FAQ

FAQ

Jag får ingen kontakt med handdatorn

-WMDC slutade fungera efter uppdatering av Windows 10 Creators Update

Lösning
Öppna en kommandopromt “as administrator” och kör följande två kommandon:

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

Starta om datorn.

-WMDC startar inte från startmenyn.

Splashscreen visas ett tag men inget fönster dyker upp.

Lösning
Öppna en kommandopromt “as administrator” och kör följande kommando:

net localgroup Administrators LocalService /add

eller om Windows är på Svenska:

net localgroup Administratörer LocalService /add

Starta om datorn.

Efter omstart och handdatorn är ansluten, brukar WMDC starta installation och ansluta… annars se nedan

Klicka på windows flagga och sök efter “Mobile” –> Klicka på “Windows mobile device center” eller liknande

Klicka på vänstra “Acceptera”

Nu ska programmet starta –> Anslut din handdator och se om den ansluter

Prenumeration

Vid köp av en licens på Geo följer ett års prenumeration. Under detta året har ni support på programmet samt möjlighet att installera de versioner vi släpper, även om det sker en namnbyte på grund av årskifte. Om prenumerationen löpt ut eller är på väg att löpa ut kan en förlängning beställas via den här länken: Uppdatera Geo prenumerationsavtal. Programmet kommer heller inte sluta fungera efter att prenumerationen löpt ut, det är endast möjligheten att installera nya versioner samt rätten till support som påverkas.

Om licensen är knuten till ett hårdvarulås behöver informationen på det förnyas också. Information om hur det går till hittas här: Dongle Tool 

Licenshantering

För att köra Geo Professional krävs en licens. Det finns två typer av licens: den som går mot ett hårdvarulås och den som ansluter mot vår licensserver.

Lösningen med hårdvarulås är för en samtidig användare och låset måste sitta på den datorn som ska köra Geo.

Nätverkslicens kräver Internet-anslutning under hela körningen med Geo. Programmet installeras dock lokalt. Denna lösning möjliggör att flera användare samtidigt kan köra programmet och antalet användare bestäms av hur många som samtidigt behöver kunna använda det.

Med nätverkslicens är det också möjligt att koppla till ett eller flera hårdvarulås och som då används för att checka ut moduler från modulpoolen under en begränsad tid. Är det problem med möjligheten att koppla upp sig är detta en smidig lösning. Kontakta vår support eller orderavdelning om ni vill ha mer information om det.

Installation

-Första gången på en ny dator

Ladda ner en komplett installationsfil här. När nerladdningen är klar, dubbelklicka på filen. Observera att det vanligtvis krävs administratörsrättigheter. Det öppnas nu en meny där det finns val för olika installationer.

Geo Installationsmeny

Välj “Install Geo” och följ anvisningarna i dialogen. I dagsläget är det ingen skillnad mellan “Typical” och “Complete”. Görs inga ändringar installeras Geo under C:\program(x86)\GeoXXXX där XXXX står för årtalet i Geoversionen, 2014/15/16.

-Uppdatering

Om Geo ska uppdateras med en ny version räcker det med att ladda ner installationsfilen för programmet endast. På nerladdningssidan finns två val, komplett och endast msi. I det här fallet är det msi-fil som är aktuellt. Den väsentliga skillnaden mellan dessa filer är att msi-filen endast innehåller Geo och det dyker inte upp en meny enligt ovan. Följ instruktionerna under installationsprocessen.

-Drivrutiner till hårdvarulås

För Windows XP/Vista/7/8.x

Drivrutiner finns att installera antingen via en komplett installationsfil för Geo, se ovan, eller genom att ladda ner drivrutinerna här. OBS! Hårdvarulåset ska inte sitta i datorn under installationen.

För Windows 10

Windows 10 hittar drivrutinerna själv när låset stoppas i. Om det mot förmodan inte skulle fungera, gå in under Enhetshanteraren och välj att uppdatera drivrutinerna där. Se bild.

Enhetshanteraren

-Punktmoln

Punktmolnsmodulen installeras inte automatiskt med Geo och det beror på att det finns två olika versioner. En för 32-bit och en för 64-bit Windows. För att installera punktmolnsmodulen, ladda ner en komplett installationsfil för Geo och välj den version som matchar ditt operativsystem. “Install Point Cloud Utility (32/64 bit).

Punktmoln

-Kan jag ha flera olika versioner av Geo installerat samtidigt?

Ja, det är fullt möjligt. Se bara till att programmets sökväg inte blir densamma som vid den första installationen. Det är däremot inte möjligt att installera en äldre version över en nyare. Då måste den nyare först avinstalleras.

-Avinstallation

Geo avinstalleras enklast via Kontrollpanelen under “Lägg till/ta bort program” alternativt “Program och funktioner”. Om en ny version ska installeras är det viktigt att avinstallera den gamla först om den inte ska vara kvar (gäller mellan årsmodeller, 2014, 2015 osv) eftersom det finns gemensamma filer mellan versionerna. Om t.ex. Geo 2016 installeras på en dator som redan har Geo 2015 och denna version sedan avinstalleras kommer inte Geo 2016 fungera fullt ut eller inte alls.

Geo startar inte efter installation.

-Allmänt

 • Först ska man kolla att Windows är uppdaterat. Klicka på windowsflagga och kugghjulet, välj “Uppdateringar och säkerhet”. Installera dessa och starta om datorn.
 • Ett meddelande om att dll-fil saknas (t.ex. GComm.dll): Avinstallera Geo och installera om Geo med administratörsrättigheter, säkrast är att högerklicka på körbar fil och välja “Kör som administratör”
 • Om man får meddelande om att sida vid sida-konfigurationen, kan det saknas något i de vanliga programmiljöpaketen. Dessa måste installeras genom att högerklicka och välja “Kör som administratör
 • Länk till 2008
 • Länk till 2015, 2017, 2019

-Hårdvarulås som USB

 • “No matching feature found (H00050)”: Detta betyder att man har ett gammalt lås som inte fungerar till 64bit Geo, 32bit fungerar dock. Vill man kunna köra 64bit, måste man ha ett nyare hårdvarulås och uppdaterade drivrutiner. För mer info om 64-bitars Geo, klicka här
 • Felkod:7 Betyder att fel licenskod är inmatad eller att Geo inte hittar hårdvarulåset. Sitter låset bakom en brandvägg måste portarna 3047/udp och 3047/tcp öppnas upp. Det kan också bero på gamla drivrutiner.
 • Felkod:14 Betyder att drivrutinerna inte är korrekt installerade. Färska drivrutiner går att ladda hem från vår hemsida. Klicka här!

Det krävs administratörsrättigheter av användaren som ska installera dem och se till att hårdvarulåset inte sitter i datorn vid installationen.

-Licensserver via internetuppkoppling

-Det uppstod ett fel i kommunikationen med licensservern. Felkod:X

 • 400: Identifieringskoden kan vara fel. Bindestrecken i koden har inte angivits. Koden kan ha gått ut.
 • 407: HTTP Error Proxy authentication required. Kolla att adresserna https://licenseeu.sbg.se or https://license.sbg.se fungerar genom att ange dem i en webläsare. Man kan också få felet om man har ett oregistrerat lås i datorn.
 • 504: Kolla om server är nere eller om någon av adresserna https://licenseeu.sbg.se eller https://license.sbg.se stoppas i brandväggen.

-Byte av licenskod

Radera filen certificate.xml. Filen hittar du om du kopiera in %LOCALAPPDATA%\sbg\geo i “Utforskarens” adressfält

-Misslyckades att ansluta mot licensservern. Kontrollera att nätverksanslutningen fungerar korrekt.
-Ett nätverksfel inträffade vid anslutning mot licensservern. Kontrollera att nätverksanslutningen fungerar korrekt.

 • Geo lyckas inte koppla mot licensservern. Kontrollera att nätverksanslutningen är ok. Om det finns en brandvägg, kontrollera att den släpper igenom nödvändig trafik för Geo.
 • Felet kan även vara relaterat till certifikatet. Om nätverket fungerar som det ska, prova att radera certificate.xml %LOCALAPPDATA%\sbg\geo, starta Geo på nytt och mata sedan in koden igen.
 • Kolla även att tiden och datumet på datorn är korrekt.

Arbeta mot projekt på företagsserver i Geo

-Om funktioner har problem att hitta kataloger eller filer

 • Tänk på att den totala sökvägen är begränsad till 256 tecken i windows. Man kan läsa mer om detta här
 • Man måste ofta “Mappa” den katalogen man är tilldelad till på servern. Detta betyder att katalogen får en egen enhetsbokstav på din dator. Detta kan se ut ungefär så här: Z:\folder\projects. I Win10 så hittar man funktionen under Start > Enkel åtkomst.
 • Är det en synk-katalog som Dropbox och Onedrive använder är detta inte nödvändigt då det redan ligger en katalog på datorn.

Import/Export Instrument

Geoidmodellsfiler för Leica, Topcon och Trimble som Lantmäteriet har nedladdning för hittar du här: Länk

-Leica

 • Geo frågar efter en geoid-fil som heter nnnn.gem och man får inga höjder.
  • Detta är en fil som troligtvis finns på ditt cf-kort med Leica trädstruktur. Leta under kort\data\gps\geoid. Gå in i inställningar för Imp/Exp leica dbx/gsi. Längst ner i inställningar får man ange sökvägen till geoid-filen.
 • Meddelandet “Conversion failed” visas eller “Detta är inte ett punktjobb, och därför inte möjligt att importera via printFPC”
  • Man är ansluten med kabel och kör fortfarande job man vill hämta data ur.
  • Man har glömt avsluta job på instrument, så data är inte sparat korrekt.-
  • DBX-katalogen innehåller korrupt data, som antagligen behövs tas bort.
 • Meddelandet “File generation failed” visas.
  • Sökvägen till dbx-katalogen är inte korrekt i inställningar
 • Meddelande om att dll-fil saknas eller att databas är korrupt.
  • Installera om paketet “Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015” Länk
 • Meddelandet “File doesn’t exist. Try reloading the window”
  • Dbx-filens namn innehåller flera punkter i filnamnet, byt ut mot understreck eller ta bort punkter. Eventuellt måste alla tillhörande filer byta till samma namn(eg. Xnn-filer)
 • Meddelande “Sida vid sida konfigurationen”
  • Installera “Visual C++ redistributable 2008” Länk
 • För att kolla om det är något strul med tillägg-programmen som krävs vid dbx-överföringen
  • Gå till följande adress på din dator “Installera “C:\Program Files (x86)\Leica Geosystems\DBX Tools\“. Här ligger både PrintFPC och RoadRunner, som man kan dubbelklicka på och kolla att de startar

-Trimble

 • Kan inte installera Trimble DiNi digital level för att konvertera en DAT-fil
  • Detta är en gammal funktion då man var beroende av kabel och en COM-port på datorn, och eftersom det inte finns COM-portar längre på nyare datorer så blir det lite bekymmer att installera då detta krävs. Det finns dock en omväg för att installera och det är inte säkert man har rättigheter att göra detta själv
  • Öppna registereditorn: Windowsflagga > Skriv “regedit”
  • Leta upp katalogen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Svensk Byggnadsgeodesi\Geo\Communication
  • Högerklicka i högra fönstret > Nytt > “Strängvärde” > Namn/Värde: Trimble DiNi digital level. Dubbelklicka på denna > Fyll i Data: 7 0 5 7 0 3 0 1
  • Det är viktigt med mellanslagen
  • Starta om Geo och gå till kommunikation, nu ska det finnas en “Trimble DiNi digital level” i listan och det ska vara möjligt att konvertera en dat-fil
 • Trimble terrängmodeller (ttm) går inte att överföra via TrimbleDC
  • Använd Trimble Link så länge, man kan behöva uppdatera Trimble link via vår Geo Nedladdningssida. I värsta fall kan man kopiera en fil i 32-bitars versionen
 • Problem med att hitta geoid och höjddata blir fel.
  • När man för över trimbledata, och en geoid-modell har använts i trimbles system måste man ha samma modell i vårt system, och vårt format, och den måste heta precis samma sak. Problemet är att trimble inte hanterar de långa namnen, så man måste korta ner detta. Lättast är att ta en kopia på våran fil i global-katalogen och sedan byta namn.
Geoidmodell Geo namn Trimble namn vid överföring Trimble namn i deras program
Sweden 2008 RH 1970 Swen08_RH70.grd SW08RH70.grd SW08RH70.ggf
Sweden 2008 RH 2000 Swen08_RH2000.grd SW082000.grd SW082000.ggf
Sweden 2005 RH 1970 Swen05_RH70.grd SWEN0570.grd SWEN0570.ggf
 • Problem med GNSS, höjder och restfelsmodeller
  • GNSS-filer som använder resfelsmodeller importeras inte korrekt om man använder formaten DC 10.7 eller SC Exchange. Använd formatet SDR33 vid importen, samt att se till att restfels(deformations)modellen och ev. geoid även ligger i mappen ..Program\Delade filer\Trimble\Geodata. Format på restfelsmodellen är *.SGF.
 • Importen frågar efter fil i katalogen “Geodata”.
  • Detta är en katalog som används av Trimble. Om man inte har denna, måste man installera “Configuration Toolbox” som tillhandahålls av Trimble. Här läggs geoidmodeller(*.ggf) och restfelsmodeller(*.sgf)
 • Följande felmeddelande visas.
  ErrorImpTrimble

  • Troligen har du något antivirusprogram eller nån brandvägg som har ändrat i registereditorn, det är därför det här problemet uppstår. I registereditorn, expandera HKEY_CLASSES_ROOT. Scrolla till Trimble.RemoteDeviceManager.XMSurveyController. Högerklicka på den och ändra till full behörighet (Obs! gör detta för samtliga användare!). Starta sedan om datorn så bör det fungera.
 • “Could not open open the file” när man använder Trimble link.
  • Kolla att filnamnet inte innehåller flera punkter och andra specialtecken som åäö.

Autocad DWG/DXF

-Varför ser jag inte ritningsramen i AutoCad när den finns med i Geo?

I AutoCad finns det två olika arbetsytor, en som heter modell, model space, och ritningsramen finns i det som kallas Layout, paper space. Precis som i Geo finns det två eller fler flikar där det går att växla mellan dessa olika världar. Under Data-menyn finns valet Välj Aktiv Layout och välj någon av layouterna som finns där.

-Det går att ta emot AutoCad-filer men kan jag även leverera i t.ex. dwg-format?

Ja, det är fullt möjligt. När det grafiskt är färdigt för export, gå in under Vyer/Spara vy som och välj AutoCad-fil. Där finns möjligheten att, inte bara göra en dwg-fil, utan även välja vad som ska hamna i vilka lager i ritningen.

-När jag öppna min AutoCad-fil(dwg) i AutoCad så syns inte mina punkter.

Detta kan bero på att AutoCad inte vet hur den ska rita punkter och då använder den en standardinställning för detta som normalt är 1 pixel. Detta kan man ändra genom att i AutoCad skriva in commandot “ptype” och sedan välja med vilken symbol man ska rita ut punkter.
Ett annat alternativ är att sätta en punktkod ifrån vår kodlista “sbg2.cod” och sedan använda de AutoCad-mallar som vi skickar med, när man använder “Spara vy som AutoCad…”

-Jag kan inte öppna eller inte se nått i min dwg-fil

Detta kan bero på att dwg innehåller något som heter “proxy graphic objects”. Detta betyder att ett 3:e parts program/plugin har skapat ett grafiskt objekt som inte vanliga Autocad läser utan man behöver ha ett tillägg sk. “Objekt Enabler” för att det ska gå att visa. Geo har ingen hantering för detta utan man måste då i autocad (finns för true view också) hämta “object enabler” och explodera dessa objekt, sedan spara/exportera till Autocad DWG-format. Program som använder detta är t.ex Autocad Civil 3D, MagicCAD (VA, Vent, El). Länk till autodesk för att få information hur man gör export från Civil3D till standard autocad, klicka här

Det kan fungera att explodera AEC objekten, se bild nedan. Funktionen i Autocad heter DWG Convert (DWGCONVERT)

Konvertera AEC i Autocad

Det kan också vara Externa referenser man inte har fått men som länkas till. Dessa listas i in- och utmatningsrutan som röd text, alternativt syns de i listan Data > Externa referenser… Dessa får man fråga efter och bäst spara tillsammans med den dwg man öppnar. Ett bra alternativ är att be den som skapat dwg att använda funktionen eTransmit i Autocad, då sparas allt som ett arkiv(ZIP) och allt hänger med.

Data kan vara utspritt om den som gjort filen glömt att rensa. Då kan data t.ex. ligga runt nollan(0) samt även på korrekt ställe X=6000000,Y=150000. Då är det svårt att se datat och det visas bara som 2 pixlar i grafiken. Prova zooma på rätt ställe och även markera och ta bort data, på ställen där man inte har data. Rensa flera gånger med Data > Purge (Rensa) till du ser ett “N” i in- och utmatningsfönstret. Därefter ska man använda Data > Audit (Granska)

Data kan vara i mm och då har vi en funktion Data > Tranformera… >> mm > m

-Linjetyper syns inte i min dwg

Linjerna i dwg är i 3D och då hanteras inte linjetyper. För att fixa detta så måste linjerna läggas i samma höjd(2D) eller göras om i Civil3D till “Feature Line”, se mer info genom att klicka här

-Jag får en singelpunkt på samma ställe som noderna på polylinjerna när jag gör dwg

Stäng av inställningen att visa punkter på linjer. Ibland så vill man ha med textinformation vid noderna och då är detta insättningspunkten.

-Geo kan inte extrahera ytor från en AcDbPolyFaceMesh

Explodera mesh så blir det AcDbFace och det kan vi konvertera till terrängmodell (trm)

Om attribut till punkter

De senaste attributfilerna hittar du här: Länk till zip. Packa upp till globalkatalogen.

Attribut är information som man knyter till punkters position. Detta kan kallas lite annat i andra program, som metadata o.s.v. Syftet är att man kan ha mycket information som är relaterat till en inmätning och man kan behöva knyta detta till punkten. Eg. är allt som knyts till en position, attribut, t.ex är Punktnamnet ett ID på punkten för att lättare kunna hitta den i en lista och punktkod, en beskrivning ifrån en kodlista. Det finns också annan information som kan knytas till punkten. Det kan vara automatisk information, som man kan få från sitt instrument, men det kan även vara egenskapad information som man vill lägga till. I vår attributlista som vi skickar med, som man kan mäta med i vår programvara GeoPad finns det ett antal attribut som kan vara lämpliga att använda när man mäter. Förklaringar till dessa hittar ni på vår sida “Ladda ner > GeoPad”. En genväg till dokumentet hittar du här

– För att lagra attribut i GeoPad

Välj attributfil i geopad under inställningar (kugghjulet) > Kodlista och attribut. Mest komplett fil är: “standard_BH90.atr”. I lagringsinställningar vid Mätning så bockar man för “Spara utökad data”

– För att visa attribut i Geo

Välj attributfil i projektet under Redigera > Inställningar > Attribut. Välj samma som du använde i fält. Mer om attribut hittar du i geo-hjälptexten. Sök efter “attribut”

Volymberäkning Modell mot modell

-Modell-mot-modell fungerar inte – punkter markeras i hjälplagret.

Ibland klarar inte Geo att beräkna modell mot modell och anledningen till det varierar. Genom att öppna terrängmodellerna och tända hjälplagret kan punkterna som markerats ge en fingervisning om vad som gått snett. Det finns några grepp man kan ta till för att komma runt problemen.

 • Prova att rotera trianglar i området/områdena där punkterna har skapats.
 • Fungerar inte det kan det hjälpa att flytta en av modellerna litet, ett par millimeter i X eller Y kan göra stor skillnad.
 • Om många smala trianglar ansluter mot en nod kan det skapa problem, försök då att lägga in fler punkter i geo-filernas brytliner.

-Hur kan jag få fram en linje som beskriver skärningen mellan två terrängmodeller?

Beräkna Modell mot modell och skapa en resultatfil, differensmodell. Med denna fil aktiv:

 • Skapa nivåkurvor vilka får färg efter om de tillhör schakt- eller fyllområden. Det skapas även svarta linjer och dessa representerar skärningen mellan modellerna.
 • Man kan skapa en Schakt- och fyllplan, den sparas i Autocad format.
 • Man kan också skapa nivåkurvor med väldigt hög ekvidistans, då får man bara linjen som visar skärningen mellan modellerna(nollan).

Volymberäkning MBS

-Varför blir det frågetecken i volymrapporten och hur blir man av med dem?

Frågetecken uppstår i volymrapporten om en eller flera sektioner inte kan beräknas. Detta kan bl.a. bero på ett fel i normalsektionen eller för små modeller, som kan resultera i att det inte går att få slutna ytor. Blir det frågetecken någonstans i rapporten kommer även slutsummeringen att skrivas så. Anledningen till det är att man inte av misstag ska använda en volymberäkning som innehåller fel.

Ritningar/Rapporter

-Hur ändrar jag logotyp i en stämpel?

Det enklaste är att i Geo öppna en befintlig stämpel, som innehåller en bild. Välj Öppna, ändra filformat till Ritningar (*.dra, *.sot) och välj aktuell .sot-fil i globalkatlogen.

plotpanelchange2

I trädvyn till vänster finns en rad som heter DrawImage (eller DrawEnhMetaFile)… högerklicka över den och välj egenskaper. Där finns nu möjligheten att lägga in sin egen bild.

-Hur kan jag ändra logotyp i sidhuvudet på en rapport (*.rep) vid utskrift?

Genom att gå in under Redigera/Inställningar och fliken Utskrift är det möjligt att byta från standardbilden Geoblue till en valfri. Notera dock att bildfilen måste finnas i globalkatalogen annars hittar inte Geo den.

-Finns det något smidigt sätt att dela med sig av rapporter till någon som inte har Geo?

Om man väljer att spara en rapport kan det göras i vårt eget format .rep eller i MS Excel 97-format. Det går även att spara en numerisk vy i Excel-format under Vyer/Spara vy som.

Hur kan man leverera inmätningar i standarden BH90

Vi har kompletterat vår kodlista med ett fält för “Element” som vi döpt till BH90, där vi översätter gamla lagernamnet. Man mäter och kodar med tre, fyr eller 6 -ställiga “Fält nr.” eller “Kod” som punktkoder. Kodlista sbg2_BH90.cod är anpassad så att den stämmer överens med “Kodlista BH90 för Landskapsinformation” i “Bygghandling 90 Utgåva 2”. Det finns inget stöd för BSAB. Man kan även använda sig av fältet “Status” enligt BH90.

Projektet ska ha följande kodlista inställt: “sbg2_BH90.cod”. Lämpligt är att symbolfil “sbg2.sym” och linjetypsfil “sbg2.glt” är inställda

Export till Autocad DWG görs via “Vyer > Spara vy som… > Autocad-fil”. Välj “Grundritningsmall (*.dwt) som innehåller lager för linjer och block för symboler enligt kodlistan. De mallar som finns med i Geo Professional stöder “Vägverkets Rithandbok för Mät och kartering”. Mallarna har namnen “sbg2_nnnn.dwt”, där “nnnn” står för den skala symboler använder sig av. Tänder man upp attribut i Geo-format sätter man samma skala längre ner i dialogen. Vidare i nästa dialog så bocka man för att man vill använda lageröverföringen “Konvertering till standarden BH90” och där kan man även ställa in fältet “Part”

Vid konverteringen så skickas information ut till in- och utmatningsfönstret och man kan se om det blir några fel i konverteringen. Fel som kan uppkomma är

 • Glömt kod för punkter
 • Första punktkoden i linjer definiera hela linjen, linjekoder används ej
 • Linjer kan i BH90 vara definierade som symboler och punkter kan vara definierade som linjer, detta kan man kontrollera i kodlistan
 • Gamla punktkoder kan finnas som ej har definition i BH90, man kan definiera detta själv i kodlistan
 • Man kan även definiera och använda egna mallar, men man måste då fylla i egen information om blocknamn, lager och elementnamn för punktkoden

Hur tänder jag punktinformation för linjepunkter?

Genom att gå in under Vyer/Dokumentegenskaper och bocka i rutan ”Använd för punkter i linjer”.punktinfo1

Varför syns inte markeringarna (greppen) på en linje eller en punkt när man pekar på dem?

Den mest troliga förklaringen är att objektet inte tillhör den aktiva filen. Det är endast den aktiva filen som det går att arbeta med. Dock går det att hämta information från ej aktiva filer, kopiera, göra inpassningar mm.

Det kan också vara så att fel snappverktyg är valt eller att färgen på greppen är den samma som bakgrundsfärgen, se Vyer/Inställningar.

3D-vy

– Om jag vill spara en 3d-vy hur gör jag då?

När 3D-vyn visas går den att spara som bitmap-bild. Gå in under Vyer/Spara vy som och välj Bitmap.

– 3D-vy ser konstig ut

3dvy_1

Detta kan bero på att man kör med felaktigt, för dåligt grafikkort eller drivrutiner för grafikkortet inte är uppdaterade. Använder man NVIDIA så har de en meny för 3D-inställningar, där finns Programinställningar > Lägg till Geo.exe och att programmet ska använda högpresterande grafikkort. Starta om Geo

Vad är LandXML?

LandXML är ett dataformat avsett för utbyte av data mellan olika program.

Det kan innehålla till exempel terrängmodeller, linjer och profiler, koordinater och mycket annat.

Användningsområdet är bland annat att utbyta massbeskrivningar med program som ViaNovas NovaPoint, Bentleys InRoad och InRail, samt Leicas GPS/TPS 1200.

Hur gör jag en egen kodlista till Leica 1200-systemet?

Antingen så använder man sig av Leica GeoOffice, där det finns verktyg för att skapa kodlistor, eller så editerar man de filer som skapats från SBG.cod och SBG2.cod, så de passar ens eget behov.

När jag ska koordinatberäkna är stationer och/eller bakobjekt röda, vad är det för fel?

Om stationer/bakobjekt är röda vid koordinatberäkning betyder det att det saknas kända koordinater för objekten. Kontrollera att rätt fil är angiven som fil med kända punkter under projektinställningarna och att sökta punkter existerar i filen. Har man gått ett polygontåg så krävs rätt kod, PP eller PI, för att Geo ska använda koordinaterna successivt i beräkningen.

Varför får jag ingen snappindikering vid vissa funktioner trots att lämplig snapp är vald?

Många av funktionerna där ett objekt ska väljas har s.k. inbyggd snapp. I dessa lägen är snappmarkeringen borttagen. Om markören ändras från hårkors till en ”pick-box” (markeringsbox) när funktionen väljs behövs ingen snapp. I detta fallet kan det vara bra att ha “objektidentifiering” (gul ettikett) påslagen, så man ser vad geo hittar under markeringsboxen.

Hur får jag fram den lutande arean i en terrängmodell?

Antingen tas modellinformationen fram, Data/Modellinformation eller så används Modell mot modell och som yta efter bearbetning väljs en referensnivå.

Hjälppunktsfilen – project.gft – går inte att öppna eller så ser menyerna konstiga ut.

Om hjälppunktsfilen skadas kan det leda till att den inte går att öppna eller så ser ikonerna och rullningslisten för aktiv fil konstiga ut. För att rätta till detta är det bara att radera filen project.gft. Geo skapar automatiskt en ny om den saknas när hjälplagret ska tändas.

Jag upplever Geo som segt när jag använder funktionen Bind ihop linjer

Detta kan bero på om man ha licens mot licensserver, utan hårdvarulås. Vi har optimerat detta ifrån version 2015.2.943 av Geo Professional. Prova att uppdatera om du upplever dessa problem

När jag arbetar i en terrängmodell så syns inte hela höjden på statusraden

Detta kan bero på att skärminställningar för visning och upplösning inte matchar varandra. Har använt Win10 för menybilder, men det borde vara liknande benämningar i Win7 och Win8 annars kan man fråga sin IT-avd. Nedan följer en guide vad som ska kontrolleras.

Kontrollera att lägst version Geo Professional version 2016.2.960 används

Högerklicka på skrivbordet

DesktopRightClick

Välj Bildskärmsinställningar

Bildskärmsinställningar 100_150

 1. Här är menyvalet för inställningarna som berörs.
 2. Här hanteras förstoringsgraderna 100% till 150%, se till att du har ställt in inom detta intervallet. Skärmarna hanteras individuellt.
 3. Tryck “Avancerade skärminställningar” för att kolla “Upplösningen” för dina skärmar.

Avancerade skärminställningar

Markera dina skärmar i rutan ovanför och kontrollera att den “(rekommenderade)” upplösningen används. Eventuellt måste man Logga ut från Windows för att denna inställning ska sparas och användas.

Tunnel TBS

-Beräkningar med Punktmoln

Om man inte får ut beräkningar med hela tunneln kan det bero på att man satt begränsningar under Data > Punktmoln tvärsektioner > Korridor > Väster och höger sidomått. T.ex man får inte hela tunneln när man räknar Data > “Jämför mätt mot teoretiskt”

Färgschema för tunnel och differensmodeller

Länk till några färdiga scheman hämtar man här

För att lägga in dessa får man packa upp och dubbelklicka på registerfilerna. Då lägger schemarna sig rätt för användning. Tänk på att man generellt behöver vara administratör för att köra sådana här registerfiler

Skapa en koordinatlinje av en väglinje

Öppna din väglinje. Öppna även en tom koordinatfil i samma fönster och ha den aktiv. Använd nu ikonen “Kopiera linje till aktivt dokument”, funktionen finns även under Verktyg > Kopiera till aktivt dokument > Linje. Kontrollera överensstämmelse i 3D

Täta upp alla koordinatlinjer med ett avstånd

Om man av nån anledning vill infoga fler punkter på många linjer i en koordinatfil, kan man utnyttja terrängmodellsskapandet, där det finns en funktion för att ange ett avstånd för att dela upp alla linjer i mindre delar. Inställningen heter “Delning av brytlinjer i mindre delar”. Ange avståndet mellan punkter man vill använda. Skapa modellen. Använd sedan funktionen “Spara linjer och punkter” under Data för att skapa tillbaka din koordinatfil.

Prenumeration

Vid köp av en licens på GeoPad följer ett års prenumeration. Under detta året har ni support på programmet samt möjlighet att installera de versioner vi släpper, även om det sker en namnbyte på grund av årskifte. Om prenumerationen löpt ut eller är på väg att löpa ut kan en förlängning beställas via den här länken: Uppdatera GeoPad prenumerationsavtal. Programmet kommer heller inte sluta fungera efter att prenumerationen löpt ut, det är endast möjligheten att installera nya versioner samt rätten till support som påverkas.

Installation/Uppgradera

För att läsa om hur man installera/uppgradera Geopad, klicka på länken nedan

Att installera GeoPad på handdator

Vilka instrument och handdatorer stöds

Språk som stöds:

 • Danska
 • Estniska
 • Engelska (Default, Alltid)
 • Finska
 • Franska
 • Nederländska
 • Norska
 • Polska
 • Ryska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Tyska

– Om ett meddelande om “Sida vid sida konfiguration” visas när man starta GeoPad på en windows tablet, så har man inte installerat MFC-paketet som behövs i windows. Länk till MFC-paket

Mörka färger i dialoger efter uppgradering?

Om man uppdaterat sin GRS-1 (Windows mobile) och dialoger är så mörka att text inte går att läsa.

Ändra tema under följande adress: Settings > Today > Apperance > Theme. Välj “Windows default”

Frågor om 3D

 • Ytor syns inte i 3D
  • Lite plattformsberoende. Fungerar på vanliga Windows (Tablets med win7-10) och Leica CS20.
  • Visa trianglar är inte förbockat
  • Visa ytor (3D) är inte förbockat

Licenshantering

Det finns följande typer av licenser och alla knyter en kod till en av följande hårdvaror

 • SD-kort eller microSD-kort (Vanligaste)
 • Hårdvarulås (USB-port)
 • Hårddisk (Tablet, Win7-)

Observera att SD eller microSD inte fungerar på tablets eller där man använder vanligt windows (Win7-)

Vid nedladdning av programmet från vår hemsida så väljer man handdator. När man installera programmet så väljer man hur licensen ska hanteras.

Kod fyller man i första gången man starta programmet, i dialogen visas även hårdvaru-ID.

Leica ConX

– Leica ConX slutade att fungera och är utgråat

Man behöver en giltig prenumeration för att detta ska vara aktivt.

Referenser (Multireferens)

Valet “Multireferens” gäller när du väljer en Punktreferens, Baslinjereferens eller en Polylinje, då du kan göra referensvalet med att peka i grafiken i mätläget och slipper alltså att göra nytt referensval när du bara jobbar med koordinatpunkter och koordinatlinjer

MultirefRefMen

-Val av punkter i Multireferens (t.ex. Baslinjereferens)

Valet att välja punkter ur en punktlista baserat på Punktnummer har tagits bort. Numera väljer du punkt direkt i grafiken genom att göra på följande sätt:

 • Välj ikon för referenstypen (Punkt, Baslinje, Polylinje)MultirefRefGra

Gör en rektangelmarkering runt punkter i området man vill leta efter punker att använda. Hittar vi flera inom markerat område så visar vi en lista.

Referenser (Referensvärde)

I mätlägets grafiska 2D-vy kan man tända upp olika värden som beräknas från vald referens

RefVärdeGra

De svarta värdena är låsta och beräknas

De ljusblåa värdena är klickbara, t.ex Punkt:1 och Stångh.:2,200 i exemplet ovan

Pekar man på värde, visas en dialog där värdet fylls i och uppdateras

RefVärdeGra1

RefVärdeGra2

Mer om de olika referensvärdena hittar du genom att klicka här

Internt tangentbord

– Leica CS20: Tangentbord visas automatiskt när man inte vill, t.ex. efter en service då man återställer denna inställning

Gå till windows inställningar: Start –> Settings –> Control panel –> Input panel: Rullgardinsval: No input panel

– GeoPad interna tangentbord når man genom att man dubbelklicka i en inmatningsruta

Man kan använda dialogen som en miniräknare om man vill

– Tablets kan ha 2 lägen: Surfplatta och Desktop

Man väljer läge under Åtgärdscenter, längst ner till höger på skärmen, välj vilket som passar

Tunnelutsättning

– “Golv” fungerar inte vid utsättning av “Längsgående linjei tak/golv (Sektion, Sida)

Man måste definiera golvet i tun-filen på sidomåtten, som ska sättas ut. Om man börjar på -0,01 och går till 0,01 och får ett mellanrum vid noll (0) så går det inte sätta ut sidomått noll (0)

Vanliga felmeddelande för GNSS

Visas när man starta mätning

 • Kunde inte öppna komm-porten
  • Blåtands- serie- eller, wifi-fel, beroende på hur man nu kopplar upp. Kontrollera dessa under inställningar för vald GNSS-mottagare.
  • Börja med att återställa GNSS-mottagaren
  • Windows 10 Tablet: Om man parat i win10 kan man behöva para om enheten.
  • Leica CS20: 1. Stäng av antenn och handdator. 2. Starta Antenn. 3. Starta Handdator. 4. Starta programmet Leica Captivate. 5. Avsluta Leica captivate. 6. Starta programmet GeoPad. 7. Starta GNSS-mätning(Blå ikon, mätare utan GO). 8. Kommer man till lagringsinställningar så fungerar det.
  • Zeno Connect används. Det kan var fel inställt i zeno, och manualen för inställningarna för NMEA output kan man ladda ner genom att klicka här
  • Efter batterislut i antenn (GS16-CS20). Återställ Antenn (Inställningar>Instr.>GNSS-Rover>Konfiguration>Återställ GPS) och skicka på inställningar igen och prova mäta igen.
  • Getac PS336 / Trimble Nomad – iCG60. Kolla att antennen är aktiv i antennen. Man kan behöva lägga till iCG60 som blåtandsenhet i Windows>Settings innan man söker efter den i GeoPad blåtandsenheter. Man behöver inte ställa in Output to Com i windows. PIN för iCG60 är “0000”.
 • Kunde inte ansluta enheten
  • Blåtand ok, men instrumentet svarar inte på tilltal, svarar på fel sätt eller vår initiering misslyckas. Detta inkluderar även en trasig seriekabel, eftersom det inte märks när man öppnar porten. Man kan återställa GNSS-mottagaren och skicka inställningarna på nytt. Detta sker på lite olika sätt beroende på märke.
 • Misslyckades att sätta simkortets PIN
  • Detta har synts på en Altus APS-3. Det var ett abonnemang från M2M och pinkoden som han fick till simkortet var 0000. Prova utan pinkod
 •  Misslyckades att ansluta enheten
  • GeoPad får inte det svar som förväntas, eller inget svar alls. Man kan återställa GNSS-mottagaren och skicka inställningarna på nytt. Detta sker på lite olika sätt beroende på märke.
  • Kontrollera att versionen i instrumentet/antennen inte är för gammal, vilket kan påverka hur enheten svarar.
 • Kunde inte konfigurera enheten
  • Eftersom vi kommer in i mätläget fungerar kommunikationen mellan GeoPad och GPS. Det troliga är att det är något strul med modemet mot RTK-tjänst-leverantören (Swepos, Smartnet). Här får man kolla uppkopplingen mot RTK-tjänst. Även teleoperatören man har sitt abonnemang hos kan behöva kontaktas. Modemet i GNSS-mottagaren kan behöva kollas.
  • Ibland räcker det att Återställa GNSS-mottagaren och skicka på inställningar igen(GS14)
  • Ibland kan man prova att ta ut SIM-kortet ur GNSS-mottagaren och sätta in det i en mobiltelefon och prova surfa och skicka ett mail. Efter det så stoppar man tillbaka kortet i GNSS-mottagaren och prova igen (Telit GSM (SLG1)), (GS15)
   Radio GSM GPRS Ex.1
   Radio Modem Modem  Man måste veta
   Kanal SIM-kort korrekt insatt SIM-kort korrekt insatt  Måste vara rätt
   Giltigt Abonnemang Giltigt SIM-Abonnemang  Telia, Telenor
    PIN och PUK PIN och PUK
    Telefonnr. APN (Access Point Node) online.telia.se
   IP-adress alt. DNS-adress RTK-tjänst-leverantören  192.71.190.141 / nrtk-swepos.lm.se
   Port hos RTK-tjänst-leverantören  80 / 8500
   Ref. Network hos RTK-tjänst-leverantören VRS
   Anslutningspunkt hos RTK-tjänst-leverantören  RTCM3_GNSS / RTCM3_GPS
    Användarnamn och lösenord för RTK-tjänst-leverantören

Vid lagring av punkt så visas meddelandet

 • För dålig position. Kunde inte lagra punkten

Detta kan bero på 3 olika inställningar som är till för att se till att man inte lagra punkter med dålig precision

 • Lägsta noggrannhet på GNSS-Lösning. Inställning i GNSS-Rover. Man är inte på eller över inställt gränsvärde
 • Max DOP/CQ. Inställning i GNSS-Rover. Man är inte under inställt gränsvärde
 • Man använder Zeno Connect som uppkopplingsmetod och man har inte gjort korrekta koordinatsystemsinställningar

För Zeno connect så måste man se till att version följer GeoPadversion, se förändringslogg. I Zeno connect så ska man kolla följande inställningar:

 • Gå till Zeno connects inställningar, via RTK-inställningen “Ställ in RTK-enhet”
 • Klicka på fliken Coord.sys.
 • Klicka på katalogen för coordinatsystem uppe till höger
  • Projected / World / WGS 1984 World Mercator
  • Klicka OK
 • Kolla att Geoidmodell är ibockat
 • Klicka på redigera jämte geoidmodell
 • Välj “Use avarage geoid separation” och skriv i 0(noll) utan decimaler

Notera att i äldre varianter av Zeno Connect(2.2), så återställs geoidmodellsinställningar om man gick in i inställningar. Detta är fixat i versioner (>2.5).
Starta ZenoConnect från skrivbordet och i Meny > About kan man kolla versionen.

För att ta bort det gamla Zeno Connect öppnar man My device, öppna kontrollpanelen och i den Remove programs.

Vanliga felmeddelande med Totalstation

Visas när man starta mätning

 • Misslyckas att ansluta enhet.
  • I Captivate så måste man ansluta via wizarden och Annat program än Captivate.
  • Kan även vara så att man hittat fel blåtand, handtaget ska ha RH+serienummer och interna blåtanden ska ha TS+serienummer.
  • BT ok, men instrumentet svarar inte på tilltal, svarar på fel sätt eller vår initiering misslyckas. Detta inkluderar iof även en trasig seriekabel, eftersom det inte märks när man öppnar porten.
 • Licens saknas för att använda denna funktion, med det valda instrumentet
  • Man har inte licens för GeoCOM licens (TPS1200, TS30) (Ring Leica)
  • Man försöker använda TPS1200 som en PowerTracker
  • Inte tillräckligt minne för att ladda en dll-fil för att låsa upp instrumentet, försök stänga program som körs som man inte behöver.
 • Kan inte öppna COM-port
  • Radiohandtaget är inte fastsatt ordentligt, kolla så strömlampan lyser.
  • Blåtands- serie- eller, wifi-fel, beroende på hur man nu kopplar upp. T.ex. om man valt anslutning “Standard” istället för en LRBT-enhet på sidan anslutning(sida 3).
  • Kolla om man kan söka efter instrumentets blåtand, annars kanske handdatorns blåtand är avstängt.

Import/Export

GeoPad kan importera och exportera till en mängd olika format, nedan visas tabeller över dessa formaten

 • Import
Filformat Data Ursprung
*.txt Punkter Generic
 *.dxf Punkter, Linjer, Ytor Autodesk
 *.xml Punkter, Linjer, Ytor Landxml.org
 *.shp Punkter, Linjer, Ytor ESRI Shape
 *.kof Punkter, Linjer Norskt
 *.jxl Punkter Trimble
 *.tit Väglinje 10-tabell
 *.nyl HöjdProfil 10-tabell
 *.tvv Tvärsektion 10-tabell
 *.yxz Punkter Omvänd y,x
 *.cl Väglinje Carlson
 *.pln HöjdProfil Carlson
 • Export
Filformat Data Ursprung
*.txt Punkter Generic
 *.dxf Punkter, Linjer, Ytor Autodesk
 *.kml Punkter, Linjer, Ytor GoogleEarth
 *.shp Punkter, Linjer, Ytor ESRI Shape
 *.kof Punkter, Linjer Norskt

Backuphantering

När vi lagrar inmätningar gör vi samtidigt en backup av datat. Skulle vi få batterislut så kan vi i GeoPad återskapa datat

Backuphantering_50

Filer som kan återskapas:

 • Rådata från GNSS (*.llc)
 • Rådata från Totalstationer (*plm)
 • Koordinatfiler (*.geo)

Detta går inte återskapa i Geo Professional

Totalstation: Kontrollera etablering under mätning

Vid totalstationsmätning finns det risk att stationen har rört sig under tiden man gjort sina inmätningar. Vi har en funktion för att kontrollera detta i mätläget under:

Meny > Funktioner > Kontrollera bakobjekt

Kontrollera bakobjekt 1

Man kan kolla detta flera ggr under sin mätningssession och innan man avsluta sessionen.

Efter varje kontroll så hämtas inställningar tillbaka man hade innan man använde funktionen.

Vi ger ett OK för varje mätt objekt och ett sammantaget.

Värdena kontrolleras mot SIS-TS 21143:2016, table A.24, Spåranläggningar och Brokonstruktioner.

Skulle toleranserna ligga utanför visar vi ett felmeddelande och ett Ej OK vid objekten.

Kontrollera bakobjekt 5

Kan jag mäta objekt i cirkelläge 2 (C2)

Ja man kan mäta och beräkna ett medel mellan C1/C2.

Funktionen visas när du mätt mot ett objekt i C1. Mät och Lagra-knappen byter utseende till Funktion/Flytta/Modifiera

SingleMeaStep2_Options

När du använder funktionen Mät i C2 så mäts punkten punkt med samma nummer och en tredje punkt med samma namn beräknas som ett medelvärde av 1:a och 2:a mätningen. Alla 3 punkterna sparas.

Ekolodsmätning

Man kan koppla ett ekolod till handdatorn med GeoPad och ta in ett meddelande från ekolodet. Meddelandet är DPT från standarden NMEA 0183. Läs mer om meddelandet genom att klicka här

För att få in meddelandet i handdatorn finns alternativen blåtand(BTD) och kabel(COM). Meddelandet måste komma i minst 1 Hz.

Nedan visas en bild på meddelandet och hur det visas i GeoPad numeriska mätläge. (Klicka på bilden för att se bilen i ny flik).NMEA_DPT_GeoPad

2019-01-01 På senare tid har ett företag i Linköping, Deep vision, de har tagit fram ett ekolod och det har testats med GeoPad över blåtand

2020-07-09 Idag körde jag igång ett ekolod SonarMite åt Sweco(L-Å). Ställde in DPT med ett terminalprogram (CTRL+F), GPS och Ekolod på varsin blåtandskoppling

2020-09-04 Idag körde vi igång ekolod SonarMite för Mitta. För att ställa in meddelande, så kör man hyperterminal via kabel (USB-Seriel, COM6), använd CTRL+F för att skifte meddelande.

Ta bilder till punkter

Handdatorer som vi stöder för att ta bilder är Nautiz X8, Leica CS20 och Win Tablets

Bilder spara i en katalog som läggs i projektet “Projektkatalog\Images”

Till Nautiz X8 och Leica CS20 har egna utseende för bildtagning och man kopplar bilder efter bilden är tagen

För Win Tablets har vi använt oss av windows app “Kamera” som finns i Windows Store. Vi har därmed oxå optimerat flödet och kopiera automatiskt bilder till “projektkatalog\Images”

På vissa Tablets har man använt ett windowspaket som heter LTE, bl. a iCon CC80, och där har man tagit bort Windows Store. Läs mer om det genom att ladda ner dokumentet nedan

Windows LTE

Geopad på tablets med Win10

– Molnlösningar

Med Win10 som operativ fungerar det perfekt med molnlösningar som Dropbox, Onedrive och liknande, som lägger en katalog på datorn och sköter synkningen.

Synkning sker när man får kontakt med Wifi eller att man är uppkopplad med ett SIM-kort

Typisk sökväg för projekt i GeoPad: C:\Users\”Windowsanvändare”\Dropbox\projects\

– Geopad slutar läsa projekt i Tablets med Win10

I Geopad så har projekten konstiga tecken, går inte läsa eller välja om de har å, ä, ö i namnen.

Detta kan bero på att man valt att använda Engelska som språk på Tableten med win10

Prova att lägga till Svenska som språk i Tabletens win10 inställningar. Man behöver logga ut och logga in sedan ska det fungera

– Geopad spara inte logg-fil i katalogen GeoPadCe i Tablets med Win10

I Geopad så har man satt igång logg-funktionen, men när man söker efter filen i GeoPadCE så finns den inte där.

Detta bero på att vi sen gammalt lagrar denna i installationskatalog och det är normalt inte tillåtet i Windows.

För att detta ska fungera så får man starta GeoPad på ett annat sätt. Klicka och håll inne klicket, så dyker en meny upp. Där väljer man att köra som administratör.

2020 Nu sparas commlog.txt i projektet på en del platformar

GNSS meddelanden som ska streamas till Geopad

För att använda de vanligaste funktionerna i GeoPad så ska man streama in ett antal meddelanden i GeoPad. När det gäller generella meddelanden från NMEA 183, så används följande meddelanden.

NMEA 183

 • GGA: Satellitdata, Hastighet: 2-5Hz
 • GST: Noggrannheter, Hastighet: Samma som ovan
 • GSV: Skyplot, Hastighet: 1Hz

Har mottagare egna meddelanden, hänvisar vi till respektive tillverkares support för information

Inga värden på North, East, Height i GeoPad numeriska meny fastän jag har FIX-lösning

Detta kan beror på att man har valt ett koordinatsystem som inte är giltigt där man är.

T.ex Stockholms restfelsmodell existera bara i Stockholm stad, och då går den bara använda där.

Stockholm stad diffStockholm stad

Här ser vi inom vilket område restfelsmodellen går att använda

Jag får ingen kontakt med handdatorn

-WMDC slutade fungera efter uppdatering av Windows 10 Creators Update

Lösning
På PC: Öppna en kommandopromt “as administrator” och kör följande två kommandon:

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

Starta om datorn.

-WMDC startar inte från startmenyn.

Splashscreen visas ett tag men inget fönster dyker upp.

Lösning
Öppna en kommandopromt “as administrator” och kör följande kommando:

net localgroup Administrators LocalService /add

eller om Windows är på Svenska:

net localgroup Administratörer LocalService /add

Starta om datorn.