Information gällande COVID 19 och våra kurser

Med tanke på den rådande situationen med virusspridningen (s.k. Corona)

Vi följer löpande den information och de rekommendationer som kommer från myndigheterna om hur vi skall förhålla oss till situationen. För de kurser som vi planerat under våren 2020 så kommer vi löpande att titta på om de skall genomföras eller ej.

Senast 3 veckor innan kursstart kommer vi att ta beslut och meddela om kursen kommer att ställas in. Detta så att ni, i god tid, skall få information, och kunna planera för eventuella resor. Från deltagarens sida gäller som vanligt att ni kan avboka senast 7 dagar innan kursen, avgiftsfritt.

Nytt kursschema för Hösten 2020 finns på vår hemsida senast 1-Maj.