FAQ

Hur tänder jag punktinformation för linjepunkter?

Genom att gå in under Vyer/Dokumentegenskaper och bocka i rutan ”Använd för punkter i linjer”.punktinfo1

 

Det enklaste är att i Geo öppna en befintlig stämpel, som innehåller en bild. Välj Öppna, ändra filformat till Ritningar (*.dra, *.sot) och välj aktuell .sot-fil i globalkatlogen.

plotpanelchange2

I trädvyn till vänster finns en rad som heter DrawImage (eller DrawEnhMetaFile)… högerklicka över den och välj egenskaper. Där finns nu möjligheten att lägga in sin egen bild.

Hur kan jag ändra logotyp i sidhuvudet vid utskrift?

Genom att gå in under Redigera/Inställningar och fliken Utskrift är det möjligt att byta från standardbilden Geoblue till en valfri. Notera dock att bildfilen måste finnas i globalkatalogen annars hittar inte Geo den.

Varför ser jag inte ritningsramen i AutoCad när den finns med i Geo?

I AutoCad finns det två olika arbetsytor, en som heter modellrymden, model space, och ritningsramen finns i det som kallas pappersrymden, paper space. Precis som i Geo finns det två eller fler flikar där det går att växla mellan dessa olika världar. Under Data-menyn finns valet Välj Aktiv Layout och välj någon av layouterna som finns där.

Varför syns inte markeringarna (greppen) på en linje eller en punkt när man pekar på dem?

Den mest troliga förklaringen är att objektet inte tillhör den aktiva filen. Det är endast den aktiva filen som det går att arbeta med. Dock går det att hämta information från ej aktiva filer, kopiera, göra inpassningar mm.

Det kan också vara så att fel snappverktyg är valt eller att färgen på greppen är den samma som bakgrundsfärgen, se Vyer/Inställningar.

Varför blir det frågetecken i volymrapporten och hur blir man av med dem?

Frågetecken uppstår i volymrapporten om en eller flera sektioner inte kan beräknas. Detta kan bl.a. bero på ett fel i normalsektionen eller för små modeller, som kan resultera i att det inte går att få slutna ytor. Blir det frågetecken någonstans i rapporten kommer även slutsummeringen att skrivas så. Anledningen till det är att man inte av misstag ska använda en volymberäkning som innehåller fel.

Geo startar inte efter installation, felkod 7 eller 14.

Felkod 7 betyder att fel licenskod är inmatad eller att Geo inte hittar hårdvarulåset. Sitter låset bakom en brandvägg måste portarna 3047/udp och 3047/tcp öppnas upp. Det kan också bero på gamla drivrutiner.

Felkod 14 betyder att drivrutinerna inte är korrekt installerade. Färska drivrutiner går att ladda hem från vår hemsida. Klicka här!

Det krävs administratörsrättigheter av användaren som ska installera dem och se till att hårdvarulåset inte sitter i datorn vid installationen.

Finns det något smidigt sätt att dela med sig av rapporter till någon som inte har Geo?

Om man väljer att spara en rapport kan det göras i vårt eget format .rep eller i MS Excel 97-format. Det går även att spara en numerisk vy i Excel-format under Vyer/Spara vy som.

Om jag vill spara en 3d-vy hur gör jag då?

När 3D-vyn visas går den att spara som bitmap-bild. Gå in under Vyer/Spara vy som och välj Bitmap.

Det går att ta emot AutoCad-filer men kan jag även leverera i t.ex. dwg-format?

Ja, det är fullt möjligt. När det grafiskt är färdigt för export, gå in under Vyer/Spara vy som och välj AutoCad-fil. Där finns möjligheten att, inte bara göra en dwg-fil, utan även välja vad som ska hamna i vilka lager i ritningen.

Modell-mot-modell fungerar inte – punkter markeras i hjälplagret.

Ibland klarar inte Geo att beräkna modell mot modell och anledningen till det varierar. Genom att öppna terrängmodellerna och tända hjälplagret kan punkterna som markerats ge en fingervisning om vad som gått snett. Det finns några grepp man kan ta till för att komma runt problemen. Prova att rotera trianglar i området/områdena där punkterna har skapats. Fungerar inte det kan det hjälpa att flytta en av modellerna litet, ett par millimeter i X eller Y kan göra stor skillnad. Om många smala trianglar ansluter mot en nod kan det skapa problem, försök då att lägga in fler punkter i geo-filernas brytliner.

Vad är LandXML?

LandXML är ett dataformat avsett för utbyte av data mellan olika program. Det kan innehålla till exempel terrängmodeller, linjer och profiler, koordinater och mycket annat. Användningsområdet är bland annat att utbyta massbeskrivningar med program som ViaNovas NovaPoint, Bentleys InRoad och InRail, samt Leicas GPS/TPS 1200.

Hur gör jag en egen kodlista till Leica 1200-systemet?

Antingen så använder man sig av Leica GeoOffice, där det finns verktyg för att skapa kodlistor, eller så editerar man de filer som skapats från SBG.cod och SBG2.cod, så de passar ens eget behov.

Kan jag ha flera olika versioner av Geo installerat samtidigt?

Ja, det är fullt möjligt. Se bara till att programmets sökväg inte blir densamma som vid den första installationen. Det är däremot inte möjligt att installera en äldre version över en nyare. Då måste den nyare först avinstalleras.

När jag ska koordinatberäkna är stationer och/eller bakobjekt röda, vad är det för fel?

Om stationer/bakobjekt är röda vid koordinatberäkning betyder det att det saknas kända koordinater för objekten. Kontrollera att rätt fil är angiven som fil med kända punkter under projektinställningarna och att sökta punkter existerar i filen. Har man gått ett polygontåg så krävs rätt kod, PP eller PI, för att Geo ska använda koordinaterna successivt i beräkningen.

Varför får jag ingen snappindikering vid vissa funktioner trots att lämplig snapp är vald?

Många av funktionerna där ett objekt ska väljas har s.k. inbyggd snapp. I dessa lägen är snappmarkeringen borttagen. Om markören ändras från hårkors till en ”pick-box” (markeringsbox) när funktionen väljs behövs ingen snapp. I detta fallet kan det vara bra att ha “objektidentifiering” (gul ettikett) påslagen, så man ser vad geo hittar under markeringsboxen.

Hur kan jag få fram en linje som beskriver skärningen mellan två terrängmodeller?

Beräkna Modell mot modell och skapa en resultatfil, differensmodell. Med denna fil aktiv skapas sedan nivåkurvor vilka får färg efter om de tillhör schakt- eller fyllområden. Det skapas även svarta linjer och dessa representerar skärningen mellan modellerna.

Hur får jag fram den lutande arean i en terrängmodell?

Antingen tas modellinformationen fram, Data/Modellinformation eller så används Modell mot modell och som yta efter bearbetning väljs en referensnivå.

Hjälppunktsfilen – project.gft – går inte att öppna eller så ser menyerna konstiga ut.

Om hjälppunktsfilen skadas kan det leda till att den inte går att öppna eller så ser ikonerna och rullningslisten för aktiv fil konstiga ut. För att rätta till detta är det bara att radera filen project.gft. Geo skapar automatiskt en ny om den saknas när hjälplagret ska tändas.

Jag upplever Geo som segt när jag använder funktionen “Bind ihop linjer”

Detta kan bero på om man ha licens mot licensserver, utan hårdvarulås. Vi har optimerat detta ifrån version 2015.2.943 av Geo Professional. Prova att uppdatera om du upplever dessa problem

När jag öppna min AutoCad-fil(dwg) i AutoCad så syns inte mina punkter

Detta kan bero på att AutoCad inte vet hur den ska rita punkter och då använder den en standardinställning för detta som normalt är 1 pixel. Detta kan man ändra genom att i AutoCad skriva in commandot “ptype” och sedan välja med vilken symbol man ska rita ut punkter.
Ett annat alternativ är att sätta en punktkod ifrån vår kodlista “sbg2.cod” och sedan använda de AutoCad-mallar som vi skickar med, när man använder “Spara vy som AutoCad…”

När jag arbetar i en terrängmodell så syns inte hela höjden på statusraden

Detta kan bero på att skärminställningar för visning och upplösning inte matchar varandra. Har använt Win10 för menybilder, men det borde vara liknande benämningar i Win7 och Win8 annars kan man fråga sin IT-avd. Nedan föler en guide vad som ska kontrolleras.

Kontrollera att lägst version Geo Professional version 2016.2.960 används

Högerklicka på skrivbordet

DesktopRightClick

Välj Bildskärmsinställningar

Bildskärmsinställningar 100_150

  1. Här är menyvalet för inställningarna som berörs.
  2. Här hanteras förstoringsgraderna 100% till 150%, se till att du har ställt in inom detta intervallet. Skärmarna hanteras individuellt.
  3. Tryck “Avancerade skärminställningar” för att kolla “Upplösningen” för dina skärmar.

Avancerade skärminställningar

Markera dina skärmar i rutan ovanför och kontrollera att den “(rekommenderade)” upplösningen används. Eventuellt måste man Logga ut från Windows för att denna inställning ska sparas och användas.