Features-GeoPad

GeoPad

GeoPad är SBG:s programvara för inmätning och utsättning med totalstation eller GPS, och fungerar med instrument från ett flertal ledande instrumenttillverkare.