Geo 2020 är här!

Många är ni som har väntat på detta släpp. VA-modulen har nu stöd för kringfyllnadslager, återfyll, bergmodell inkl. hantering av berghylla mm.

Som om det inte vore nog så innehåller detta släpp också en massa andra nyheter. Läs mer om nyheterna nedan.

Vi kommer också hålla webinar kring detta släpp. Det kommer två olika webinar, en VA-specifik och en där vi visar övriga nyheter. Under vecka 17 och 18 har vi planerat in 3 tillfällen för respektive webinar. Information om dessa kommer i ett annat inlägg snart.

Nyheter i korthet

VA-modulen

Du kan nu hantera ev. berg inklusive slänter och berghylla. Har du flera ledningar kan du ställa in att programmet räknar arean för ledningsbädd även under dessa.
I 3D-vyn visas aktuell tvärsektion tillsammans med ledningar och ev. brunnar. Kodar du enligt en kodlista så kopplas också färgen till objekten i 3D-vyn.
Trädvyn är (som vanligt) kopplad till den underliggande numeriska vyn för redigering av utseendet på graven.

Andra nyheter

Parallellt med den nya modulen så har vi jobbar hårt för att förbättra andra saker.

  • För alla er som håller på med väglinjer kommer nu en efterlängtad uppdatering. Höjden på muspekarens position i förhållande till en aktiv linjereferens följer nu eventuellt tvärfall om ni har en *.cfm som referens.
  • Alla referensvärden som tidigare låg nere i statusraden har nu flyttats upp till det grafiska fönstrets underkant istället.
  • Bind ihop/Dela linjer är nu en och samma funktion/ikon. Programmet väljer att dela linje om du klickar på en linje eller bredvid (dela med skärande linje). Skulle du klicka på ett linjeslut eller en punkt blir det automatiskt bind ihop.
  • Alla verktyg som ligger under Dela / Bind ihop polylinjer-ikonen (bind ihop/dela, förläng, trimma och “Autojoin”) är nu tillgängliga i 3D-vyn. Sedan länge har det gått att rita punkt och linje i 3D, men nu kan ni alltså även redigera.
  • Vidare så fungerar nu även Skapa Väglinje och Sätt Punktinformation också i 3D-vyn
  • DWG/DXF i 3D är förbättrat och objekt som inte har z-värde ritas nu på referensytans nivå.
  • Brytlinjer i en terrängmodell visas nu i 3D-vyn
Projektträdet har fått en inställning där man kan välja att dölja noder som inte innehåller några filer samt att det nu går att uppdatera projektträdet oavsett var det ligger placerat.
  • Tvärsektioner utmed linje kunde tidigare bara skapa punkter i en koordinatfil. Nu går det att välja att direkt skapa sammanbundna polylinjer i centrum samt på vänster och höger sida om väglinjen.

Nerladdning av ny version

De senaste versionerna samt en detaljerad revisionslista hittar ni här:

Ladda ner Geo