autoslope

Geo 2019, schaktgrop med automatiska slänter

Nyheter och förändringar i version 2019.1.14 av Geo.

Generellt

Denna version av Geo släpper vi som testversion  och den innehåller framförallt en ny funktion för volymberäkning. Vi kallar det för volymberäkning med automatisk släntlutning. Vi har även stoppat in en hel del förändringar vad gäller IFC men även lite mätteknska förändringar.

Schaktgrop

Schaktgrop eller volymberäkning med automatisk släntlutning är en helt ny funktion som återfinns i beräkning av modell mot modell. Vi har utökat panelen för volymberäkning med ett extra val där du ställer in beräkning med automatisk släntlutning. Notera att utgångsmodellen måste täcka området för den utökade modellen med sina nya slänter för att detta ska fungera.

autoslope

IFC

I denna version har vi gjort lite ändringar i hur saker visas i grafiken. Vi har infört stöd för genomskinliga ytor (fönster) men även lagt till möjligheten att visa IFC-modeller som solider eller trådmodeller. Valda objekt kan visas med valfri färg numera. ifc_setting

Vid import av data kan man numera välja att spara objekten som en DWG/DXF direkt från Geo.

ifc_dwg

dwg_fr_ifc

 

3D-visning

Vi har utökat visning i 3D med ett nytt översiktsfönster för att göra det lättare att navigera. Du aktiverar översikten genom dialogen egenskaper för 3d-grafik.

3d_setting_overview

Avvägning

Ny funktion för att dela avvägningståg mätta med metoden BFFB till två enkeltåg för enklare hantering i beräkning.

 

För en komplett revionslista läs här