ifc_bro1

Geo 2019 med IFC Alignments

Nyheter och förändringar i version 2019.1.11 av Geo.

Generellt

Denna version av Geo släpper vi som testversion  och den innehåller framförallt en stor nyhet, men även en omarbetad beräkning för tunnel med designytor. Den stora nyheten är stöd för IFC.

IFC

Nu inför vid stöd för ett helt nytt format i Geo, nej formatet är inte nytt i sig, bara nytt för Geo. IFC (Industry Fundation Class) är ett utbytesformat för 3D-data i BIM-världen och har använts framförallt i husbyggnation under en relativt lång tid. Nu börjar formatet även ha visst “Infrastöd” i och med att IFC 4.1 finns på marknaden. IFC 4.1 har stöd för IFC-Alignments vilket i klartext innebär väglinjer och terrängmodeller. I Geo kan vi nu läsa, visa och importera detta format. I husvärlden har som sagt detta format funnits under en period och här kan vi extrahera punkter och linjer för att använda i Geo och i olika fältprogram för utsättning.

Då IFC-filer innehåller betydlig mer komplex data än vad vi är vana vid i Geo har vi adderat en ny panel där vi kan filtrera data på ett tydligt sätt. På så vis kan vi enkelt välja vad vill ska vara synligt och valbart för att enkelt plocka ut det data vi är intresserade av.

hexhouse1

I filterpanelen kan man enkelt göra objekt osynliga eller synliga genom att klicka på “solen”, det finns möjlighet att visa data utifrån struktur eller typ. Objekt är även sökbara med en sökfunktion. Valda objekt, valda i filterpanelen eller valda genom att klicka på dem i det grafiska fönstret kan sedan extraheras (importeras) till Geos egna format *.geo, *.trm, *.l3d, beroende på vad datat innehåller.

hexhouse2

 

Tunnel

Vi har gjort förändringar i hur tunnel sektioneras från designytor (dwg), vi har utökat inställningarna under posten “användning” så att man numera kan införa begränsning för utbredning även i dH. Detta underlättar framförallt när tunneln korsar sig själv i flera plan såsom är vanligt vid ramptunnlar och snedbanor.

snedbana3d

snedbana_sektion1

snedbana_sektion2