GeoPad Inmätning

Detaljmätning

Vid detaljmätning har GeoPad flera funktioner som förbättrar mätningen.

Exempel på funktioner:

 • Numerisk och grafisk vy
 • Numeriskt konfigurerbar vy
 • Möjligt att mäta både punkter och linjer
 • Funktioner för GPS-inmätning av dolda punkter
 • Aktiv kodlista
 • Konfigurerbara attribut
 • Olika beräkningsalternativ för medelvärdesbildning
 • Sök- och fjärriktningsfunktioner för totalstationer
 • Flera konfigurationsalternativ för totalstationer
 • Bakgrundsbilder i form av ortofoton och kartor
 • Automatiska lagringsalternativ