GeoPad Stommätning

Satsmätning

Satsmätning används för automatiskt repeterad inmätning av flera objekt i de båda cirkellägena, för t.ex mätning av stomnät. Verktyget för satsmätning fungerar i stort sett på samma sätt som vanlig mätning i och med att man börjar med stationsetablering och sedan mäter in de önskade objekten i första halvsatsen.

Satsmätningen utförs sedan automatiskt, förutsatt att instrumentet är servostyrt och har automatisk prismasökning.