GeoPad Kommunikation

För att kommunicera med GeoPad rekommenderas programmet Geo. Det är även möjligt att använda Windows Explorer. Active Sync, ett gratisprogram från Microsoft krävs för kommunikationen med GeoPad.

Överföringsbara filformat

I GeoPad lagras data i samma format som i Geo. Följande typer av filer kan överföras:

 • Inmätningsdokument: (*.plm)
 • Koordinatfiler: (*.pxy, *.geo)
 • Linjedata: (*.lin)
 • Profildata: (*.prf)
 • Skevningsfiles: (*.skv)
 • Terrängmodeller: (*.trm)
 • Volymberäkningar: (*.mbs)
 • Normalsektioner: (*.nsd)
 • Teoretiska tunnelsektioner: (*.tun)
 • Tunnelbeskrivning: (*.tbs)
 • Kodfiler: (*.cod)