GeoPad

Koordinatsystem

Filer som krävs för att köra GeoPad på Windows desktop/tablet

MFC-bibliotek från Microsoft – Krävs på samtliga desktop/tablets med Windows XP/Vista/7/8/10.

Hardlock drivrutiner – Krävs för GeoPad-licens knutet till hårdvarulås.

Manualer

Användarmanual

Allmänt

Instrument och Handdatorer som stöds
Att installera/uppdatera en GeoPad

Lathundar

Instruktioner för nya instrumentmallar
Instruktioner för HxgnSmartnet i GeoPad
Använd SIM-kort i handdatorn för RTK-tjänst till din GNSS-mottagare
GNSS-stödd fri station (RUFRIS)
Tangentbordskommandon i GeoPad
Inställning av Funktionsknappar på tablets för GeoPad
Specialkoder vid inmätning med GeoPad
Referensvärden i Grafiken för GeoPad
Mätning av Dold punkt i GeoPad med GNSS
Förklaring av olika attribut som används vid inmätning
Hur man kan använda en Leica Disto D8 till inmätningar med GeoPad
Hur man justera ett koordinatsystem i höjd i GeoPad

Handdatorer

Juniper Mesa 2 med GeoPad
Internetanslutning i Leica CS20 med GeoPad
Installation av Regnläge på Nautiz X8

Övrigt

Windows Mobile Device Center (32 bit) – Krävs för kommunikation mellan handdator och PC med Windows Vista och nyare.

Windows Mobile Device Center (64 bit)  – Krävs för kommunikation mellan handdator och PC med Windows Vista och nyare.

ActiveSync – Krävs för kommunikation mellan handdator och PC med Windows XP och äldre.