GeoPad Maskinguidning

GeoPad i kombination med en pildisplay för maskinguidning är ett billigare alternativ än GeoROG.

GeoPad kopplas till GPS eller totalstation samt till en pildisplay.

Pildisplayen guidar användaren till rätt höjd och visar samtidigt var kanten på lutningen är.

Komplett guidesystem med GeoPad, pildisplay och strömomvandlare.

Systemet fungerar med flera olika modeller:

  • Väglinje
  • Baslinje (två punkter)
  • Vägmodell (normalsektioner)
  • Tunnelmodell