GeoPad Specialapplikationer

geopad201209bRUFRIS  Totalstationsetablering med GNSS-bakobjekt.

GeoPad kan som första produkt leverera en funktion för att göra en kombinerad stationsetablering med hjälp av TPS/GNSS istället för kända punkter. Bakobjekten mäts simultant från båda utrustningarna (TPS/GNSS) samtidigt oberoende av märke. Detta gör att du enkelt kan blanda gamla och nya instrument.

Funktionen är en del av RUFRIS (Realtids Uppdaterad FRIStation). Detta ger att du i fält kan komma igång snabbt utan kända punkter, särskilt lämpligt vid projektanpassad nätverks RTK.

Klicka här för att ladda ner en beskrivning på RUFRIS för GeoPad

Observera att man måste välja ett koordinatsystem för GNSS-mätningarna

Ekolodning

Vid sjömätning kan ett ekolod kopplas samman med GeoPad. De ekolodsmätta djupen adderas då till de mätta punkternas Z-koordinater.

Maskinguidning

GeoPad i kombination med en pildisplay för maskinguidning är ett billigare alternativ än GeoROG. GeoPad kopplas till GPS eller totalstation samt till en pildisplay.

Pildisplayen guidar användaren till rätt höjd och visar samtidigt var kanten på lutningen är.

Komplett guidesystem med GeoPad, pildisplay och strömomvandlare.

Systemet fungerar med flera olika modeller:

  • Väglinje
  • Baslinje (två punkter)
  • Vägmodell (normalsektioner)
  • Tunnelmodell