Kontakt & Support

Brådskande Support

Vi finns tillgängliga
Måndag – Fredag: 7:30-16:30

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta vår support på: 08-562 808 01TelephoneSupport

För fjärrstyrd support:FjärrSupportIconKlicka på knappen och ange den kod som vi också ger er i samband med detta.

Skulle ni behöva support utanför normal arbetstid kan vi i specialfall ordna detta. Kontakta oss så försöker vi ordna support när det passar er.

Support via mail

Välj passande e-postadress beroende på vilken produkt supporten gäller:

Kontorsprogramvaran Geo Professional:MailSBGGeo
Fältprogramvaran Geopad:MailGeoPad
Övriga supportärenden:ÖvrigSupport

Maskinstyrning

excavator
bulldozer
whelloader
grader

Våra maskinstyrningsprodukter så som GeoROG, UMC 3D och iCON3D säljs och distribueras av Leica Geosystems AB. Läs mer om dessa produkter på www.leica-geosystems.se

Support maskinstyrning
Telefon: 0771-93 99 00

FAQ

Läs svaren på de vanligaste frågorna i vår FAQ:VanligaFragor

DongleTool – Förnya din prenumeration och hantera dina moduler

Läs om DongleTool

I och med lanseringen av Geo 2008, introduceras en ny licenshantering med certifikat.
Licensinformationen är numera knuten till hårdvarulåset, därför används nu DongleTool för att hantera licensen, istället för licenskod.
Om man kör Geo via SBGs licensserver, är det även möjligt att använda DongleTool för att tillfälligt checka ut moduler till ett hårdvarulås.

Förnya prenumeration / Ändra moduler (Single HL)
Efter att ni fått en bekräftelse från oss om att er prenumeration är förnyad kan ni uppdatera informationen på hårdvarulåset. Programmet för det följer med i installationen av GeoProfessional 2008.
Sätt in hårdvarulåset HASP-HL i USB porten.
Gå till Start | All Programs | SBG och välj DongleTool.

För att ändra prenumerationsdatum eller lägga till/ta bort moduler måste man först checka in den aktuella licensen till licensservern. Detta görs genom att klicka på “Check In”.
Byt sedan till fliken “License Server”. Är det inte möjligt att checka in licensen kan det bero på att den inte är utcheckad sedan tidigare och att ni då kört Geo med licenskod istället. Växla då direkt till fliken “License Server”. (Är inte licensen utcheckad fås, vid start av Geo, en fråga om “Licenshantering”, som då är ett anslutningsförsök mot vår licensserver.)

Markera de moduler som är valbara och klicka sedan på “Check Out”. I och med detta får hårdvarulåset ett nytt certifikat som innehåller den uppdaterade informationen.

Observera att Internetuppkoppling krävs för att ovanstående hantering av certifikatet ska fungera.
Om man inte har tillgång till Internet, är det möjligt att beställa en CD med certifikatet från SBG och sedan manuellt uppdatera hårdvarulåset. Sätt in CD skivan i PCn och byt till fliken “Local File”. Klicka på Browse för att söka rätt på filen och följ i övrigt beskrivningen ovan med val av moduler och utcheckning.

Du kan ladda ner den kompletta manualen för DongleTool genom att trycka här.

Ha detta tillhanda när du kontaktar vår support

För att kunna erbjuda effektiv support underlättar det om
ni har följande uppgifter framme innan ni kontaktar oss;

1. Vad behöver du support till?
Geo, GeoPad

2. Serienummer
Geo = Hårdvarulåsets nummer (#xxxx)
GeoPad = Serienummer (#xxxx)

3. Mjukvaruversion
Geo = Hjälp > Om…
GeoPad = Hjälp > Om GeoPadCE…

4. Operativsystem
Geo = ex. Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
GeoPad = PocketPC eller CE.Net

5. En beskrivning av problemet