GeoPad för kontroll av kraftledningar

Nyheter och förändringar i version 2019.03.1606 av GeoPad.

Inmätning av nedhäng på kraftledningar

I denna version av GeoPad har vi utvecklat en inmätningsfunktion för kontroll av nedhäng på ledningar. Funktionen är utvecklad i samarbete med Sweco Energuide och underlättar kontroll i realtid av bukmåttet på ett kraftledningsspann.
Kort beskrivning:

  • Funktionen finns för reflektorlösa totalstationer
  • Du kommer åt funktionen från “meny” i mätläget
  • Guideläge som lotsar dig genom mätningen
  • Fyra olika metoder för att mäta spannet
  • Resultat blir ett bukmått samt avstånd till centrum på spannet (bukmåttet blir mer sant ju närmare mitten man mäter “C”)

mät_kraftledning

mät_kraftledning2

Leica ConX

I denna version har vi även gjort anpassningar mot produktivitetsdelarna i Leica ConX, detta betyder att vi kan skicka mätpunkter i realtid till Leica ConX. Denna funktion kräver ConX Productivity-licens.