Orders

Use the forms below to place an order.

Prenumerationsavtal GeoPad

Förnya prenumeration GeoPad
  • Serienumret är vanligtvis 2-4 siffror. Ex.vis GeoPad #1234. Skriv i detta exempel serienumret som 1234. Det går också att ange ID-nummer för hårdvaran som licensen är knuten till. Gå till Hjälp\Om GeoPadCE för att finna denna information.
    Prenumerationen uppdateras alltid från föregående utlöpande datum. Priset avser per år och är exklusive moms.
  • 0,00 Kr