visning av höjdnät.
    Höjdnät Möjlighet att skapa kontrollslingor för data för utjämning. Vid inläsning, numeriskt och grafiskt.
    Höjdnät Möjlighet att ersätta standardiserad residual med testkvot enligt Banverkets BVH.
    Höjdnät Medeltåglängd visas i redovisning av multipler.
    Import AutoKa-PC/GTrans Vissa K-filer gick inte att importera.
    Kommunikation Överföring av filer till USB-minne för vidare användning i GeoROG.
    Koordinathantering Nya sökbegrepp i filter för punkter, Mellan, Utanför och Modulus/Rest. Gäller t.ex. "Modifera punkter" och "Extrahera punkter".
    Väglinjer Vid inmatning av data i funktionerna "Sektion och sidomått till koordinater" och "Koordinater till sektion och sidomått" kan piltangenterna och Tab användas.
    Projekthantering Möjlighet att skapa mallar för hur projektträdet ska se ut i nya projekt. Även möjlighet att skapa fördefinierade katalagstrukturer på disk som motsvarar projektträdets struktur.
    Projekthantering Mapparna i projektträdet kan associeras till en viss filtyp och därefter kan inlagda filer automatiskt sorteras till önskad mapp.
    Projekthantering Det går att dra filer från projektträdet till ett öppet grafiskt fönster för gemensam visning.
    Volymberäkning De yttersta punkterna i matjord och vegetation kodas med automatik. L sätts för vänster kant och R för höger.
    AutoCAD-filer Möjlighet att transformera dwg-filer. Snabbval för skalning från millimeter till meter.
    AutoCAD-filer Möjlighet att ta bort externa referenser från en dwg-fil.
    AutoCAD-filer Möjlighet att binda externa referenser till en dwg-fil.
    AutoCAD-filer Vid export kunde lagernamnet hämtas från kodlistan även om man valt från punktkod. Fixat.
    AutoCAD-filer Vid export kunde punkterna i 2d-linjer få omvänd ordningsföljd. Fixat.
    Grafik Möjlighet att sätta punktnummer med verktyget "Sätt punktinformation". Även uppräkning av punktnummer.
    Ritningar Möjlighet att visa konnektionslinjer mellan ritningsblad.
2006.04.497 06-04-20   Officiell version
    AutoCAD-filer Möjlighet att explodera objekt och block.
    AutoCAD-filer Diverse justeringar vid export till dwg, bl.a. för överföring av singelpunkter som 2D och skapande av lagerstruktur enligt kodlistan.
    AutoCAD-filer Vid utskrift av dwg-fil tillsammans med dra-ritning kunde bilden förskjutas på en del skrivare.
    Grafik, hjälplagret Hjälplagret aktiveras automatiskt så fort något tolkningsverktyg väljs.
    Grafik, terrängmodeller Trianglar kan fyllas med valfri färg och valfritt mönster i grafiken.
    3D-grafik Vid växling från 2D-grafik till 3D följer färginställningarna med för de ingående filerna.
    Kommunkation, Trimble Mindre justeringar, bl.a. kan skalfaktor bifogas vid TrimbleLink-export.
2006.03.494 06-03-23   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    AutoCAD-filer Möjlighet att ställa visning av linjetjocklekar i dwg-filer. Även möjlighet att ändra linjetjocklek för lager.
    AutoCAD-filer Möjlighet att ändra linjetyp för lager i dwg-filer.
    AutoCAD-filer Förbättrad hantering av objekt i layouter. Linjer kunde försvinna i vissa zoomlägen samt om svart bakgrund användes för fönster.
    AutoCAD-filer Utritning av dwg-filer i kombination med bakgrundsbild fixat.
    Kommunikation, Trimble Nu kan man generera linjer från styrkoder i inmätningsfiler.
    Kommunikation, Geodimeter Ökad precision på koordinater vid export till äldre Geodimeter-enheter.
    Import/Export, SOSI Vid export av koordinatfil kan man nu ange delar av .HODE, t.ex. ..ENHET, ..KVALITET, ..EIER etc. Koordinater kan skrivas som .PUNKT eller .SVERM.
2006.03.492 06-03-10   Officiell version
    AutoCAD-filer AutoCAD-filer placerade i ritningar i .dra-format visas även i sidvyerna.
    AutoCAD-filer Punkttexter i koordinatfiler kan skrivas antingen som attribut till block eller som fria textobjekt.
    AutoCAD-filer Möjlighet att reparera skadade eller felaktiga AutoCAD-filer (på samma sätt som AutoCAD-kommandot Recover).
    Import/export Stöd för SOSI-formatet.
    Import/export LandXml. Omvänd ordning på punktkoder åtgärdat.
    Import, Leica GSI Vid import av väglinjer kunde längdsektioner sättas fel.
    Terrängmodeller Bättre hantering av korrupta modeller vid skapande av terrängsektioner.
    Grafik Förbättrad precision vid utritning av cirklar och bågar (gäller radier upp till 200m).
2006.02.488 06-02-21   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Utsättning Rapporten från utsättningsberäkning utökad till att redovisa lutande längder och höjddiff.
    AutoCAD-filer Vid extrahering av koordinater sätts punktkoden = AutoCAD-lagret.
    Ritningar Ritningar (.dra) innehållande dwg-filer gick inte att öppna om de sparats med version 2006.02.287.
2006.02.487 06-02-10   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Ledningsprofiler Nytt filformat för hantering av ledningsprofiler med tillhörande information om ledningstyper, dimensioner, brunnar mm.
    AutoCAD-filer Stöd för dwg- och dxf-filer skapade i AutoCAD 2004, 2005 och 2006.
      Stöd för binära dxf-filer.
      Alla AutoCAD-objekt i dwg- och dxf-filer visas, t.ex. måttsättningar, skrafferingar, splines mm.
      AutoCAD-linjestilar baserade på .shx-filer kan visas.
      Stöd för AutoCADs teckensnitt, baserade på .shx-filer.
      Stöd för AutoCAD-ritningar med TrueType-fonter (ttf).
      Stöd för inläsning och visning av externa referenser (XRef).
      Stöd för att foga samman dwg-filer som externa referenser (XRef).
      Extrakt av data till koordinatfil stöder även sammansatta block (d.v.s block i block).
      Extrakt av data till koordinatfil kan göras separata filer baserat på lager.
      Extrakt av markerade objekt i grafiken som alternativ till lagerbaserat val.
      Hantering av Layouter i dwg-filer.
      Felsökning av dwg-filer (Audit).
      Möjlighet att avlägsna oanvänd information (t.ex. lager). Jfr Purge i AutoCad.
      Vektorisering av dwg-fil till koordinatfil. Inklusive texter, linjestilar mm.
      Objekt i dwg-filer kan raderas.
      Förbättrad redigering av inställningar för lager.
      Förbättrad export till dwg-format genom anpassade inställningsdialoger för varje dokumenttyp i Geo.
      Förbättrad export till dwg-format genom rapportering av överförda objekttyper, lager, skalfaktorer mm. Saknade filer och saknade objekt rapporteras också.
      Grundritningarna till sbg2.cod utökade med linjestilar för projekterade och utgående ledningar.
    Grafik Nya linjetyper inlagda i sbg2.glt. Främst för ledningar som är projekterade eller som utgår.
    Ritningar Vid export till dwg skapas en AutoCAD-Layout för varje ritningsblad.
    Ritningar AutoCAD-Layouter skapas i mm-skala.
    Ritningar Koordinatförteckningar i dra-ritningar skrivs som tabell (objekttypen Table i AutoCAD).
    Ritningar Profilritningar över ledningsprofiler.
    Koordinatfiler Vid export till dwg kan man välja att endast överföra information som finns i grundritningen. På så vis kan man använda olika grundritningar för att hämta specifik information från en och samma koordinatfil.
    Linjefiler Vid export av linjer till dwg kan man välja lager för linjeelementen och elementtexter separat.
    Terrängmodeller Vid export av terrängmodeller till dwg kan man välja vad som ska överföras samt lager för ytor och brytlinjer.
    Tvärsektioner Vid export av tvärsektioner till dwg kan man välja AutoCAD-lager och linjestil för varje skikt.
    Profiler och ledningsprofiler Vid export av profiler till dwg kan man välja lager för profilelementen och elementtexter separat.
    Profiler och ledningsprofiler Vid export av terräng- och ledningsprofiler till dwg kan man välja AutoCAD-lager och linjestil för varje skikt.
    3D-Grafik Visar cirklar och radier i koordinatfiler även i 3D-grafik.
    Import/Export KOF-format KOF - updaterad för att hantera version 2.
    Import/Export LandXML LandXML - Ny möjlighet att skapa trådmodell istället för massbeskrivning + Bättre felhantering.
    Import/Export och val av projekt Ny bläddra-dialog med XP-utseende.
    Leica-DBX Det finns nu möjlighet att se när en DBX-databas skapades vid Leica-import.
    Leica-kommunikation Vid export av väglinje med tillhörande profil och skevning skrivs alla gsi-filer med samma decimalkonfiguration. För att undvika att instrumentet använder fel inställningar.
    Trimble-kommunikation Fixat problem med nylinjestart vid linjegenerering via punktkod.
2006.01.479 06-01-24   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Sektionsritningar Fixat problem att öppna sektionsritningar skapade i ver 2006.01.178.
    Rapporter Problem att öppna flera rapporter åt gången fixat.
2006.01.478 06-01-20   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    LandXML Förbättrad import av volymberäkningsdata, mbs. Möjlighet att styra underkataloger och begränsa önskat sektionsintervall.
    Filhantering Det finns inte längre någon begränsning på hur många filer som kan öppnas samtidigt.
    Filhantering Snabbare inläsning av filer när man öppnar flera åt gången.
    Tunnel Fixat problem att öppna tbs-filer. Gäller endast version 2005.12.473.
    Kommunikation, Trimble Import av specialkod och anmärkning genom kodfältet.
2005.12.473 05-12-13   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Kommunikation Trimble Link Stöd för Trimble Link, för överföring mellan Geo och Trimbles instrument och enheter.
    Kommunikation Leica Förbättrad felhantering vid användande av Leica Roadrunner och Printf-pc.
    Kordab-export Möjlighet att välja vilken typkodlista som ska användas. Förbättrad rapportering om eventuellt saknade koder vid export.
    AnPakke-import Förbättrad hantering av inläsning av tvv-filer med många kolumner.
    Volymberäkning Fixat problem att beräkna utspetsning i en del sektioner. Även förbättrad felrapportering.
    Volymberäkning Minskat automatiskt avstånd mellan modell-lager när prioritet används.
    Tunnel Fixat problem med teoretiska sektioner som har extra punkter på samma höjd som profilen.
    Modeller Fixat problem att beräkna volymer med rutnätsmetoden i modell-mot-modell med hjälp av polygon som skär utanför modellerna.
    Modeller Dialog för beskär modell saknade alternativ.
2005.11.470 05-11-16   Officiell version
    Volymberäkning I sektioner där schaktbotten följer ett modellager utan att det är skärning kan man felaktigt få en horisontell längd redovisad för lagret. Åtgärdat.
    Export till AutoCAD Vid export av mjuka nivåkurvor till AutoCAD får man nu med z-nivån på linjerna. Gick tidigare endast att få utan mjuka kurvor.
    Terrängmodeller Dialogrutan till funktionen "Sammanfoga modeller" saknade några beräkningsalternativ.
    Kommunikation med Trimble Trimble Link. Förbättrat stöd för SCS900. Kontakta SBG om du är intresserad av att testa funktionen.
2005.11.469 05-11-08   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Kommunikation GeoROG Diverse förbättringar, t.ex. hantering av långa filnamn vid överföring till GeoROG.
    Kommunikation Leica Valet av överföring som DBX eller GSI sparades inte. Fixat.
    Kommunikation Trimble Diverse ändringar, t.ex. gällande koderna för linjestart och linjeslut.
    Numeriska vyer När man sparar en numerisk vy i Excel-format (xls) sätts namnet på kalkylbladet för att undvika varning i Excel.
    Import LandXML Ändrad namnsättning av filer. Kod sätts på huvudlinje i mbs. Möjlighet att skriva över alla filer utan separat fråga för varje fil.
    Tunnelberäkning Fixat problem att ange annat beräkningsintervall än det som matats in i tbs-filen.
2005.10.467 05-10-19   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Kommunikation GeoROG Diverse förbättringar, t.ex. varning innan filer skrivs över på GeoROG-sidan.
    Linjeberäkning Inpassning av punkter till sektion/profil. Punktkoden hämtas från indata.
    Linjeberäkning Rapport med ortogonala punkter, tvärfall redovisades ej på höger sida om ena punkten låg i centrumlinjen.
    Kommunikation med Leica System 1200 Utökad funktionalitet för import av data från Leica System 1200.
    Kommunikation med Trimble Förenklad överföring till bl.a. Trimble Survey Controller via Trimble Link. Kontakta SBG om du är intresserad av att testa funktionen.
    Hjälptexter Uppdaterade hjälptexter för global transformation och koordinatsystem.
2005.09.464 05-09-12   Officiell version
    Koordinatsystem Stöd för diverse stereografiska projektioner infört.
    Fri station Beräkning kunde inte utföras med mätningar i C2. fixat.
    Grafik, areaverktyget Aktuell area visas i utmatningsfönstret, ingen rapport behöver skapas.
    Kommunikation, TrimbleDC Stöd för linjekodning vid överföring till/från koordinatfiler.
    Kommunikation, Geodimeter 600 Ibland stannade överföringen av stora koordinatfiler. fixat. Job-namn ängre än 14 tecken funkade inte. fixat.
    Kommunikation, GIF10 Föra över data till GIF10 fungerade inte alltid. fixat.
    Hårdvarulås Stöd för Aladdin HASP HL hårdvarulås.
    Redovisning Tecken för kilometeravgränsning i längdsektioner kan ändras.
    Punktdatabas Sökning av punkter, fel vid sammansättning av SELECT-sats årgärdat.
    Punktdatabas Tabellvy behöver inte längre anges med en indexerad kolumn.
    Volymberäkning Element med riktning mot linje+profil kan vara vertikala.
2005.06.456 05-06-21   Officiell version
    Avvägning, inläsning av gsi "Measure Only" tolkas nu som detaljpunkt.
    Import/Export Filkataloger med <punkt> i namnet visades felaktigt. fixat.
    Kommunikation GeoROG Det gick inte att stega tillbaka från en tom katalog. Fixat
    Koordinatberäkning Specialkod PP frågar nu vilken fil dom specialkodade punkterna ska sparas i.
    Numerisk vy Nytt lokaliseringsval av punkter/linjer från numerisk vy till grafisk 2d-vy. Markera önskad punkt eller linje och välj lokalisera grafiskt för att visa objektet i det grafiska fönstret.
    Terrängmodeller (modell mot modell) Gridmetoden är gjord mer felsäker. Nu kan man även skapa resultatfil från beräkningen.
    Volymberäkning Fel rättat vid beräkning av utspetsningsvolymer.
    Tunnel Vid visualisering av en tunnel fick man alltid med hela bergmodellen oavsett beräkningsintervall. Nu tas bara den del av modellen som ligger inom intervallet med.
    Fönsterhantering Inställningen för om fönster ska öppnas maximerade eller inte kunde försvinna i Windows XP. Fixat
2005.05.454 05-05-31   Officiell version
    Grafik Markeringar av objekt kan överföras mellan 2d- och 3d-vyer.
    Koordinatfiler Linjer utan punkter kan rensas bort och linjer bestående av endast en punkt kan göras till singelpunkter.
    Volymberäkning Fel rättat vid beräkning av utspetsningsvolymer.
2005.05.453 05-05-26   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Terrängmodeller Sammanbindning av trianglar möjlig mellan öar.
    Import/Export, LandXML Hantering av längdtabell/konnektioner.
    Export Leica 1200 (LandXML,DB-X) Felräkning av sektion i sidolinjer rättat.
    Export KOF-format Filen kunde formateras fel. Fixat
    Allmänt Modifierade filer visas i dokumentdialogen.
    Väglinjer, Statistisk acceptanskontroll (SAK) I rapporten redovisas namnen på använda koordinatfiler samt vald referenshöjd.
    Volymberäkning Förbättrad felkontroll. Gäller sektioner där schaktbotten inte ansluter mot modellen i ytterkant.
2005.05.449 05-05-11   Officiell version
    Projekthantering Illustrationerna i dokumentationen till baslinjefunktionerna orto in 2d och fotpunkt 2d var felaktiga i version 448. Åtgärdat.
2005.05.448 05-05-06   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Projekthantering Beskrivning på nytt projekt väljs utifrån sökvägen
    Grafik Baslinje, orto ut 2D ger nu både höjd över baslinje och höjd över baspunkt. Manualen kompletterad med illustrationer.
    Grafik Information om objekt. Koordinatlinjers 2D- och 3D-längd redovisas.
    Kommunikation, Zeiss Problem med konvertering av rådata från Zeiss-avväging fixat.
2005.04.447 05-04-11   Testversion, ej verifierade funktioner kan förekomma
    Koordinatsystem och transformationer. Ny hantering av koordinatsystem i projektinställningen, likadan som i GeoPAD/ROG. Snabbfunktioner för att konvertera gps-koordinater i en llc-fil till lokala koordinater och vice versa (data-menyn). Global transformation har fått ett något enklare interface. Stöd för flera projektioner, Krovak (Tjeckien, Slovakien) och Lambert conf. Conic (Estland, USA etc.).
    Terrängmodeller Ny funktion för att klippa (dela) terrängmodeller.
    Terrängmodeller Ny funktion för att sammanfoga terrängmodeller.
    Grafik, terrängmodeller Det går att snappa på triangelpunkter
    Koordinatsystem och transformationer Förändrade inställningar för att matcha de i GeoPad och GeoROG.
    Koordinatsystem och transformationer Nya enkla funktioner för att transformera mellan lokala koordinater och gps-koordinater.
    Koordinatsystem och transformationer Stöd för nya projektioner. USA, Estland och Tjeckien.
    Volymberäkning Hantering av släntkilar/släntfyllning
    Volymberäkning Hantering av utspetsning och utskiftning
    Volymberäkning Vegetationsavtagning kan anges som alternativ till matjordsavtagning.
    Volymberäkning Ny fil med exempel på uppdelning av överbyggnadsskikt (standard.bup) följer med Geo.
    Import/Export, LandXML Förbättrad hantering av sidolinjer.
    Kommunikation, Leica Förbättrad hantering av sidolinjer.
    Kommunikation, Geodimeter Horisontella längder (label 11) accepteras från program 32.
2005.02.441 05-02-11   Officiell version
    Punktdatabas Den nya modulen för punktdatabas gör det möjligt att koppla Geo mot en generell ODBC-kompatibel databas.
    Allmänt Gränssnittet ändrat till "Office XP/.NET"-utseende.
    GeoROG-kommunikation Det går att överföra filer mellan Geo och GeoROG via nätverkskoppling (TCP/IP).
    Koordinatfiler Redovisning av punktkoder. En ny rapport i Geo visar vilka punktkoder som finns i en viss koordinatfil. (Valet görs i Data-menyn)
    Kommunikation Trimble/Zeiss Vid tömning av avvägningsdata från DiNi och mätning med "Intm"-funktionen kunde bakrikter saknas i lev-filen.
    Volymberäkning Skikt i överbyggnaden gick inte alltid ända ut mot släntkilen. Fixat.
2005.01.438 05-01-24    
    Koordinatfiler Möjlighet att omnumrera punkter (i geo-linjer) efter vilken sektion de ligger i, från en angiven linje. Georog-spårmätningsfunktion.
    Jämförelse av filer Möjlighet att jämföra punkter inom viss tolerans, alternativt också med angiven kod (t.ex. OLP). (en sorts omlottmätningsfunktion)
    3D-grafik Det går att spara terrängmodellsinställningar för 3D-vyer (färger mm).
    3D-grafik Sparar 3d-vyns inställningar (vattennivå, kompass, m.m.)
    Grafisk redigering Bakgrundsbildens inställning är inte längre lokal för varje fönster, utan global för alla fönster.
    Grafisk redigering Vissa grafiska verktyg, t.e.x. Bind ihop och dela linjer, kunde bete sig underligt. Fixat. 
    Väg Profiloffset räknades fel om båda offsetmåtten var på samma sida men inte lika. Fixat.
    Grafik Parallell linje kunde misslyckas om två på varandra följande element hade samma riktning
    Avvägning, inläsning av gsi Tågstart infogades efter varje detaljpunkt med vissa mätfiler. Uppstod i 427. Fixat.
    Tunnel Om man beräknar enbart teoretisk tunnel kunde det skapas oönskade extra punkter i sektionerna. Fixat.
    Volymberäkning Problem att redigera och spara ändringar i överbyggnadsskikt (bup) fixade.
    Volymberäkning Hantering av släntkilar/släntfyllning och utspetsning/utskiftning kan testas. Kontakta SBG om du är intresserad av att hjälpa till med testningen.
2004.11.429 04-11-17    
    Kommunikation, Windows CE-enhet Överföring av bakgrundsbild till GeoPadCE. Kräver GeoPadCE 2004.11.124 eller nyare.
    Kommunikation, Geodimeter CU Dataflödet strypt något vid överföring av vägdata för att undvika problem framför allt med USB/serie-adaptrar.
    Satsmätning Problem kunde uppstå om man mätt i endast en helsats. Fixat.
    Volymberäkning Problem med beräkningsgränser i mbs fixat. Gäller om yttersta punkten i normalsektionen ligger precis utanför beräkningsgränsen.
2004.11.427 04-11-12    
    Import/Export, Trimble/Geodimeter Vid inläsning av gdt-filer kan instrumenthöjden på stationerna bli fel. Detta uppstår om man har valt Geodimeter 600 i kommunikationsdialogen och har en UDS-konfigurering där instrumenthöjden följer direkt efter stationsnamnet. Gäller Geo version 2004.10.424 och 426. Fixat.
    Import/Export, Leica Avvägningståg kunde inte avslutas med en detaljpunktsmätning. Endast bakåt- eller framåmätning fungerade som sista punkt. Fixat.
2004.11.426 04-11-04    
    Volymberäkning Nu går det att ange olika inställningar på vänster respektive höger sida i normalsektionerna. Innebär att yttersläntslutning, yttersläntskoder, berghyllor samt extrapoleringslängder kan ges olika värden på respektive sida.
    Volymberäkning Nu funktion för att döpa om en normalsektion i en mbs. Högerklicka på nsd-filen under Redigering i trädvyn.
    Import/Export, TrimbleDC I vissa gps-datafiler laddades inte geoidmodellen som den skulle. fixat.
    Import/Export, Leica Export av .lin-, .geo- och .trm-data till Leica DB-X (System 1200). Använder Leicas program RoadRunnerAddOn .
    Import/Export, LandXML Massbeskrivning (mbs) och normalsektioner (nsd) kan skapas vid inläsning av linjestruktur med tillhörande sidolinjer från LandXML
    Ritning Vik- och skärmärken visades inte i version 2004.10.424. Fixat.
    Ritning Funktionen för att infoga symboler i en ritning fungerade inte i version 2004.10.424. Fixat.
2004.10.424 04-10-24    
    Allmänt Öppnadialogen listar filer i detaljerad lista med fildatum och filstorlek. I Windows XP sparas vilken inställning man har valt.
    Allmänt Ny genväg för förhandsgranskning av utskrift .
    Allmänt Problem att öppna vissa filer när man har flyttat verktygsraderna fixat. Gäller t.ex. volymberäkningsfiler, mbs.
    Kommunikation, GeoPad/CE Snabbare listning av filer i CE-enheten.
    Kommunikation, GeoPad/CE Geo läser CE-enhetens förinställda rotkatalog för projekten.
    Kommunikation, GeoROG Fjärranslutning för överföring av filer mellan Geo och GeoROG, t.ex. via gsm
    Kommunikation, GeoROG Inställningsfiler kan överföras till Geo.
    Kommunikation, GeoPad/CE, GeoROG Nya genvägar i menyn för anslutning mot GeoPad/GeoROG.
    Import/Export, LandXML Koordinatfiler, terrängmodeller, linjefiler och profiler kan läsas och skrivas till/från LandXML-format. Kräver att Microsoft .NET Framework 1.1 är installerat.
    Import/Export, Leica Konvertering av terrängmodeller från Leica GSI-format till Geo .trm-format.
    Import/Export, Kordab Import av Kordab-filer, .242- och .243-filer kan slås samman till en koordinatfil direkt vid importen.
    Import/Export, Kordab Import av Kordab-filer, typkoder kan konverteras till Geokoder med kodlistan.
    Import/Export, AnPakke Förbättrad import av AnPakke-data till massbeskrivningar, mbs.
    Grafik Stöd för GIF-format i bakgrundsbilder. Även TIF-format med LZW-komprimering.
    Grafik Smartare hantering av snapfunktioner till de grafiska verktygen. Vissa verktyg kringgår snapningen, t.ex. zooma fönster och markera objekt.
    Rapporter Logotypen i rapporter och listor kan ha bitmap-format. Möjliga format: bmp, jpg, pcx, tga, tif, gif, png.
    Väg Ny funktion, Modifiera sektioner (.sec). Användbar för att t.ex. ändra koder eller höjder i en tvärsektionsfil.
    Väg Redigering av linje och profil. Nästa elements startpunkt räknas ut automatiskt om anger riktning och längd på senaste elementet. (Gäller numerisk vy av .lin och .prf).
    Ritning När man skapar nya objekt i ritningar behålls inställningen från det senaste objektet.
    Ritning Möjlighet att spara vilken ritningsstämpel som ska användas som standard i ritningar.
    Ritning Bitmap-format kan användas för logotyperna i ritningsstämplar. Möjliga format: bmp, jpg, pcx, tga, tif, gif, png.
    Terrängmodeller AutoCAD Dwg/Dxf, ytor (3d-faces) kan extraheras direkt till terrängmodeller (.trm).
2004.08.351 04-08-20    
    Kommunikation, Leica Linjefiler som exporteras till gsi-format och sedan tillbaka till .lin-format igen fick radier som var 10ggr för små.
    Väg, statistisk acceptanskontroll Problem att öppna sparade aci-filer fixat.
2004.08.350 04-08-04    
    Koordinatsystem Positiv riktning på koordinataxlarna kan ändras. Påverkar endast presentationen av koordinatvärden.
2004.06.348 04-07-16    
    Kommunikation, Geodimeter 600 Nya UDS-filer, finns i globalkatalogen.
1.uds: Stationsetablering för detaljmätning, endast mätdata. länkar till 11.uds
2.uds: Förbereder för satsmätning med prog 32. Sätter tryck, temp, PPM, operatör etc.
11.uds: Detaljmätning, lagring av mätdata
    Kommunikation, Leica Nya filer till System 1200, finns i globalkatalogen.
Kodlistor:
SBGCTRL: Innehåller SBG:s fria koder. (Styrkoder)
SBG2CTRL: Innehåller SBG:s fria koder, samt kodlistan SBG2.
Exportfilter:
SBG_GSI_Coo_v1.FMT: Exporterar punkter och linjer till GSI-format för Geo.
SBG_GSI_Pol_v1.FMT: Exporterar mätdata till GSI-format för Geo.

Geo-programmet har även anpassats till dessa filter.
    Kommunikation, Leica Ny hantering av Info-poster (72-79) i GSI-filer. Valbart om dessa ska läsas som attribut, specialkod eller anmärkning.
2004.06.347 04-06-11    
    Kommunikation, Leica Export av terrängmodeller till Leica GSI.
2004.04.345 04-04-23    
    Kommunikation, TrimbleDC Gps-data kunde bli fel. uppstod i 341. fixat.
2004.04.344 04-04-21    
    Volymberäkning Tvetydigheter vid redovisning av bergyta. I en del fall kunde arean för bergschakt även inkludera berg som endast behöver avtäckas.
    Volymberäkning Nu kan arean för bergavtäckning redovisas i volymrapporten som komplement till arean för bergschakt.
    Tunnel Nya beräkningsmöjligheter. Nu kan mantelarean för överberg och underberg redovisas. Dessutom kan den överskjutande delen av dessa ytor jämfört med teoretisk yta beräknas.
    Grafik, Hjälppunkter Hjälppunktsfilen heter nu samma sak som projektfilen.
    Kommunikation, TrimbleDC Anpassning av exporterad profil för säkrare inläsning i ACU:n.
    Kommunikation, TrimbleDC Raderade punkter i dc-filen kom med i geo. fixat.
    Kommunikation, TrimbleDC Gps-data. Om dc-filen innehöll fler koordinatinpassningar användes inte bara den sista. fixat.
    Kommunikation, TrimbleDC Gps-data med 3-parametersinpassning blev fel. fixat.
2004.04.342 04-04-06    
    Grafikinställningar Dialogen med listan över filer i det grafiska fönstret fungerade inte i build 341. Fixat.
2004.04.341 04-04-05    
    Kommunikation, GeoROG Överföring av geoidmodeller fixat.
    Export till AutoCAD dwg Texter med flera rader delas nu upp i flera textobjekt i AutoCAD.
    Tvärsektionsritningar Texterna för längder och areor i sektionen har omdisponerats för att ta mindre plats samt bli bättre placerade vid export till AutoCAD dwg.
2004.03.340 04-03-18    
    Väglinjer och mbs Skärning med sidolinje kunde misslyckas om skärningen hamnade mitt på en brytpunkt. Fixat.
    Inmätning Ny funktion. Längdrapport. Beräknar samtliga längder mellan inmätta punkter.
    Volymberäkning Ändringen i build 339 av hanteringen av tvärsektioner med avbrott medförde att även sektioner från volymberäkningen kunde klippas av. Påverkade endast grafiken, inte volymerna. Fixat.
    Kommunikation, Trimble DC Problem att läsa in en linje i ACU:n om profilens längdmätning ligger utanför linjens fixat. Survey Controllern klarar inte att hantera skevningssektioner som ligger före linjestarten.
2004.03.339 04-03-12    
    Volymberäkning I volymrapporten får de enskilda bladen nu olika namn för att undvika problem vid inläsning av filen till MS Excel.
    Tvärsektioner Om man skapar terrängsektioner genom en modell med hål i syntes inte avbrottet i tvärsektionerna. Fixat.
    Tvärsektioner Verktygen för dela linje och sammanbinda linje fungerar även för tvärsektionslinjer.
    Tvärsektioner Det går att styra om det ska vara ett avbrott i en tvärsektionslinje även från en inmatningsvy. Det finns en kryssruta vid varje punkt.
    Tvärsektioner Inpassning av punkter till sektion. Alternativet att inte sortera punkterna i sidled fungerade inte.
    Grafik, Markera/Sammanbind Svårt att hitta lösa punkter som låg ovanpå linjepunkter. Fixat.
    Grafik, Parallella linjer Korrekt hantering av sluten polygon.
    Grafik, Parallella linjer Höjder kunde bli felaktiga. Fixat
    Grafik, Rita polylinje Linjenummer standardval i inmatningsfältet.
    Grafik Programmet varnar om man försöker sätta alla höjder till samma värde i en linje med punktinformationsverktyget.
    Kommunikation, Trimble DC Export av väglinjer till Survey Controllern. Om linjen innehåller dubbla klotoider som följer direkt efter varandra kunde linjeberäkningen i enheten bli fel, beroende på felaktig slutbäring i klotoidelementen i dc-filen. I Trimble Geomatics Office uppstår inte detta problem varför filen kan "tvättas" där vid behov. Fixat.
    Kommunikation, Trimble DC Export av profiler till Survey Controllern. Survey Controllern är mycket känslig för brytningar och kan ge ett felmeddelande om att profilelementen överlappar varandra. Geo skriver nu extra punkter vid behov i dc-profilen.
    Kommunikation, Geodat 600 Program 32, möjlighet att ange att administrativ data (tryck, temp, operatör etc) ligger före stationspunkten.
2004.02.338 04-02-10    
    Ritningar Problem med att visa sidvyer i sektions- och profilritningar fixat. Gäller endast build 337.
2004.02.337 04-02-06    
    Ritning Visning och utskrift av ritning nu möjlig med bakgrundsbild.
    Terrängmodell Borttagande av samtliga trianglar kring en punkt i modellen kunde medföra fel i modellen. Fixat.
2004.01.336 04-01-27    
    Installation Ny version på installationen. Löser problem med den svenska webbinstallationen som installerade en engelsk version.
2004.01.335 04-01-22    
    Installation Om drivrutinerna för hårdvarulåset är installerade sedan tidigare krävs inte längre administratörsrättigheter för att uppdatera Geo.
    Kommunikation, TrimbleDC Anpassat för att läsa in även gamla version 4-filer. Används av vissa Sokkia-instrument
    Kommunikation, TrimbleDC Koordinatsystem med "Latitude of origin" annan än noll hanterades inte korrekt.
    Satsmätning Val om reducering till 0 av första objektet skall utföras.
    Statistisk acceptanskontroll Vid slumpning av mätpunkter vid minskat kontrollbehov kunde antalet punkter bli för få.
2003.12.333 03-12-16    
    Grafisk tolkning Nytt grafiskt verktyg för MK-inpassning av bågar och linjer.
    Tunnel Felaktig beräkning av teoretisk tunneltvärsnittsarea fixad. Gäller build 329-332.
    Tunnel Nu går det att volymberäkna tbs med endast teoretisk tunnel.
2003.11.332 03-11-21    
    Höjdnätsutjämning Rapportering av flermätta observationer.
    Höjdnätsutjämning Tydligare angivelse av a priori-standardavvikelser.
    Grafik, kopiera till aktivt dokument Bättre hantering av punkter/element.
    3d-grafik Problem att markera enstaka koordinatpunkter i 3d-vyn fixat.
    Kommunikation, Trimble Stöd för överföring av terrängmodeller till Trimbles TTM-format.
    Kommunikation, TrimbleDC Vissa filer kunde inte läsas in. fixat.
    Kommunikation, TrimbleDC Felaktig höjd på basstation fixad.
    Tunnel Förbättrad hantering av på- och avloggning av modulen vid körning via nätverkslås.
2003.11.330 03-11-05    
    Kommunikation, Windows CE-enhet Fildatum sätts till samma som originalfilen vid överföring
    Profildokument Möjligt att redigera om ett element skall knytas med en linje till nästa.
    Profildokument "Gluggar" i pro- och tpd- dokument ritades felaktigt i grafikfönstret. fixat.
    3d-grafik Precisionsproblem vid 3d-visning av filer där koordinaterna har många siffror fixat.
    Volymberäkning Nya normalsektioner kunde endast skapas i projektets rotkatalog.
    Volymberäkning Problem med beräkning av terrasslinjen fixat (detta gäller endast version 329).
2003.10.329 03-10-30    
    Arkivering Nya funktioner för att skapa och öppna arkiv i zip-format direkt från Geo. Kan även skickas direkt till e-postmottagare.
Läs mer...
    Volymberäkning/Tunnelberäkning Ny funktion, Visualisering. Skapar 3d-vyer med färgsatta ytor för olika objekt.
Läs mer...
    Volymberäkning Ny stoppfunktion för element i normalsektioner. Stopp 'mot linje och centrumprofil'. Elementet ansluter mot kantlinje i sida men mot centrumlinjen i höjd.
    Tunnel Utskrift av teoretisk tunnel från numerisk vy fixad.
    Tvärsektioner Inpassning av punkter till sektion. Möjlighet att inte sortera i sidled (d.v.s. att behålla inmätningsordningen).
    Koordinathantering Ny funktion skapar längdmätningsrapport med lutande längder mellan punkter i en koordinatfil.
    Import/Export Borrning. Export av linjekoordinater till Tamrock-format.
    Inmätning Sekvensmätning. Konverteringen av sekvenser sker nu efter koordinatberäkning. Inmätning med Geodimeter kan göras som förut. Dessutom stöds nu sekvensmätning för alla instrument där attribut kan anges i fält.
    Grafik, AutoCAD Dwg Vid extrahering av data till koordinatfil sätts punktkoden enligt lager i dwg-filen.
    Väglinjer Funktionen 'Sektioner utmed linje' satte inte specialkoden CF för skevning korrekt.
    Väglinjer Ny funktion omräknar längdmätningen i en linje baserat på elementlängderna.
    Väglinjer Funktionen för att reversera en väglinje inlagd i menyn.
    Profiler Grafisk kopiering från terrängprofil till teoretisk profil fungerade inte.
2003.09.325 03-10-10    
    Koordinatfiler. Ortogonal transformation 3D Bugg fixad.
    Volymberäkning Interpolering av överbyggnadstjocklek sker nu även för element som går mot linje.
    Grafik. Mätverktyg och baslinje. Redovisning av lutning i procent.
2003.09.324 03-09-30    
    Grafik, AutoCAD Dwg Justerade texterhöjder i dwg-filer.
    Grafik Korrigerade textstorlekar i grafik och ritning. I de senaste två versionerna var storleken aningen större. Återställt
2003.09.323 03-09-29    
    Linjekodning vid mätning med Leica Justeringar i hanteringen av linjekodningstyp 1. (linjenr från kod 7, och punktnummer oföändrat från instrumentet).
    Volymberäkning, model mot modell Fel i beräkningen i build 322 fixat.
    Export till AutoCAD Dwg Förbättrad visning om eventuellt saknad information angående den utförda konverteringen.
    Kommunikation, GeoROG Associerade filer vid överföring av tbs- mbs- och lin-filer var buggigt. fixat.
    Kommunikation, TrimbleDC Stöd för attribut på koordinater och inmätningar.
2003.09.322 03-09-23    
    Kommunikation, TrimbleDC Felaktig beräkning av atmosfärskorrektion i DC version 10.7. Fixat
    Import av AutoKa-PC Mer tolerant inläsning av filer med annorlunda struktur på filhuvudet.
    Terrängmodeller Problem att triangulera flera koordinatfiler samtidigt fixat.
    Grafik Bättre uppdatering av profilgrafik vid redigering.
2003.09.320 03-09-17    
    Volymberäkning/Tunnel Filer som ingår i en mbs eller tbs behöver inte ligga i samma filkatalog.
    Tunnel Ny funktion, 'Inpassning av punkter till tunnelsektion' (jfr Tunneltakymetrering).
    Kommunikation, Gdm 600 Delay inlagt efter att varje punkt är skickad, för att förhindra time out i seriekommunikationen.
    Kommunikation, GeoPadCE/GeoROG Vid överföring av tbs- mbs- och lin-filer kommer en fråga om associerade filer skall föras över automatiskt.
    Import Anpakke Fler valmöjligheter vid skapande av skevningsfil.
2003.07.318 03-07-29    
    Kommunikation, TrimbleDC Inläsning anpassad till nya dataposter i version 10.7.
    Höjdnätsutjämning Möjlighet att summera tåg över flyttpunkter.
    Inmätning, satsmätning Fungerade ej med höjdifferenser istället för vertikalvinklar.
2003.07.317 03-07-07    
    Kommunikation, GeoPad/GeoROG Nytt verktyg skickar ut GPS-koordinater på porten genom att man pekar på skärmen. Kan användas för att testa t.ex. mbs-filer i GeoROG eller GeoPad innan användning i fält.
    Grafik Verkyget för att sammanbinda linjer kunde tappa låsning eller låsa på fel objekt.
2003.06.315 03-06-23    
    Inmätning, beräkning Bugg i specialkod R3 åtgärdad.
    Inmätning, korrektion av mätdata Estländsk projektionskorrektion kompletterad med höjdreducering och bågkorrektion.
    Grafik, profil Förbättrade redigeringsmöjligheter för terrängprofiler (pro/tpd). Både grafiskt och numeriskt. Numerisk utskrift fixad.
    Grafik, profil Terrängprofiler kan färgkodas både enligt sidomått och lager. Gäller även symboler och linjetyper.
    Grafik, profil Terrängprofiler kan kopieras grafiskt till teoretisk profil (prf).
    Grafik, profil Terrängprofiler kan skapas från tvärsektioner (sec), samtliga tvärsektionslager (jord, berg, schaktbotten etc.) kan överföras till profilen.
    Grafik, tvärsektioner Punkter i tvärsektionen kan flyttas grafiskt.
    Ritning, tvärsektioner Importerade tvärsektioner ritades inte ut i grafiken.
    AutoCAD Dwg Data som extraheras till koordinater kan transformeras direkt.
    Volymberäkning Element med kombinationen 'mot terrass' och överbyggnadstyp 'okänd' kunde inte alltid skapas. Fixat.
    Volymberäkning Element med 'bryt vid' markerades inte i grafiken.
    Kommunikation, TrimbleDC Överföring av väglinjedata (linje, profil, skevning, tvärsektioner) till/från Trimble DC.
    Kommunikation, Leica Möjlighet att skriva tvärsektioner (sec) till gsi-formatet.
    Extrakt med polygon Problem att extrahera ur fil med radier fixat.
2003.05.313 03-05-26    
    Inmätning, fri station Bakobjekt behöver inte vara samlade längst upp i filen.
    Grafik Nya snap-verktyg. 'Vinkelrätt', 'Mot' och 'Tangentpunkt'.
    Kommunikation, Leica Hantering av skevning >= 10% fixat i sta- och crs-filer vid överföring till gsi.
    Kommunikation, TrimbleDC Överföring av GPS-data från Trimble DC. Kontakta SBG för instruktioner.
    Kommunikation, TrimbleDC Diverse justeringar av vägöverföring.
    Kommunikation, TrimbleDC Anpassning för Trimble Survey Controller v7.50 eller senare.
    Tvärsektioner Möjlighet att visa tvärsektioners profilhöjd och differens mot denna för punkter i sektionen.
    Volymberäkning Beräkning av matjordsavtagning kunde fortsätta förbi eventuell gränspolygon.
2003.05.311 03-05-14    
    Kommunikation, GeoDos Väglinjer fördes inte över korrekt. Uppstod i 2003.
2003.05.310 03-05-12    
    Grafik Vinkelspetsar kan ritas ut för teoretiska profiler (prf).
    Grafik En del linjer som via kodlistan kopplats till en linjetyp ritades inte rätt i grafiken.
    Sektionsberäkning I funktionen 'sektioner utmed linje' kan kod anges för de punkter som ska beräknas.
    Sektionsberäkning Funktionen 'sektioner utmed linje' är utökad så att eventuell 'profiloffset' genererar extra punkter vid beräkningen.
    Utsättning av sektioner Nu kan man beräkna släntskiva även vid släntfot genom att ange ett negativt värde för sidomåttet.
    Kommunikation Överföring av tvärsektioner till Trimble DC. Kontakta SBG för instruktioner.
2003.05.309 03-05-02    
    Kommunikation Överföring av linje,profil och skevning till/från Trimble DC. Kontakta SBG för instruktioner.
    Nätutjämning Elastisk anslutning fungerade inte. Uppstod i 2003.03.06.
    Kommunikation, Geodimeter Inläsning anpassad till Program 32.
    Satsmätning Bättre hantering av stationer med icke satsmätt data.
    AutoCAD Dwg Hantering av MTEXT-objekt (textobjekt med flera rader text).
    Volymberäkning Ytan för generell matjordsavtagning rapporterades som hela jordytan i version 306-308.
    Grafik Möjlighet att skapa slutna polygoner med verktyget 'sammanbind linjer'.
    Grafik Linjer som via kodlistan kopplats till en kod utan linjetyp (dvs. en kod främst avsedd för punkter) syntes inte grafiskt.
2003.04.308 03-04-24    
    Volymberäkning Beräkning av volymer över/under enhetshöjd. Fixat fel i beräkningen (kunde ge negativa värden). Gäller endast version 306-307.
    Grafik Inmatning av koordinater i samband med grafiska verktyg i profilvy fungerade inte. Fixat.
2003.04.307 03-04-22    
    Volymberäkning Generell matjordsavtagning i samband med bergskärning över jord fungerande inte. Fixat
    Nätutjämning, höjd Problem att växla observationer av/på fixat.
    Grafik Snabbare utritning när man kör med linjetyper via kodlistan.
2003.03.306 03-04-10    
    Volymberäkning Ny funktion införd, 'skapa rapport med ortogonala punkter'. Ersätter de gamla funktionerna 'Vägverksrapport', 'punktvisa höjder' och 'punktvisa lutningar'.
    Volymberäkning Hantering av överbyggnadsskikt förbättrat. Skikttjocklekarna sparas i en lokal fil som hör till mbs-filen.
    Volymberäkning Hantering av gränspolygoner fixat. Både .geo- och .pxy-format.
    Volymberäkning Obegränsat antal gränspolygoner för matjordsavtagning kan användas i en och samma sektion.
    Volymberäkning Området för generell matjordsavtagning begränsas nu lika med den teoretiska ytan.
    Nätutjämning, plan Bättre hantering av stora koordinater.
    Satsmätning Prismakonstanten kom inte med. Fixat.
    Inmätning Möjlighet att välja när generering av linjer från punktnummer skall ske.
    Inmätning Stationsdata kunde inte redigeras för vissa fria stationer. Fixat.
    Inmätning Funktionen modifiera inmätningar fungerade inte på anmärkningsfältet. Fixat.
2003.03.304 03-03-13    
    Projektionskorrektion av mätdata Anpassning till Estländsk projektion.
    Kommunikation, Leica Prismakonstanten för varje mätning sparas i plm-filen.
    Grafik Koordinatkryssen ritades med samma pennbredd som sista koordinatfilen i en ritning.
2003.03.303 03-03-03    
    Kommunikation Överföring av mätdata från och koordinater till/från Trimble DC. Fler format kommer senare.
    Transformation Ny inställning för att spara parameterfiler i projektkatalogen.
    Inmätning, koordinatberäkning Möjlighet att välja bort rapporten.
    Kommunikation, Geodimeter Komma i punkt/linjenumrering fungerade inte. Fixat.
    Modifiera inmätningar Numeriska operationer fungerade inte. Fixat.
    Volymberäkning Nu går det att stega igenom massberäkningen utan att ha tillgång till verkliga modeller. De teoretiska modellvärdena kan användas istället.
    Volymberäkning Nygammal funktion införd, 'Infoga normalsektion'.
    Volymberäkning Sidolinjers läge visas i sektionsgrafiken.
    Volymberäkning Förbättrad redigering av normalsektion i teoretiskt läge ('förhandsgranska normalsektion'). Sidomåtten för kantlinjer kan nu redigeras i egenskapsdialogen.
    Volymberäkning Kopiering av normalsektion gav dubbla element. Fixat
    Grafik Utskrift och förhandsgranskning av sektioner och profiler direkt från grafikfönstret fixat (tidigare var man tvungen att skapa en ritning först).
2003.02.300 03-02-10    
    Tunnel Nya tunnelmodulen klar.
    Inmätning Nytt inmätningsformat, plm.
    Inmätning Hantering av punkter och linjer utan speciell numrering.
    Inmätning Inmatning av valfria attribut i fält, valfria attribut i plm-filer.
    Inmätning Skattning av instrumentprecision vid reducering av satsmätt data.
    Inmätning Ny funktion, modifiera inmätningar, för sökning och modifiering i hela filen.
    Inmätning Förbättrade inställningsmöjligheter i grafikfönstret.
    Inmätning Tydligare hantering av enheter för tryck, temp, tid och datum.
    Inmätning/Grafik Punkter vars höjdinformation inte ska användas vid skapande av terrängmodell kan ges en minuskod.
    Grafisk tolkning Nu måste man bekräfta att man vill radera hjälplagret.
    Grafik Rullgardinslistan med filer i grafiska fönstret kan visa längre filnamn.
    Grafik Tydligare lista med linjestilar.
    Export till AutoCAD Mjuka nivåkurvor följer med när man sparar som AutoCAD-fil.
    Volymberäkning Problem att ändra jord- och berglagren i förhandsgranskning av normalsektion fixat.
    Volymberäkning Möjlighet att lägga in berghylla via normalsektionsinställningarna. Kan även ges en kod, för t.ex. beräkning av area för bergavtäckning.
    Volymberäkning Beräkning av plana areor i sektionsfiler och volymberäkning, nu går det även att räkna horisontella ytor.
    Väg Statistisk acceptanskontroll, bristande slumpmässighet vid genering av mätpunkter åtgärdat.
    Allmänt Anpassning till Vägverkets Rithandbok, version 2.0.
    Allmänt Färgkodning av data i utmatningsfönstret för lättare avläsning.
    Allmänt Möjligt att välja senast använda filer samt projektträdets filer i fildialogen (öppna/spara).
    Allmänt Möjligt att välja projektträdets filer via högerklick i filinmatningsfält.
    Allmänt Listan med filtyper längre.
    GeoROG-kommunikation Möjligt att ändra portinställningar direkt i överföringsdialogen.
    GeoROG-kommunikation Möjligt att från Geo uppgradera operativsystem och programversion i GeoROG-enheten.
12.0.249 03-01-08    
    Volymberäkning Elementkoder visas även i mbs-trädet.
    Volymberäkning Samtliga noder märks nu upp för element av typen 'följ lager'.
    Volymberäkning Element 'följ lager' och stopp 'mot profil' fungerade inte.
    Volymberäkning Det gick inte att välj bort överbyggnadstypen om man en gång hade valt en.
    Volymberäkning Uppgifterna om fyllning följde inte med till utdatafilen (.sec) efter volymberäkning.
    Kommunikation, Leica RoadPlus Vid överföring av skevning till kortet kunde sektionerna få namn med mellanslag, vilket inte stöds i instrumenetet.
12.0.248 02-12-18    
    Kommunikation, Geodimeter/Trimble Problem att tömma data från enheten åtgärdat.
12.0.247 02-12-17    
    Kommunikation, Leica RoadPlus Vid överföring av skevning till kortet hanteras eventuell offset från profilen.
12.0.246 02-12-12    
    Volymberäkning, modell mot modell Om filen för hjälplagret hade skadats kunde detta hindra beräkningen.
    Allmänt I version 12.0.245 uppstod ett fel vid redigering av polygontåg och nätutjämningar. Fixat.
12.0.245 02-12-09    
    Ritningar Problem att ändra inställningar som påverkar antalet ritningsblad fixat. Främst gäller detta Windows 98.
    Kartbas Problem med överföring med begränsningspolygon fixat.
    Ta bort dublettpunkter Fel punkter togs bort.
12.0.244 02-12-02    
    Textimport av LatLong Nytt format infört, DDMMSS.SSSS.
    Ta bort dublettpunkter Felaktig hantering om man ville behålla den andra punkten.
    Kommunikation, Leica Problem att överföra normalsektioner till Leicas PCMCIA-kort fixat.
    Rapporter När man sparade en ny rapport fanns inte filnamnet med på utskrifter om man inte stängde filen och öppnade den på nytt.
    Volymberäkning Elementtypen 'skevning' vänder automatiskt värdet om man anger att värdet ska hämtas från motstående sida, dvs. om man anger att man på höger sida vill hämta huvudlinjens vänstra skevningsvärde kommer detta värde att teckenändras. Detta för att man ska kunna fortsätta med en viss skevning förbi mittlinjen utan att ändra i skevningsfilen.
    Ritning När man skapade ritning från mall ändrades teckensnittens beskrivande namn felaktigt.
    Grafik Fel rättat i samband med verktyget 'rita linje' och samtidig numerisk redigering.
    Grafik Fel i samband med Undo/Ångra i flera steg rättat.
12.0.241 02-11-07    
    Realtidsmätning Möjlighet att ett minavstånd mellan loggade punkter.
    Ritning Möjlighet att skriva ut samtliga sidor i en ritning.
    Ritning Funktion för att numrera sidorna i en ritning införd.
12.0.240 02-10-31    
    Grafik, koordinatfiler Förbättrad inklistring av cirkelbågar från hjälplagret.
    Terrängmodeller Möjlighet att dela upp brytlinjer i fler delar med en viss maxlängd vid skapande av modell infört.
    Terrängmodeller Möjlighet att dela upp cirkelbågar i flera raklinjesegment med en viss tolerans vid skapande av modell infört.
    Terrängmodeller Problem med vissa geometrier vid skapande av modell löst.
    Väg Sektioner utmed linje, ställbart om linjens elementpunkter ska inkluderas i beräkningen..
    Väg, Statistisk acceptanskontroll Anpassning av Statistisk acceptanskontroll enligt ATB Väg 2002.
    Väg, Statistisk acceptanskontroll Det gick inte att begränsa ett objekt till ena sidan om huvudlinjen.
    Volymberäkning Skikttjocklekar för överbyggnadslagren hämtades alltid från första överbyggnadsdelen i sektionscentrum.
    Profilritning Det gick inte att förändra höjdreferensen om inte horisontallinjen fanns tillgänglig.
12.0.238 02-10-09    
    Volymberäkning Normalsektionselement med stopp 'mot terrass' knöts inte alltid ända ner till terrassen i jordskärning.
12.0.237 02-10-08    
    Kommunikation Kommunikation med CE-enhet, inställningar fungerade inte.
12.0.236 02-10-08    
    Kommunikation Kommunikation med CE-enhet via ActiveSync anpassad till GeoPad Ver 4.
    Numerisk redigering Möjlighet att infoga en ny post utan att samtidigt klistra in data.
    Numerisk redigering Matematiska operationer på textfält (t.ex. division av punktnummer) ger antal decimaler enligt inställningarna.
    Grafik När muspekaren låses mot ett snap-läge låses även de rullande koordinaterna i fönstret mot samma punkt. Underlättar t.ex. att kontrollera sektion/sidomått för en punkt.
    Extrahera punker längs linje. Förändrad hantering av multipla destinationsfiler och intervall.
    Koordinater i vissa numeriska vyer Om någon annan ordning än (XYZ) valts blev kolumnrubriken fel i vissa inbäddade vyer.
    Koordinatfiler Ny funktion för att skapa en längdrapport för linjer.
    Utskrift Möjlighet att välja bort användarnamn i sidfot.
    Koordinater, radera dublettpunkter Möjlighet att sätta en tolerans i plan respektive höjd.
    Terrängmodeller Om dublettpunkter hittas när man skapar modell markeras dessa med TRM_DUP i hjälplagret.
    Väg, Statistisk acceptanskontroll Initieringen av objekt i remissversionen av SAK kunde hänga sig när man angav nya mätområden.
12.0.235 02-09-30    
    Terrängmodeller Hantering av rutnätsmodeller (gdm). Funktioner: skapa från trm, visa i 3d, volymberäkning samt överföring till/från GeoROG.
12.0.234 02-09-26    
    Grafik Extrahering av data från AutoCAD-fil, om man valde att konvertera attribut kunde dessa knytas fel om inte alla lager valdes vid konverteringen. Fixat
12.0.233 02-09-25    
    Sektioner Ny funktion, beräkning av profil ur tvärsektionsdata.
    Profiler Nya funktioner, horisontell och lutande längdberäkning av profil samt areaberäkning under densamma.
    Ritning Översiktsbild, ritningsramens läge visades inte. Fixat.
12.0.231 02-09-09    
    Kommunikation, Sokkia Kodtexten från instrumentet skrivs nu både i kod- och anmärkningsfältet i Geo.
    Grafik När ett grafikfönster med en redigerad lin-fil stängdes fick man ingen fråga om man ville spara. Fixat.
    Nätutjämning i plan och höjd Kända punkter som avmarkerats i den numeriska vyn för att inte användas användes ändå för beräkning av approximativa koordinater, vilket kunde leda till att beräkningen misslyckades. Fixat.
12.0.230 02-09-02    
    Symboler och linjetyper Redigering av symboler och linjetyper i .sym- och .glt-filer fixat.
    Grafik Fel vid sammanbindning av linjer fixat. Felet gav meddelandet "Runtime Error, Pure virtual function call".
    Nätutjämning i höjd Kända punkter som avmarkerats i den numeriska vyn för att inte användas kom ändå med som kända i rapporten. Fixat.
    Väg, Statistisk acceptanskontroll Felaktiga texter i rapporterna åtgärdade. Även fel rapportering av kriterier för förstärkningslager.
    Ritningar, utskrifter I Windows 98/ME kunde det uppstå ett fel efter utskrift av en ritning.
12.0.228 02-08-12    
    Kommunikation, GeoROG V6 Problem med filöverföring fixat (mellan version 12.0.224 och 227).
12.0.227 02-07-25    
    Skapa skevning från koordinater Problem i vissa fall orsakade odefinierade lutningar (-.1#INF). Fixat.
12.0.226 02-07-23    
    Transformation En lista i dialogen som visar vilka filer som transformerats.
    Transformation Kontroll av dublettpunkter i till- och frånfil.
    Kommunikation, Geodat Överföring av skevningfiler till instrumentet, anpassat för program 39 (Väglinje 3D). Även förbättrade namnförslag för P39, (#1, #2).
    Kommunikation, Geodat Vid överföring av linjer som inleds eller avslutas med en kurva sker automatiskt tillägg av extra hjälpelement eftersom instrumentet inte accepterar denna konstruktion.
    Volymberäkning Ny funktion, areaberäkning av ytor i .mbs- eller .sec-filer. Kan t.ex. användas för beräkning av släntareor eller asfaltsytor.
    Grafiska verktyg Ny funktion, rotera markerade objekt.
    Grafik, nivåkurvor Ny funktion, Möjlighet att rita mjuka nivåkurvor med splines.
    Grafik Ny funktion. Varje grafiskt fönster kan ha en aktiv linjereferens i form av en .lin-fil. Används bl.a. för rullande visning av sektion- och sidomåttskoordinater samt visning av koordinatfiler i tvärsnitt.
    Grafik Kopiering av punkter och linjer till aktiv koordinatfil, möjlighet att välja automatisk uppräkning av punkt- och linjenummer.
    Grafik, ritning Om man hade ställt om till svart bakgrund i grafikfönster syntes inte vissa linjer på papperssidan i ritningar (gäller endast version 12.0.224).
    Grafik, ritning Symbolfilen sbg2.sym kompletterad med norrpilar samt jord- och bergssymbol från sbg.sym.
12.0.224 02-07-04    
    Volymberäkning Möjlighet att sätta kod för yttersläntslutning i fyllning.
    Volymberäkning Möjlighet att välja fil med överbyggnadstyper (annan än default.bup).
    Utskrift Om loggan valdes bort skrevs den ut ändå, över fritexten. Fixat.
    Koordinatsystem Standardkatalog för *.csd och *.tpf är bytt till globalkatalogen..
    Kommunikation, GeoPad Nu går det att föra över *.gtr, *.csd och *.tpf åt båda hållen.
12.0.223 02-06-24    
    Terrängmodeller Ny rapport vid beräkning av modell mot modell. Löser även tidigare problem att visa rapporten på en del datorer.
    Volymberäkning Fel vid redigering i egenskapsdialogen fixat (uppstod i version 12.0.219).
12.0.222 02-06-17    
    Volymberäkning Problem med höjden i element 'mot LinPrf' fixat.
12.0.221 02-06-10    
    Polygontåg Om man ändrat visningsordning på koordinataxlarna (normalt XYZ) så fördelades slutningsfelet fel. Fixat.
12.0.220 02-06-07    
    Bind ihop linjer Problem kunde uppstå om man bytte aktiv fil och/eller ångrade/gjorde om medan man knöt ihop en linje. Fixat.
    Kommunikation Geodat för få decimaler skrevs vid överföring av profillutning. Fixat.
12.0.219 02-06-04    
    Extrahera sektioner Val infört om man vill sortera punkterna sidomåttsvis inom varje sektion.
    Skapa skevningsfil från koordinater Nu kan sidopunkterna ligga utanför linjens ändpunkter. Dom närmaste kommer då användas för att interpolera fram skevningen i ändpunkterna
    Linjeberäkning, höjder När en profil kontrolleras kan det pga avrundning bli ett glapp på 0,0001 mellan elementen. Om en punkt skulle beräknas i detta glapp fick en ingen höjd. Fixat.
    Symboler, .sym-filer Redigering av symbolernas attribut (punktnummer, höjd eller kod) fixat. Kopiering och radering av symboler möjligt.
    Textimport, lat-longkoordinater 12.34567 tolkas nu som 12º34'56.7" eller 12º34.567' om någon av dessa visningstyper valts i inställningarna.
    Kommunikation, HP48 Decimaler på sekunder i vinkel togs inte med.
12.0.218 02-05-24    
    Kommunikation, Sokkia Felaktig filändelse sattas på rådatafilen vid överföring.
12.0.217 02-05-08    
    Kommunikation, Geodat Förbättrad hantering av profilelement (startlutning) vid överföring till instrument.
    Korrektion av mätdata Problem med projektionskorrektion och höjdmätning löst.
12.0.215 02-04-23    
    Sektionsgrafik Snabbtangenter för stegning mellan sektioner.
    Koordinatredigering Grafisk radering av linjer fungerade inte om man samtidigt hade öppnat en numerisk vy med linjeträdet oexpanderat. Fixat.
    Orientering av bakgrundsbild och attributvy Bilden zoomades inte till gränser. Fixat.
    Baslinjeverktyg Nu interpoleras höjden på den nya punkten längs baslinjen vid Orto in 2D.
    Kommunikation Geopad Port COM3 eller högre kunde inte väljas.
    SAK Fel slutsats drogs vid slumpning av punkter med gamla metoden.
12.0.214 02-04-11    
    Extrahera punkter med polygon Kunde bli fel om den extraherade punkten hade samma X-koordinat som någon av noderna i polygonen. Fixat.
    Koordinater Ny funktion infogar linjeseparatorer (t.ex. -1 i specialkod) för smidigare överföring av pxy-filer till t.ex. POINT.
    Grafik Separata val av skalor för symboler i planvyer och i tvärsektionsvyer.
    Grafik Export till AutoCAD dwg, möjlighet att sätta breddfaktorn för texter.
    Grafik Export av koordinater till AutoCAD dwg, möjlighet att sätta 2d-överföring av punkter.
    Grafik Export av ritning till AutoCAD dwg, max antal mviews utökat fråm 16 till 64.
    Ritningar Profilritning, alternativet 'centrera blad' fungerade inte som det skulle.
12.0.212 02-03-14    
    Polär utsättning Station och bakobjekt blev fel i rapprorten om man hade mer än en station. Fixat.
    Volymberäkning Elementriktning 'mot profil' fungerade inte om det inte fanns en horisontallinje för den aktuella kantlinjen.
    Kommunikation, Leica Vid överföring av 2D-punkter till kortet skrevs NON för Z-koordinaten, nu skrivs den inte alls.
12.0.211 02-03-11    
    Rapporter Skapandedatum i övre högra hörnet av rapporten.
    Rapporter Möjlighet att spara rapporter som Microsoft Excel-filer. (Arkiv/Spara som)
    Inmatningsvyer Möjlighet att spara vy som Microsoft Excel-ark. (Vyer/Spara vy som/Ms Excel-fil)
    Export till AutoKa-PC Möjlighet att för 'område' välja att föra över linjenummer.
    Import av Kordab-filer Linjenummer sätts från linjetypkod vid import av .242-filer.
    Profilritning Symboler för t.ex berg i terrängprofiler ritades inte ut i rätt orientering. Fixat.
    Verktygsrader Verktygsrader som flyttats från ursprungsläget kunde fortfarande skapa problem, bl.a. med att öppna numeriska koordinatfönster. Fixat.
    Kodlistor Problem att spara en kodlista med ett nytt namn. Fixat.
12.0.208 02-02-20    
    Modell mot modell Uppsnabbad beräkning.
    Volymberäkning Bergmängden mellan en sektion med bergskärning och en sektion där berg saknas helt redovisades inte i rapporten.
    Sök och ändra Problem med kolumnordningen om den ändrats till något annat än standardinställningar. Fixat.
    Grafik Nytt "listigare" val av vilken fil som sätts aktiv när aktiv fil eller hjälplagret stängs.
    Grafik Markerade objekt avmarkerades inte vid byte av aktiv fil. Fixat.
12.0.207 02-02-13    
    Verktygsrader Verktygsrader som flyttats från ursprungsläget kunde skapa problem, bl.a. med att öppna numeriska koordinatfönster. Fixat.
    Grafik, terrängmodeller Om inte punktmarkeringar ritades fungerade inte alla terrängsmodellsverktyg. Fixat.
    Höjdkorrektion Togs ej med när bakobjekt redovisades, dock beräknades nypunkter korrekt.
    Numeriska vyer Kan nu sparas som text med fältavskiljare, se menyn vyer.
    Baslinje, fotpunkt Ny funktion, Fotpunkt 2D, XY beräknas längs planlinje, Z längs lutande. Den ursprungliga metoden som räknar XYZ ortogonalt mot lutande baslinje är omdöpt till Fotpunkt 3D för förtydligande.
    Linjefunktioner Nu går det att skapa paralleller till klotoider, klotoiden ersätts av cirkelbågar.
    Kommunikation, Zeiss Konverteringen av avvägningsdata hanterade inte alfanumeriska tecken i punktnummer.
12.0.206 02-01-31    
    Export till Kordab Översättning till Banverkets linjetyper fungerade inte om punktkoden var mindre än tre tecken. Fixat.
    Grafik, skapa linje och profil från linje Fel i längdmätningen om linjen innehöll radier korrigerat.
    Extrahera punkter Gränspolygon kan användas istället för filter.
    Koordinatberäkning Piképunkter sparas i resultatfilen.
    Grafik Linjetyp går att ställa för linje- och profilfiler.
    Profilritning Streckade linjer i formuläret visades heldragna vid utskift.
    Grafik, verktyg Lättare att hitta önskad punkt med 'snäpp mot linjeslut'.
    Grafik, verktyg 'Snäpp mot punkt/nod' går numera endast mot lösa punkter.
    Volymberäkning Spara beräknade tvärsektioner fungerade inte om det fanns överbyggnad satt till 'okänd'.
12.0.205 02-01-28    
    Geo Nya system-dll:er. Om Geo är installerat på en nätverksenhet måste klientmaskinen uppdateras.
    Grafik, verktyg Infoga punkter efter nod: Höjden blev fel i cirkelbågar. Fixat.
    Export KF85 Skrivna linjer kunde inte tolkas av vissa program. Fixat.
    Volymberäkning I volymrapporten indikeras sektioner som inte är beräkningsbara med frågetecken.
    Volymberäkning Funktionen 'kontroll av volymberäkning' utökad.
    Ritning Profilritning med höjdskala 1:1 fungerade inte.
    Grafik Symbolnamn med å,ä,ö ritades inte ut. Detta kunde även stoppa konvertering till dwg.
12.0.200 02-01-10    
    Fri station, mk-metoden Om något bakobjekt var mycket fel (storleksordning fel land eller fel planet..) hjälpte det inte att bocka av mätningar och räkna om. Fixat.
    Geoidkorrektion Ny modell SWEN01L inlagd.
    Global transformation Ny gtr-fil för transformation mellan Sweref 99 och RT 90.
    Kommunikation, Geotronics/Trimble Nu sparas även koordinater i sec-filen vid inläsning av data från program 39.
    Kodlistor Nya kodlistor (sbg2.cod och sbg2z.cod), med koder enligt Vägverkets rithandbok (Publ. 2000:5B).
    Symboler/linjetyper Ny symbolfil (sbg2.sym) och linjetypsfil (sbg2.glt) anpassade för de nya kodlistorna.
    AutoCAD-templates Nya AutoCAD-templates (grundritningar i dwt-format) som är anpassade till de nya kodlistorna för export till AutoCAD.
I hjälpfilen finns en beskrivning av hur dessa filer används.
    Inmätning Hantering av Sekvensmätning med Geodimeter, för effektivare inmätning av längsgående linjer.
    Sektioner Ökad precision på koordinater i sec-formatet.
    Volymberäkning När man kopierade in nya normalsektioner i ett mbs-dokument var man tvungen att göra någon förändring för att kunna spara normalsektionerna.
12.0.198 01-12-19    
    Extrahera sektioner Fixat miss i insorteringen av punkter i sektioner, om två punkter har samma sidomått behåller dom sin gamla ordning.
    Grafik Lagt till kortkommandon för att visa egenskaper, snapfunktioner, byta vytyp.
    Grafik, mätverktyg Lagt till redovisning av brytvinkel från föregående sträcka.
    Ritning, nivåkurvor Nytt verktyg för att höjdbesiffra nivåkurvor.
    Kommunikation, Geodat Startlutning för profilelement (label 44) borttaget igen vid överföring till instrument.
12.0.197 01-12-13    
    Transformation Programmet klarade inte filer som inte låg i projektkatalogen. Fixat.
    Grafik, symboler Separata skalfaktorer för olika ritningsskalor kan ställas in.
    Terrängmodeller, differensmodeller Lagt in diverse varningar och kontroller. Problematiska punkter markeras i hjälplagret där programmet tidigare hängde.
    Import/Export, Clip Vid import av ece blev längdmätningen fel i höger profil och skevning. Fixat.
    Inmatning, Sök- och ändra Möjlighet att ange 'modulo' (eller rest) som villkor, vilket t.ex. kan användas för att markera varannan punkt i en koordinatfil.
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Linjetjocklekarna i dwg-filen används vid utskrift.
12.0.194 01-12-04    
    Volymberäkning Beräkning av enhetshöjd. Värdena för volym över resp. under enhetshöjden var omkastade i rapporten. Fixat.
    Ritning till Dwg Skalning av norrpil och andra symboler i paper space åtgärdad.
    Volymberäkning, modell mot modell Resultatfilen stängdes inte om man gick ur dialogen med esc- tangenten. Fixat.
    Volymberäkning, modell mot modell Beräkning med rutnätsmodell kunde ge slaskvärden i dialogen. Fixat.
12.0.193 01-11-27    
    GeoROG Ny funktion för att konvertera rutnätsmodeller från GeoROG till pxy-format.
    Hårdvarulås i nätverk Sett till så att låset loggas ur vid krash.
    Nytt projekt, redigera inställningar Problem på vissa laptops med grågrönt lås löst.
    Importera text Problem med att redigera befintliga importfilter löst.
12.0.191 01-11-21    
    Ritningar Vik- och skärmärken kan ritas ut för standardpappersformaten.
    Kommunikation Möjlighet att välja port COM5-COM9 vid instrumentkommunikation.
    Volymberäkning Förändrade skikttjocklekar i överbyggnadstyper sparades inte alltid.
12.0.188 01-11-13    
    Koordinatsystem Möjlighet att föra över csd- och gtr-filer till GeoPad och GeoROG v5 och äldre.
    Koordinathantering/Linjehantering Ny funktion för att extrahera punkter längs linje.
    Linjefunktioner Sektioner till koordinater och koordinater till sektioner. Infört möjlighet att lagra summa av teoretisk och indata i höjdkoordinat.
    Linjefunktioner Bugg i möjlighet att välja bort rapporter (infört i 12.0.183). Fixat.
    Export till AutoCAD-dwg/dxf Blocknamn med små bokstäver i kodlistan fungerade inte i version 183-186. Fixat.
12.0.186 01-11-12    
    Export till AutoCAD-dwg/dxf Symboler på linjer kom ej med i version 12.0.185. Fixat.
12.0.185 01-11-07    
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Roterade block med insättningspunkt annan än 0,0 ritades inte ut rätt.
    Profilritning Profillinjen kunde ritas ut dubbelt. Fixat.
    Grafik, koordinatdokument och areor Fyllda ytor med radier i kantlinjen kunde ritas fel. Fixat.
12.0.183 01-10-30    
    Linjefunktioner Sektioner till koordinater och koordinater till sektioner. Infört möjlighet att inte skapa rapport
12.0.182 01-10-24    
    Volymberäkning Normalsektioner som saknade element på endera sidan kunde generera fel när mbs-filen sparades.
    Grafik, trm-filer Den lutningsriktning som rullar i fönstret när man rör musen kunde bli felaktig. Fixat.
    Export av ritning till AutoCAD-dwg/dxf På ritningar med fler än ett blad hamnade bladen på varandra i paperspace.
    Export till KOF Koordinater blev vänsterställda i stället för högerställda. Fixat.
    Import av AnPakke Kontroll av överförd väglinje misslyckades om linjen innehöll klotoider, slutradie saknades. Fixat.
    Nätutjämning Visa differensvektorer mot fil fungerade inte sen 12.0.78. Fixat.
    Nätutjämning Om en fil sparades och öppnades igen visades simulerade observationer som riktiga. Fixat.
    Nätutjämning Kända punkter som bockats av för att inte användas kom med i rapporten. Fixat.
12.0.181 01-10-10    
    Extrahera punkter Information om sluten polygon följde inte med vid kopiering av linjer. Fixat.
    Volym, inmatning Vid val av t.ex. elementtyp och anslutning var indexeringen fel i valboxen, uppstod i 12.0.180. Fixat.
12.0.180 01-10-08    
    Ritning, sektioner När flera sektionsfiler visades i samma ritning kunde gränserna för referenslinjerna bli för snäva
    Kommunikation, Geodat När man skickar en profil till instrumentet skrivs elementens startlutning (label 44)
    Kommunikation, Geodos Fel i överföring av lin-filer till Geodos. Fixat.
    Omnumrera Kunde få Geo att avslutas om man sedan försökte expandera noder i inmatningens trädvy. fixat.
    Sök och ändra Ny funktion, Omnumrera. Sätter första valda punkten till angett värde och räknar sen upp.
12.0.179 01-09-27    
    Väglinjer Koordinater till sektion/sidomått/höjd, sidomått från valfri sidolinje kan inkluderas i rapporten.
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Frusna lager visas med en symbol i lagerlistan.
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Extrahera data, ny knapp för att enkelt välja endast synliga lager.
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Den generella z-nivån på lw-polylines hanteras nu vid extrahering av data.
    Volymberäkning Beräkningar där sidolinjer endast fanns på höger sida fungerade inte.
    Sektionsritningar Inställningar för lagerfärger mm sparas nu i ritningen.
12.0.178 01-09-13    
    Grafik Nyhet, om muspekaren hålls över ett objekt visas information om det.
    Grafik Verktyget 'skapa linje och profil', fungerar även på linjer i dwg/dxf-filer.
    Grafik Verktyget 'skapa linje och profil', om man satte en startsektion blev profilens längmätning inte rätt.
    Grafik Nytt verktyg för objektinformation.
    Grafik Ändrad hantering av storlek på punkttexter i ritningar med en skala över 1:2000.
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Radier i linjeentiteter av gamla typen (polyline) ritades inte ut rätt.
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Nytt verktyg för att explodera block i dwg/dxf-filer.
    Kommunikation, Leica Inläsning av väglinje från kort, om linjen innehöll fyra decimaler blev radier och klotoidparametrar 10 ggr för små.
12.0.176 01-08-24    
    Grafik, AutoCAD-dwg/dxf Förbättrad grafik, block i dwg/dxf-filer visas nu i grafiska fönster.
    Terrängmodeller, AutoCAD-dwg/dxf När terrängmodeller sparas som AutoCAD-dwg/dxf skapas 3D-faces.
12.0.175 01-08-23    
    Volymberäkning Användning av referensmodell som inte täcker hela beräkningsområdet fungerade inte.
    Import av Koordab Nytt inställningsalternativ för att skriva punktnumret som det är utan att lägga till koden framför.
    Inläsning av Geotronicsfiler (gdt) Sista punkten kom inte med om filslutstecken (>) saknades. Åtgärdat.
    Import av Clip Problem med radier och orientering åtgärdat.
12.0.172 01-08-14    
    Avvägning Ny reduceringsfunktion för dubbelavvägd data (BFFB).
    Import av Clip Kan nu importera *.per (skevning, skv) och *.ter (terrängsektioner, sec)
    Ritning Grafik från nätutjämning går nu att spara i ritningar.
    Grafik Markering av punkter genom att ringa in dem fungerade inte.
12.0.168 01-07-10    
    Grafik Verktyget 'skapa linje och profil' återinfört, fungerar även på framtolkade linjer.
    Volymberäkning Ny funktion för att kontrollera volymberäkningens uppbyggnad.
    Volymberäkning Ny dialog som gör det smidigare att skapa en massberäkning.
12.0.167 01-06-27    
    Projekthantering Ny sökfunktion för projekt, utgångskatalog för sökningen kan anges.
    Volymberäkning Beräkningsfunktioner åtgärdade för matjordsavtagning, enhetshöjd för berg, svällfaktorer samt höjdoffset för profiler.
12.0.166 01-06-15    
    Volymberäkning Möjlighet att ange koder för element som skapas automatiskt via normalsektionens yttersläntlutningar.
12.0.165 01-06-13    
    Öppna Projekt, Sök igenom enhet Programkrash i vissa fall, orsakad av behörighetsproblem åtgärdat.
    Transformation Två nya transformationer har införts, 2D Helmert kombinerat med lutande plan eller differensmodell för höjdtransformation. Dessa är främst avsedda för fältmätning med GPS.
    Koordinatberäkning Vid redovisning av specialkod KP redovisas nu även vid vilken station kontrollpunkten är mätt.
    Hjälppunkter Nu följer punktkoder med när man tolkar/kopierar till hjälppunkter och tillbaka till koordinatfiler.
    Linje- och profilgrafik Fält för val av antal decimaler i sektionsangivelser.
    Tvärsektioner Ny funktion för att extrahera plankoordinater ur tvärsektionsfiler. Här finns även en möjlighet att knyta linjer i längsled utefter linjesträckningen, baserat på punktkoder.
    Tvärsektioner, extrakt Möjlighet att ange kod som begränsning i sidled för de sektionspunkter som ska extraheras.
    Volymberäkning Ny funktion för att extrahera schaktbotten ur massberäkningen.
    Väghantering Inpassning av punkter till profil, möjlighet att skapa flera terrängprofiler samtidigt.
12.0.162 01-06-05    
    Extrahering från AutoCAD-fil Ny funktion gör det möjligt att hämta punktnummer, höjder, koder mm från blockattribut i AutoCAD-filen.
    Ritning, tvärsektioner Ny möjlighet att klippa sektioner i sidled vilket gör det mycket lättare att få in fler tvärsektioner per ritningsblad.
    Väghantering Inpassning av punkter till sektioner eller profil. (Tidigare benämning - 'Takymetrering')
12.0.161 01-05-23    
    Import av AnPakke Möjlighet att skapa massbeskrivning och normalsektioner från TVV.
    Utskrift Möjlighet att under inställningar ange att rapporter och numeriska vyer skall skrivas ut endast med vitt och svart. Lämpligare för t.ex. fax.
    Grafik Panorering genom drag-och-släpp med musens mittenknapp (eller mushjul).
    Grafikverktyg Nytt verktyg för att ändra höjder och koder på punkter genom att peka på dem. Fungerar även för hela linjer.
    Volymberäkning Problem med prioritetsordning mellan modeller åtgärdat.
12.0.160 01-05-18    
    Kommunikation Geodat Punkter utan höjd skrevs med Z=0.
    Import av DRD Fixat så att man kan läsa in RBB filer som har kommatecken som decimalavskiljare istället för decimalpunkt.
    Export av vy till AutoCAD Överföring av block via kodlistan, för linjer hämtades endast första punkten.
    Volymberäkning Alternativhöjder för terrängmodeller sparades inte i mbs-filen.
    Ritning Problem att byta stämpel i profilritningar åtgärdat.
12.0.159 01-05-11    
    Volymberäkning Alternativhöjd för terrängmodeller fungerade inte.
    Koordinatberäkning Förbättrad redovisning av stationer utan höjd.
    3D-grafik Referensyta påverkades inte av förställning av höjdskalan. Åtgärdat
12.0.156 01-04-24    
    Ångra och Gör om Gör om fungerade inte och kunde ställa till problem för Ångrafuntionen. Åtgärdat
    Orientering av rasterbild. Om man bläddrade i listan med punkter för världskoordinater, men inte valde någon punkt, avslutades Geo. Åtgärdat
12.0.155 01-04-23    
    Extrahera punkter Problem uppstod när tomma linjer fanns i källfilerna. Åtgärdat.
    Polygontåg Varningsmeddelande "An unsupported operation was attempted" när man skapade en ny ptg-fil. Problemet löst.
    Kommunikation GeoDos Problem med slasktecken i remarkfältet på inmätningsfiler löst.
    Import av Geosis Om översättning av KF85-koder saknas i kodlistan kan saknade koder rapporteras.
    KartBas Fälten för ägare och användare i inloggningsdialogen var förväxlade. Problemet åtgärdat.
12.0.154 01-04-09    
    Geo Nya system-dll:er. Om Geo är installerat på en nätverksenhet måste klientmaskinen uppdateras.
    Extrahera punkter Fungerar nu även om målfilen är öppen, åtgärden hamnar då i ångralistan.
    Väghantering Ny funktion för extrahering av sektionsdata, sec-filer.
    Import/Export Ny inställningsdialog för export till AutoKa-PC- och GTRANS-format.
    Grafiska verktyg Areaverktyget låste sig om man bytte aktivt dokument. Åtgärdat.
    Profilritning Problem att spara profilritningar löst.
    Inmatning Meny vid högerklick i inmatningsfönster, bl.a. med alternativ för att kopiera, klista och radera information.
    Grafik Verktyg för att kopiera linjer till aktiv fil, med möjlighet att sätta höjder/koder.
    Grafik Knapp i verktygsfältet för att växla visning av punktkoder i koordinatfiler.
12.0.153 01-03-30    
    Nätutjämning Standardavvikelse för koordinater sätts som attribut när man sparar koordinater och hämtas när programmet letar efter kända punkter.
    Koordinatredigering Fel rättat vid radering av punkter i det numeriska fönstret.
12.0.152 01-03-28    
    Koordinater till sektion och sidomått Automatisk gruppering och sortering av punkter i sektionsfilen om man sparar i sec-format.
    Koordinatdokument Förbättrad omnumrering, nollor framför löpnumret (001, 002...).
    Ritning Möjlighet att ställa linjebredd på ritningsram och ritningshuvud.
12.0.151 01-03-27    
    Import/Export Import av AnPakke-filer till linje, profil, skevning och tvärsektioner.
    Kommunikation Överföring av linjer i koordinatdokument till Leica PCMCIA, Punktnumrering korrigerad så den blir i samma format som i Geo11 (linje.punkt).
    Kommunikation Överföring av linjer i koordinatdokument till Geotronics, Punktnumrering korrigerad så den blir i samma format som i Geo11 (linje.punkt).
12.0.150 01-03-23