Features-SBG

Om SBG

Svensk Byggnadsgeodesi (SBG) är ett helägt dotterbolag till Hexagon-koncernen. SBG utvecklar, tillverkar och marknadsför kraftfulla verktyg för lantmäteri och bygg- och anläggningsbranschen.

Features-GeoPad

GeoPad

GeoPad är SBG:s programvara för inmätning och utsättning med totalstation eller GPS, och fungerar med instrument från ett flertal ledande instrumenttillverkare.

Features_Geo

Geo

Geo är SBG:s kontorsprogram för geodesi och byggmätning och hjälper dig på ett enkelt och rationellt sätt att klara av dina dagliga uppgifter, från koordinatberäkning och volymberäkning till 3D modeller, ritningar och rapporter.