Geo utökas med Va-modell

Nyheter och förändringar i version 2019.3.10 av Geo.

Va-modell

Vi har idag nöjet att presentera en helt ny modelltyp för Va-hantering i Geo. UIM eller Underground Infra Model som vi kallar det är en helt ny modelltyp som hanterar va- på ett mycket enklare sätt än vad vi tidigare har gjort i t.ex MBS. Just nu ingår den i grundmodulen men detta kommer att förändras under senhösten då mer funktioner tillkommer. Indata till denna modell är en enkel 3d-polylinje i geo-format. Utdata från denna modelltyp är en tvärsektionsfil (*.sec) innehållande schaktbotten, ledningsbädd och rör samt en terrängmodell för schakt. Schaktmodellen går att få sammanslagen som en modell för ledningsschakt och brunnar/anordningar på hela sträckan eller uppdelad på sina respektive brunnssträckor.

uim9uim7

 

uim8

 

 

U N I C O D E

Geo är nu UNICODE, vilket innebär att Geo inte är beroende av att “rätt” teckentabell används i Windows. I teorin innebär detta att Geo är helt språkoberoende. Detta är ingenting som du som användare normalt  kommer att märka, i bästa fall slipper du konstiga tecken i filer som är skapade med t.ex polska, tjeckiska eller andra slaviska språk.

hello_world